A Mi Đà Phật

Thông tin phật giáo, đạo phật, thư viện phật giáo

Kính thưa quí Phật tử!

Chúng ta đã từng nghe và phổ biến câu hỏi lớn giữa câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” và “Nam Mô A Mi Đà Phật”. Chúng ta đã giải thích rằng Phật không có danh hiệu, chỉ có A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật. Nếu chúng ta tu tâm chính trực, đối với một tâm thanh tịnh, niệm câu Phật nào cũng là đúng, không có sự khác biệt. Trong thế gian, ta quan trọng danh hiệu, nhưng trong Phật pháp, ta quan tâm đến tâm. Hơn nữa, mong rằng những người muốn thay đổi câu Phật hiệu A Di Đà Phật thành A Mi Đà không nên chơi chữ nữa. Vì sao? Vì sẽ có người nói: “Tất cả nhờ vào tâm tạo?” Nếu như vậy, thì chính người tu tâm cũng không nên niệm danh hiệu Phật, thực hiện sám hối, tụng kinh và tất cả những việc làm khác vì chúng chỉ mang lại phiền toái. Hãy làm những việc điên rồ và sau cùng sẽ được “Tất cả nhờ vào tâm tạo”.

Đứa bé khi mới chào đời cũng phải bước theo quy trình phát triển, từ bò, tập đi rồi mới chạy, không thể chạy trước khi biết đi. Người mới học Phật cũng phải tiếp thu theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng của mỗi cá nhân và chọn những pháp phù hợp với bản thân, sau đó trau dồi tu tập. Nếu tu theo đúng Pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy, thì có thể tâm sẽ sáng rực một chút, chứ không thể có chuyện “Tất cả nhờ vào tâm tạo”. Một kẻ giết người nếu nghe một người nói rằng hãy đọc “Tất cả nhờ vào tâm tạo” thì anh ta sẽ tránh khỏi con đường ác. Quí vị có lòng đạo đức như thế này không? Kẻ giết người đó muốn “Tất cả nhờ vào tâm tạo” thì trước hết anh ta phải hiểu rõ rằng “Tất cả nhờ vào tâm tạo” và quan trọng nhất là anh ta phải hiểu rõ tâm mình đang ở đâu. Phải thấu hiểu rõ về tâm của mình, thì có thể mới “Tất cả nhờ vào tâm tạo”. Còn chỉ biết đọc theo người khác thì chúng tôi chắc chắn rằng chỉ có thể là “Tất cả nhờ vào nghiệp lực”.

Chúng tôi sẽ không nói nhiều về đâu đó, vì những đạo lý sâu sắc như “Tất cả nhờ vào tâm tạo”. Vì chúng tôi vẫn đang trên biển sự sống và chưa đặt chân lên bờ, nên chúng tôi phải cầm thuyền và không thể bỏ thuyền. Nhưng nếu đã lên bờ rồi, thì con thuyền chỉ còn là vật cản mà thôi. Tuy nhiên, những người đang còn trên thuyền không giống như những người đã lên bờ. Đừng bao giờ dùng phương pháp bỏ thuyền để dạy họ. Vì sao? Vì nếu không có thuyền, những người này sẽ rơi vào biển nghiệp, thật đáng thương. Hãy cẩn thận.

Vấn đề giữa câu Phật hiệu A Di Đà và A Mi Đà thật đơn giản, nhưng không hiểu tại sao lại có quá nhiều người hoang mang và lo lắng (đối với người tu hành theo tông Tịnh Độ). Theo chúng tôi, quí vị chưa tin tưởng đầy đủ vào Phật pháp cũng như chưa tin tưởng đúng những bậc tiền bối đã đi trước. Niềm tin của quí vị chỉ là tạm thời và niềm tin đó phải dựa trên số đông thì mới cảm thấy an toàn. Hãy suy nghĩ, chỉ có bao nhiêu người như vậy, thì làm sao quí vị mong muốn vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, để thoát khỏi vòng luân hồi? Muốn vãng sanh đến thế giới đó, quí vị phải có niềm tin vững chắc, phải đáp ứng ba yếu tố: TÍN, HẠNH, NGUYỆN, đầy đủ thì mới mong thoát khỏi luân hồi. Hãy suy nghĩ, Phật giáo không chỉ xuất hiện trong vài chục năm tại nước ta, tức tông Tịnh Độ cũng không chỉ mới thành lập trong vài chục năm, mà Phật giáo và tông Tịnh Độ rễ sâu trong lòng đạo hữu Phật giáo, cũng như toàn bộ mọi người.

Chữ “Buddha” trong tiếng Phạn có nghĩa là “Buddhabhardra” – Phật đà bạt đà la, nghĩa là người giác ngộ. Có người đã dành rất nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu chứng minh rằng Phật là sai, và phải là Bụt. Nhưng quí vị hãy hỏi bình thường, ai không biết gì về lý thuyết Phật thì khi nghe từ “Bụt” họ nghĩ ngay đến một vị thần tiên có râu tóc bạc phơ. Vì sao vậy? Vì từ “Bụt” trong văn hóa Việt Nam và trong ý thức của người Việt chỉ đề cập đến một vị thần tiên. Nhưng khi hỏi về từ “Phật” thì ai ai cũng biết ngay rằng đó là Phật giáo. Vì vậy, dù đúng hay sai, không cần thay đổi.

Thầy Trí Tịnh đã sử dụng chứng tích Phật để biện minh ý tưởng mới của mình, khi nói rằng: “Nhiều năm trước, khi tôi tu niệm theo thông lệ Nam Mô A Di Ðà Phật, khi tu niệm nhiều (hàng ngày từ 20.000 câu trở lên), tôi gặp trở ngại trong việc niệm ra âm thanh và lờ mờ trong khi niệm thầm. Khi đó tiếng “Di” là gốc của trở ngại”.

Hãy hỏi ngay rằng niệm Phật để làm gì? Để tấu vần âm hay để thoát khỏi luân hồi. Nếu câu trả lời là để tấu vần âm điệu, thì hoàn toàn không chứng minh được gì. Nhưng nếu câu trả lời là vì thoát khỏi sự sanh tử mà tu niệm, thì cần phải nói. Hơn nữa, nếu muốn dùng từ “BỤT” trong tình hình thuận lợi, thì phải niệm là Nam Mô A Mi Đà Bụt mới đúng, thế thì sao lại thay đổi từ một từ mà lại giữ nguyên từ cũ như những người tiền bối đã làm. Nếu chữ “DI” là sai, thì câu Phật hiệu A Di Đà Phật phải thay đổi để đúng hoàn toàn.

Câu Phật hiệu này được viết như vậy trong tiếng Trung Quốc: 南無阿彌陀佛 – Nam Mô A Di Đà Phật, mà ai ai là đồng đạo đều biết.

Hãy xem kỹ từ “Mô” (無), từ này không phải là VÔ (Không) sao? Nếu nói là sai, thì phải niệm như thế này: Nam Vô A Mi Đà Bụt. Nếu nói là sai và có thể thay đổi như vậy, thì hoàn toàn không có gì để nói. Nhưng ở đây chỉ thay đổi từ “DI” thành “MI” mà thôi. Rõ ràng là khi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì từ “DI” là trở ngại cho âm điệu, vậy đây là trở ngại từ trong tâm, chứ không phải trở ngại do sử dụng sai danh từ. Quí vị nói niệm “Nam Mô A Mi Đà Phật” nhanh hơn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Thực tế, niệm Phật không phải là niệm nhiều mà là niệm đúng. Hãy nhớ rằng, niệm nhiều không đồng nghĩa với vãng sanh, và niệm ít không đồng nghĩa với không vãng sanh. Quan trọng là tâm lực của người tu hành. Mặc dù biết rằng, trong Kinh dạy, niệm danh hiệu của Đức Phật nhiều sẽ được sanh vào hoa sen lớn phẩm cao, nhưng phụ thuộc vào tâm lực của người hành. Quí vị niệm nhiều mà không hiểu ý nghĩa của câu Phật hiệu thì cũng tương tự như không niệm gì cả. Nếu tâm tham, tam sân, tâm si không được xả, thì niệm nhiều để làm gì? Nguyện thứ 18 cũng nói chỉ cần mọi người trong mười phương tin tưởng, muốn sinh vào thế giới của Ngài chỉ cần mười niệm, đều được vãng sanh.

Ngoài ra, chữ Di Lặc – 彌 (trong thánh hiệu của Phật Di Lặc), nói rằng chữ DI là sai thì cũng phải thay thế chữ Di Lặc thành Mi Lặc mới đúng. Vậy tại sao lại thay đổi hiệu của đức Từ Phụ A Di Đà mà không thay đổi hiệu của Đương Lai hạ Sinh Di Lặc Phật?

Câu Phật hiệu A Di Đà Phật trong tiếng Phạn là: Namo Amitabha, mà người Trung Quốc phiên âm là Namo A Mi Tuo Fo, nếu ta dịch theo âm tiếng Phạn thì có thể dịch như vậy: Nam Mô A Mi Thà (Đà) Phật, còn nếu dịch theo âm Hán thì phải dịch Nam Vô A Di Đà Phật. Do đó, có lẽ cách cổ động này đã kết hợp cả hai nên trở thành Nam Mô A Di Đà Phật.

Trên đây chỉ để giải thích ý nghĩa chính của câu Phật hiệu. Đừng chú trọng vào đúng hay sai. Quan trọng là tâm thực hiện và tuân thủ cổ động. Từ xưa đã êm đềm như vậy, bây giờ vẫn như vậy, và tương lai cũng sẽ cố gắng như vậy, không cần thay đổi để làm phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều người.

Tóm lại, nếu ai thực sự muốn thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, hãy cố gắng duy trì tâm và tuân theo cổ động, hãy niệm câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” với lòng thành kính và tìm kiếm vãng sanh. Nếu có ai vì tu niệm đúng như lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, hành thiện và tránh ác, nhưng lại bị đọa do niệm câu Phật hiệu sai, thì tôi xin đảm nhận tất cả tội lỗi vì đã cố gắng giải thích để duy trì câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” và gây trở ngại cho những người mới tìm đến Phật hiệu.

Tôi kính cầu mọi người, những ai đang tu tập và sẽ tuân theo tông Tịnh Độ, hãy yên tâm tu hành theo cổ động, hãy niệm câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” với lòng thành kính, nếu có ai làm đúng như lời dạy của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, tu hành thiện và tránh ác, nhưng lại không vãng sanh vì niệm câu Phật hiệu sai, thì tôi sẵn lòng gánh chịu tất cả tội lỗi và tranh chấp để duy trì câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” và gây nghịch duyên cho những người tìm đến Phật hiệu với lòng trung thành cầu vãng sanh.

Hãy để lại mọi tranh luận và không nên tranh cãi về vấn đề này, vì nó sẽ không giúp ích cho tu tập của chính mình. Mọi người hãy tuân theo đạo và hành theo pháp. Nếu vẫn có người tự hỏi nếu điều đó là sai, thì tại sao lại có người theo và ngược lại… Hãy tự hỏi, “Hút thuốc có hại cho sức khỏe hay không? Sao lại có nhiều người biết rằng nó có hại mà vẫn tham gia?” Tất cả chỉ là do sự khác biệt về nghiệp lực của từng cá nhân.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát!!

Trân trọng!

Tịnh Quang

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan