Khám Phá Lịch Sử: Lễ Cúng Đổ Mái Tầng 1

Làm một ngôi nhà là việc quan trọng, liên quan đến vận mệnh của bạn và gia đình. Do đó, khi bạn bắt đầu xây dựng, đào móng, đổ mái và cất nóc, hãy không quên làm lễ cúng. Dưới đây là bài viết về lễ cúng đổ mái tầng 1 và cách chuẩn bị những vật phẩm cho lễ cúng đổ mái, cất nóc ở các tầng 1, 2 và 3.

Lễ Cúng Đổ Mái Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3

Chuẩn bị vật phẩm

Lễ cúng đổ mái tầng 1, tầng 2, tầng 3 không cần thiết phải có mâm cao và cỗ đầy đủ, nhưng vẫn cần phải tươm tất và chỉnh chu. Vậy bạn cần chuẩn bị những vật phẩm nào cho lễ cúng đổ mái, cất nóc nhà?

 • Một con gà, một đĩa xôi hoặc bánh chưng, mỗi đĩa muối.
 • Một bát gạo, một bát nước.
 • Nửa lít rượu trắng, bao thuốc và lạng chè.
 • Một bộ quần áo Quan Thần Linh, mũ và hia (giày tất) đều màu đỏ, kiếm màu trắng.
 • Một bộ đinh vàng hoa và năm lễ vàng (tiền vàng).
 • Năm cái oản đỏ, năm lá trầu và năm quả cau.
 • Năm quả tròn và chín bông hoa hồng đỏ.

Lễ Cúng Đổ Mái Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy quan Đương niên.
 • Con kính lạy các tôn thần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………

Ngụ tại:………………………………………………….

Hôm nay là ngày …………. tháng …………… năm ……….

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. cất nóc căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu.

Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm…)

Tín chủ con thành tâm kính mời:

 • Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương.
 • Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
 • Ngài Định phúc Táo quân.
 • Các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ – thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Đó là bài viết về lễ cúng đổ mái tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm về lịch sử và văn hóa, hãy truy cập Khám Phá Lịch Sử để tìm hiểu thêm.

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Ngực Phải Phụ Nữ: Những Bí Mật Bất Ngờ Bạn Chưa Biết