Bài Cúng Dường Tam Bảo

Video bài cúng dường tam bảo

Nếu bạn theo đạo Phật và thường xuyên đi lễ chùa hoặc cúng bàn thờ Phật trong nhà, đừng bỏ qua bài viết này nhé. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cách cúng dường Tam Bảo tại chùa và tại nhà một cách đúng chuẩn. Mời bạn tham khảo.

Cúng dường Tam Bảo tại chùa và tại nhà đúng chuẩn

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Đệ tử con kính lạy chư Phật, các Bồ Tát, các Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Chúng con tên là: ……………

Chúng con đang sống tại: …………….

Chúng con thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng đến Tam Bảo Thường trụ.

Chúng con xin lòng thành kính dâng lễ:

  1. Đức Phật A Di Đà, ngài là vị giáo chủ ở Tây phương Cực Lạc.
  2. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là vị giáo chủ ở Ta Bà.
  3. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, ngài là vị giáo chủ ở Đông phương.
  4. Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, có năm trăm danh tầm thanh để cứu khổ cứu nạn, và có lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát.
  5. Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Chúng con xin kêu gọi lòng từ bi của chư vị, để phù hộ và giúp đỡ chúng con, xin được … (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Xin cầu chư vị chứng minh và chứng giaám cho chúng con được tránh qua nạn, mang lại điều lành, đẩy điều dữ, thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, gia đình mạnh khỏe, mọi việc thuận lợi và an lành phát đạt.

Xem thêm  Nốt Ruồi đuôi Mắt Phải Nữ

Chúng con là người phàm trần tục, có nhiều lỗi lầm. Xin Phật và các Bồ Tát từ bi tha thứ cho chúng con (và gia đình chúng con), để chúng con tránh qua nạn, được mọi điều tốt lành, và được đạt được những ước nguyện thành tâm.

Xin bái thỉnh tấm lòng thành kính này.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Văn khấn cúng dường Tam Bảo ở chùa

Hướng dẫn chuẩn bị lễ vật và cúng lễ Tam Bảo

Cách chuẩn bị lễ vật

Dù bạn chuẩn bị lễ vật ở chùa hay tại nhà, hãy nhớ rằng, kích thước và số lượng lễ vật không quan trọng bằng lòng thành tâm của bạn. Ngoài ra, khi chuẩn bị lễ vật, bạn nên sắm lễ chay, không nên sắm lễ mặn.

Thông thường, lễ vật cúng Tam Bảo bao gồm: hương hoa, trà, quả, phẩm oản…

Cách cúng lễ Tam Bảo

Sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật, bạn có thể bắt đầu đọc văn khấn Tam Bảo để cầu nguyện những điều mong muốn.

Cách hạ lễ Tam Bảo

Sau khi khấn và cúng lễ tại ban thờ, bạn có thể thăm thú chùa và đợi đến khi hết một tuần nhang. Khi thắp đủ một tuần nhang, bạn có thể thắp thêm một tuần nữa. Sau đó, bạn có thể thắp 3 nhang trước mỗi ban thờ và hạ sớ đến ban chính. Sau khi hoá vàng xong, bạn có thể xin phép hạ lễ.

Trên đây là cách cúng dường Tam Bảo tại chùa và tại nhà một cách đúng chuẩn mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

>>> Tham khảo thêm:

Xem thêm  Ý Nghĩa Phật Thích Ca Mâu Ni