Ngày Cúng Mùng 1 Tháng 7

Theo quan điểm truyền thống của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày sóc. Sóc có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng, do đó được gọi là ngày sóc.

Người Việt coi ngày sóc là ngày để tưởng nhớ tổ tiên và cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc cũng mang ý nghĩa “Cát tường”, được xem là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào ngày mùng 1 hoặc chiều ngày 29, 30 đều được xem là hợp lý.

Bài Văn Khấn Thổ Công Và Các Vị Thần Trong Nhà Ngày Mùng 1 Tháng 7 Âm Lịch

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Kính lạy: Hoàng Thiên, Hậu Thổ các vị Tôn thần.
 • Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
 • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.
 • Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
 • Các ngài Tôn thần cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023.

Tín chủ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

 • Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
 • Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,
 • Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản khu vực này.

Chúng con cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Xin Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật, phù trì cho tín chủ và gia đình chúng con an lành, công việc thuận lợi. Mong mọi người được bình an, may mắn phát đạt, lòng đạo mở rộng, nguyện vọng trở thành hiện thực, tâm tình thành kính.

Xem thêm  Nốt Ruồi Dưới Cằm Trái

Chúng con xin kính mời chứng giám bằng tấm lòng thành.

Cẩn cáo.

Bài Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Tháng 7 Âm Lịch

Muốn cúng tổ tiên, ta phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Kính lạy: Hoàng Thiên, Hậu Thổ các vị Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản xứ Thổ địa, Ngài Bản gia Táo Quân và các vị Tôn Thần.
 • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023.

Tiết ngày mùng 1, tín chủ chúng con cảm nghĩ trân quý đến trời đất, đến các vị Tôn thần, nhớ đến công đức của tiên tổ, không bao giờ quên. Vì vậy, chúng con chuẩn bị lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả để dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
 • Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
 • Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Chúng con cúi xin Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành và nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót chúng con và giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật.

Tín chủ con kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con an lành, bình an. Không ai xâm phạm bốn mùa, tám tiết thịnh vượng.

Xem thêm  Tướng Người Có Tài: Các Nét Tướng Đặc Biệt Của Tướng Đàn Ông

Chúng con xin kính mời chứng giám bằng tấm lòng thành.

Cẩn cáo.