Bài Cúng Mùng 1 và Rằm: Truyền Thống Tưởng Nhớ Tổ Tiên

Văn khấn gia tiên mùng 1, ngày rằm hàng tháng theo truyền thống Việt Nam

Lễ cúng vào mùng 1 và ngày rằm thường là lễ chay, khi ta đốt hương, sắm hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày Sóc, mang ý nghĩa khởi đầu, bắt đầu cho một tháng mới. Ngày rằm được gọi là ngày Vọng, kéo dài từ vọng sáng đến vọng tối, thời điểm mặt trăng và mặt trời ở vị trí xa nhất trong tháng.

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Có thể cúng vào mùng 1 và ngày rằm, hoặc vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 âm lịch hàng tháng.

Lễ cúng vào mùng 1 và ngày rằm thường là lễ chay, khi ta đốt hương, sắm hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay, có thể cúng thêm lễ mặn bao gồm rượu, thịt gà luộc và các món mặn khác.

Đối với lễ cúng vào mùng 1 và ngày rằm, không cần phải sắm những lễ vật phức tạp, chỉ cần mang lòng thành và kính trọng. Dưới đây là một số lễ vật có thể sắm:

Lễ Vật Cho Cúng Mùng 1 và Ngày Rằm:

  • 1 hũ rượu
  • 1 lọ hoa tươi
  • 1 đĩa quả tươi
  • 1 cốc nước
  • Trầu, cau

Dưới đây là bài văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hương chủ (chúng) con tên là:... Sống tại:... xã,... huyện,... tỉnh.
Hôm nay là ngày ... tháng ... năm Quỹ Mão - 2022, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà quả, thắp nến tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ..., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Với những bài văn khấn như thế này, bạn có thể cúng mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, tưởng nhớ tổ tiên và cầu xin sự phù hộ từ các vị thần linh. Nhớ là đây chỉ là thông tin tham khảo, bạn có thể tham gia trang web Khám Phá Lịch Sử để tìm hiểu thêm về lịch sử và truyền thống của người Việt Nam.

Xem thêm  Đường Sự Nghiệp Chỉ Tay