Bài Cúng Ngày Rằm Tháng Giêng

Dân gian tin rằng “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” bởi vì ngày Rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch) là một trong 4 ngày rằm lớn nhất trong năm. Mọi người cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để cầu an lành cho cả năm. Vào ngày này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng rất thành tâm, đầy đủ.

Chuẩn Bị Mâm Cỗ

Ngoài việc chuẩn bị mâm cỗ, gia chủ cần biết vài văn khấn rằm để cầu lộc tài cho cả năm sung túc. Đây là những văn khấn truyền thống:

 • Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy).
 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương,
 • Con kính lạy ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ thần quân cùng con kính lạy ngài Tiền chủ Hậu chủ cùng chư vị Tôn thần cai quản nơi xứ này.
 • Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại dòng họ…
 • Tín chủ (toàn gia chúng) con là:… ngụ tại…

Chú Ý Đến Ngày Cúng

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão, tức Giáp Ngọ nhật Giáp Dần nguyệt Quý Mão niên (2023) (chú ý ai cúng sớm hơn ngày 14/1 phải thay đổi nội dung điền vào Quý Tị nhật Giáp Dần nguyệt Quý Mão niên) vào Tết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Xem thêm  Mơ Thấy Mình Mang Bầu

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần, ngài Tiền chủ, hậu chủ. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Bài Cúng Rằm tháng Giêng 2023 Ngoài Trời

Đây là bài cúng lập xuân cổ truyền và với bài văn khấn mở đầu không có NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vì bài văn cúng này đã có và tồn tại từ trước khi ĐẠO PHẬT du nhập vào nước Việt cổ:

 • Con lạy chín phương Trời, con lạy Thần Nông đại đế, con lạy Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, con kính lạy Cửu tinh thần quan. Con kính lạy.
 • Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.
 • Con lạy các ngài đương niên thiên quan Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liễu Tào Phán quan.
 • Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.
 • Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.
Xem thêm  7 Vị Trí Nốt Ruồi Tạo Ra Sự Phồn Thịnh Và Thịnh Vượng

Nay là giờ phút Giao thời giữa tiết khí Đại Hàn và tiết khí Lập Xuân năm 2023 của nhị thập tứ tiết gồm:

 • Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ.
 • Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử.
 • Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng.
 • Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn cùng cửu tinh linh quan nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử đặc biệt là chủ thần tinh Tứ Lục là chủ niên tinh vận hành cho niên tinh 2023.

Chúng con là:…

Ngụ tại:…

Phút thiêng Giao thời vừa tới, tiết khí năm cũ qua đi, đón mừng tiết khí Lập Xuân mở đầu vận khí năm mới, Tam Dương khai Thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thần Nông đại đế hiệu Ngũ Cốc Tiên Đế khiển hành Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, cửu tinh thần quan thể đức hiếu sinh, ban Tài tiếp Lộc.

Nhân ngày Lập Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Cúng dâng Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, cửu tinh thần quan, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương nhất lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, Cửu tinh thần quan, Ngài đương niên đương cai Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh Hành Binh chi thần, Tiêu Tào Phán quan Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần. Ngài Bản Gia Táo Quân.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Con Rùa

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú giạ cát tường. Độ cho chúng con vạn duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, nhị thập tứ tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, Cúi xin chứng giám.

Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.

Cẩn cáo!

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường trụ ở khắp mười phương.(3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp).

Nguyện mây hương lành này,
Biến khắp mười phương giới,
Trong có vô biên Phật,
Vô lượng hương trang nghiêm,
Viên mãn đạo Bồ Tát,
Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương).

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lạy).

(Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật).

Phật thân rực rỡ tựa kim sa
Thanh tịnh không gì thể sánh ngang
Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn
Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương
Bảo châu tàng chứa đủ bên trong
Trí tuệ vô biên vô lượng đức
Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng
Không sắc không hình chẳng bụi mang
Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật
Bỗng thấy tai nạn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lạy).

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Văn Khấn Rằm Tháng 7 ở Chùa

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế m Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy).

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối (1 lạy).

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:
Xưa kia gây nên bao ác nghiệp
Đều vì ba độc: tham, sân, si
Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra
Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng
Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư
Niệm niệm âm vang tận pháp giới
Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái. (1 lạy).

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy).

 • Thông tin mang tính tham khảo!

Khám Phá Lịch Sử