Khám Phá Lịch Sử – Bài Cúng Mùng 1 Hàng Tháng

Phong Tục Cúng Mùng 1 và Ngày Rằm

Theo phong tục truyền thống, người Việt Nam thường cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 được gọi là ngày sóc. Từ “sóc” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng, do đó được gọi là ngày sóc. Ngày rằm được gọi là ngày vọng. “Vọng” có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng và mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong một tháng.

Theo quan niệm cũ, vào ngày này, mặt trăng và mặt trời nhìn rõ nhau, thấu hiểu lẫn nhau, soi sáng vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt và trong sạch, đẩy lùi mọi điều xấu xa trong lòng.

Người Việt thường coi ngày sóc và ngày vọng là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và các vị thần. Ngày sóc và ngày vọng còn có ý nghĩa “Cát tường”, được xem là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, hoặc vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được thực hiện.

Lễ Vật và Văn Khấn Mùng 1 và Ngày Rằm Hàng Tháng

Lễ vật cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đơn giản bao gồm:

  • Hương hoa
  • Trầu rượu
  • Nước
  • Hoa quả

Dưới đây là cách cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng:

Trước khi cúng gia tiên, thường cúng ông Công trước.

Văn Khấn Mùng 1 Tháng 3 Âm Lịch

Dưới đây là một bài văn khấn tham khảo để cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, cúng Thổ Công và các vị Thần:

Xem thêm  Văn Khấn đưa ông Bà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần lạy)

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:… Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót, thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con, toàn gia an lạc công việc hanh thông. Mong mọi người đều được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn Khấn Cúng Gia Tiên

Dưới đây là một bài văn khấn để cúng gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng:

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Con Rùa

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Tín chủ (chúng) con là:… Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… gặp tiết… (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn khỏe mạnh, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Khám Phá Lịch Sử

Bài viết được tham khảo từ thethaovanhoa.vn

Hình ảnh tham khảo:

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Bài viết được đăng trên Khám Phá Lịch Sử

Xem thêm  101 Lời Dạy Của Đức Phật

Nguồn: Thethaovanhoa.vn