Khám Phá Lịch Sử: Bài Cúng Rằm Tháng 7 Trong Nhà

Văn khấn Rằm tháng 7

Văn khấn Rằm tháng 7 là một nghi lễ truyền thống ở Việt Nam, mang tính tôn nghiêm và ý nghĩa. Vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, gia đình thường tổ chức cúng kiếng, dâng hương cho Phật và thần linh, tưởng nhớ tổ tiên và cầu siêu cho người đã khuất. Hãy tìm hiểu thêm về nghi thức này và 8 bài Văn khấn đầy đủ nhất.

1. Bài khấn Rằm tháng 7 thần linh

Trước tiên, bài cúng Rằm tháng 7 thần linh rất quan trọng, với những lời nguyện sâu sắc. Văn khấn là cách chúng ta kết nối với thế giới tâm linh, tôn trọng và thành kính.

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần linh:

 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
 • Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
 • Hôm nay là ngày Rằm tháng 7…….
 • Tín chủ chúng con là…..
 • Ngụ tại…….
 • Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
 • Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
 • Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
 • Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.
 • Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.
 • Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.
 • Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!
 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

2. Văn khấn Rằm tháng 7 gia tiên

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 gia tiên là cách tạo dựng sự kết nối đặc biệt với tổ tiên. Qua những lời cầu nguyện và lễ cúng tận tâm, đó là cách gia chủ tưởng nhớ và tri ân đặc biệt cho những người đi trước. Dưới đây là Văn khấn Rằm tháng 7 truyền thống cúng gia tiên mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm  Khám Phá Bùa Yêu Lỗ Ban

Văn khấn gia tiên Rằm tháng 7:

 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
 • Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.
 • Tín chủ chúng con là….
 • Ngụ tại….
 • Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm… Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.
 • Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…
 • Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

3. Bài cúng Rằm tháng 7 chúng sinh

Đây là bài khấn Rằm tháng 7 tạo nên sự kết nối đặc biệt với toàn thể chúng sinh trong pháp giới. Với nghi lễ đặc trưng và lời Văn khấn chân thành, bài cúng giúp tưởng nhớ và cầu siêu cho tất cả những người đã khuất. Hãy tìm hiểu về cách thực hiện bài Văn khấn Rằm tháng 7 đúng truyền thống, lan tỏa lòng thành kính và hướng về sự bình an cho mọi chúng sinh.

Văn khấn chúng sinh Rằm tháng 7:

 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
 • Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
 • Con lạy Đức Phật Di Đà.
 • Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
 • Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.
 • Tiết tháng 7 sắp thu phân. Ngày Rằm xá tội vong nhân hải hà… Âm cung mở cửa ngục ra. Vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả. Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường. Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàn. Không manh áo mỏng – che làn heo may. Cô hồn nam bắc đông tây. Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn.
 • Nay nghe tín chủ thỉnh mời, Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau, Cơm canh cháo nẻ trầu cau, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai, phù hộ tín chủ lộc tài, an khang thịnh vượng hòa hài gia trung. Nhớ ngày xá tội vong nhân. Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi. Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần, tín chủ thiêu hóa kim ngân, cùng với quần áo đã được phân chia.
 • Kính cáo Tôn thần chứng minh công đức cho tín chủ con tên là: ……………………
 • Vợ/Chồng: …………………………
 • Con trai: …………..
 • Con gái:…………………………….
 • Ngụ tại:……………………………..
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Xem thêm  6 Đường Chỉ Tay Đem Lai May Mắn

Văn khấn Rằm tháng 7

4. Bài cúng Rằm tháng 7 ngoài trời

Văn khấn Rằm tháng 7 ngoài trời là nghi lễ vô cùng linh thiêng. Đây là một nghi thức phổ biến, giúp chúng ta gần gũi thiên nhiên và cúng kiếng tưởng nhớ các đấng bề trên, vong linh, người đã khuất.

Văn khấn Rằm tháng 7 ngoài trời:

 • Nam mô A Di Đà Phật
 • Nam mô A Di Đà Phật
 • Nam mô A Di Đà Phật
 • Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
 • Con lạy Đức Phật Di Đà
 • Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
 • Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.
 • Tiết tháng 7 sắp thu phân
 • Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
 • Âm cung mở cửa không nhà bơ vơ
 • Đại Thánh Khải giáo
 • A nan Đà Tôn giả
 • Tiếp chúng sinh cô hồn không mả, không mồ bốn phương
 • Gốc cây xó chợ đầu đường
 • Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
 • Quanh năm đói rét cơ hàn
 • Không manh áo mỏng , che làn heo may
 • Cô hồn nam bắc đông tây
 • Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
 • Dù rằng: Chết uổng, chết oan
 • Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
 • Chết tai nạn – chết ốm đau
 • Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình
 • Chết bom đạn, chết đao binh
 • Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
 • Chết vì sét đánh giữa trời
 • Nay nghe tín chủ thỉnh mời
 • Lai lầm nhận hưởng mọi lời trước sau
 • Cơm canh cháo nẻ trầu cau
 • Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
 • Gạo muối quả thực hoa đăng
 • Mang theo một chút để dành ngày mai
 • Phù hộ tín chủ lộc tài
 • An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
 • Nhớ ngày xá tội vong nhân
 • Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
 • Bây giờ nhận hưởng xong rồi
 • Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
 • Tín chủ thiêu hóa kim ngân
 • Cùng với áo quần đã được phân chia
 • Kính cáo Tôn thần
 • Chứng minh công đức
 • Cho tín chủ con
 • Tên là:………………………………
 • Vợ/Chồng:…………………………
 • Con trai:……………………………
 • Con gái:…………………………….
 • Ngụ tại:……………………………..
Xem thêm  Những Đường Chỉ Tay Trúng Số

Văn khấn Rằm tháng 7

5. Bài khấn Rằm tháng 7 trong nhà

Trong không gian thân thuộc của tổ ấm, Văn khấn Rằm tháng 7 trong nhà là cách kết nối tận tâm với tổ tiên, tạo nên không gian tâm linh ấm áp và an lành. Dưới đây là quy trình thực hiện bài khấn Rằm tháng 7 tại nhà đúng truyền thống, tưởng nhớ gia tiên với tất cả lòng thành kính.

Bài cúng Rằm tháng 7 trong nhà:

 • “Nam mô A di đà Phật
 • Nam mô A di đà Phật
 • Nam mô A di đà Phật”
 • Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát (vừa vái cúng vừa đọc 3 lần)
 • Hôm nay ngày rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022
 • Tại… (địa chỉ nhà)
 • Tín con tên là….. cùng toàn gia kính bái.
 • Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
 • Con kính lạy các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
 • Nay nhân ngày lễ Tết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, tưởng nhớ tới công ơn sinh thành của các đấng tổ tiên, toàn gia. Chúng con xin đọc văn khấn lễ vu lan tại nhà và được chuẩn bị lễ vật hương hoa, cơm bạc lòng thành, tạ dâng trước án.
 • Chúng con kính lạy mời vong linh tổ tiên cùng về thụ hưởng lễ vật, nguyện cầu cho chúng luôn được bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.
 • Chúng con lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, đang phảng phất ở đất này, nhân lễ Tết Vu Lan giáng lâm linh tọa, hâm hưởng lễ vật, độ cho gia đình tín chủ con luôn được bình an, mọi sự như ý.
 • Con xin kính cáo!
 • A Di đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 7

6. Bài khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng

Trong Văn khấn Rằm tháng 7, việc hóa vàng đóng vai trò quan trọng và đặc biệt. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là tiền vàng gia thần phải được hóa trước, sau đó mới đến tiền vàng và đồ dùng của tổ tiên. Điều này mang ý nghĩa tôn trọng truyền thống và đảm bảo sự trang trọng của lễ cúng. Dưới đây là Văn khấn lễ cúng Rằm tháng 7 hóa vàng đúng cách.

Xem thêm  Giấc Mơ Thấy Nhiều Cá: Có Ý Nghĩa Gì?

Bài khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng:

 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
 • Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần
 • Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.
 • Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.
 • Hôm nay là ngày… tháng… năm Quý Mão
 • Chúng con là… tuổi…
 • Hiện cư ngụ tại…
 • Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.
 • Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.
 • Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
 • Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

7. Văn khấn Rằm tháng 7 khi đốt quần áo

Trong các bài văn khấn Rằm tháng 7, nghi lễ đốt quần áo có ý nghĩa đặc biệt. Cùng với việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 và đồ lễ cúng cô hồn, việc chuẩn bị vàng mã và quần áo để đốt cho những người thân đã khuất nhằm tưởng nhớ và cầu nguyện cho vong linh. Dưới đây là quy trình khấn vái giúp thể hiện sự trang trọng cho lễ cúng.

Văn khấn Rằm tháng 7 khi đốt quần áo:

 • Nam mô A di đà Phật
 • Nam mô A di đà Phật
 • Nam mô A di đà Phật
 • Con lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng trần
 • Con lạy Bồ Tát Quan Âm con lạy Táo phủ Thần quân chính thần
 • Tiết tháng 7 sắp thu phân
 • Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
 • Âm cung mở cửa không nhà bơ vơ
 • Đại Thánh Khải giáo
 • A nan Đà Tôn giả
 • Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
 • Gốc cây xó chợ đầu đường
 • Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
 • Quanh năm đói rét cơ hàn
 • Không manh áo mỏng , che làn heo may
 • Cô hồn nam bắc đông tây
 • Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
 • Dù rằng: Chết uổng, chết oan
 • Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
 • Chết tai nạn – chết ốm đau
 • Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình
 • Chết bom đạn, chết đao binh
 • Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
 • Chết vì sét đánh giữa trời
 • Nay nghe tín chủ thỉnh mời
 • Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
 • Cơm canh cháo nẻ trầu cau
 • Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
 • Gạo muối quả thực hoa đăng
 • Mang theo một chút để dành ngày mai
 • Phù hộ tín chủ lộc tài
 • An khang thịnh vượng hài hòa gia trung
 • Nhớ ngày xá tội vong nhân
 • Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
 • Bây giờ nhận hưởng xong rồi
 • Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
 • Tín chủ thiêu hóa kim ngân
 • Cùng với quần áo đã được phân chia
 • Kính cáo Tôn thần
 • Chứng minh công đức
 • Cho tín chủ con
 • Tên là
 • Vợ:…
 • Chồng:…
 • Con trai:…
 • Con gái:…
 • Ngụ tại số nhà… đường… quận huyện… xã… tỉnh…
 • Nam mô A di đà Phật.
Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Tục Cúng Ông Công Ông Táo

Văn khấn Rằm tháng 7

8. Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan, cửa hàng

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan và cửa hàng là một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa thịnh vượng. Trong lễ cúng, các cơ quan đoàn thể dâng lễ, cầu nguyện để nhận được sự ban phước và tài lộc từ thần tài. Việc thực hiện văn khấn cúng Rằm tháng 7 tại cơ quan, cửa hàng giúp tạo động lực và sự may mắn trong công việc kinh doanh.

Văn khấn rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan, cửa hàng:

 • Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!
 • Con lạy chín phương Trời, lạy mười phương Đất, lạy Chư Phật mười phương.
 • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Con kính lạy Thần tài vị tiền.
 • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản chốn này.
 • Tín chủ con là…
 • Ngụ tại…
 • Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần 2022
 • Tín chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ kính dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị. Thành tâm kính xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được các vị phù hộ độ trì.
 • Nam mô a di Đà Phật! (lạy 3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

Tổng kết

Trên đây là các bài Văn khấn Rằm tháng 7 trong nhà và ngoài trời, cho thần linh, gia tiên, chúng sinh, hóa vàng và thần tài. Các bài văn khấn này có ý nghĩa tôn nghiêm và đầy tình thành kính. Hy vọng các thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nghi thức và cách thực hiện cúng Rằm tháng 7, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tinh thần và truyền thống văn hóa của