Nghi Lễ Cúng Thí Thực Cô Hồn: Để Tạo Phúc Hồi Cho Vong Linh

Lời Dẫn

Xin kính chào các bạn, các Phật tử thân mến! Với mong muốn giúp đỡ vong linh ngạ quỷ lang thang đói khổ, những linh hồn không có người thân cấp đỡ và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta, Đức Phật đã dạy chúng ta phải cúng thức ăn cho chúng mỗi ngày. Vì vậy, chúng ta nên chăm chỉ cúng thí vật thực và cúng dường Tam Bảo để tạo phúc hồi cho các vong linh trong cõi ngạ quỷ. Đây cũng là một trong những cách để chúng ta tạo được nhân duyên và đạt được giàu sang, an lạc và trí tuệ.

Bạn có thể tải và in bản PDF của nghi thức cúng thí thực cô hồn tại đây: [Nghi thức cúng thí thực cô hồn](https://khamphalichsu.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon)

A. Hướng Dẫn Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

Bạn có thể tham khảo chi tiết hướng dẫn nghi thức cúng thí thực cô hồn tại đường link sau: [Hướng dẫn nghi thức cúng thí thực cô hồn](https://khamphalichsu.com/huong-dan-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon)

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

1. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: [Hình 1]

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: [Hình 2]

Nguyện ý thành, tâm kính

Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Cách Cúng Chúng Sinh Rằm Tháng 7 Ngoài Trời

2. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền Tăng gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… sống tại địa chỉ:… (hiện đang ở trọ tại…) và là thành viên (nhân dân/Phật tử).

Hôm nay là ngày… tháng… năm… trong công việc (gia đình; cơ quan; cửa hàng…)… chúng con sắp xảy ra lễ (tên lễ)… theo lời dạy của Đức Phật, thực hiện tu tâm từ bi và hướng đến việc giúp đỡ các vong linh đói khát trong cõi ngạ quỷ. Chúng con đã chuẩn bị thức ăn chính yếu và xin hiến cúng cho các vong linh cô hồn ngạ quỷ. Đồng thời, chúng con cầu khẩn các Thần Thánh, Chư Thiên và chư Linh hội về để ủng hộ khóa lễ của chúng con.

Chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, để cầu độ sinh, độ cho vong linh của chùa Ba Vàng. Chúng con cũng xin mời các vong linh cô hồn ngạ quỷ không có nơi nương tựa, không có người cấp đỡ lang thang đói khổ, những vong linh có duyên trong khu vực này, có duyên với khóa lễ này. Chúng con xin mời các vị về khóa lễ này và nghe kinh để nhận được sự giác ngộ và thoạt tài phúc báu từ khóa lễ cúng của chúng con.

Trường hợp cúng dường hồi hướng tại khóa lễ cúng thí thực này: Chúng con cũng xin phát nguyện cúng dường số tịnh tài là… về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã mời về khóa lễ này.

(Tiếp)

Giờ này, chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã mời về khóa lễ này, để nghe kinh và nhận phúc báu từ khóa lễ cúng của chúng con. Chúng con thành kính mời thiện chú. (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Xem thêm  Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác Tượng Trưng Cho Điều Gì?

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.

Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tới từ khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tới từ khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tới từ khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Pháp khí: mõ, chuông)

Bạn có thể xem kinh cúng linh tại đây: [Kinh Cúng Linh](https://khamphalichsu.com/kinh-cung-linh)

Bạn có thể xem chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố tại đây: [Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố](https://khamphalichsu.com/chuyen-tieu-chu-ngan-kho)

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng đọc, đại chúng ngồi/đứng chắp tay hướng theo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, để nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong hai bài kinh liên quan đến việc chúng ta làm hôm nay.

Kính thưa các vị vong linh, nội dung của bài kinh “Cúng Linh” mà chúng con đã đọc ở trên, Đức Phật dạy rằng, người đã qua đời và trở thành vong linh ngạ quỷ, sẽ nhận được thức ăn từ con người (nếu thực hiện không sát sinh) mà họ hiến cúng. Và bài kinh “Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố” kể về một ông tiểu chủ ngân khố, khi còn sống trên thế gian, do có nhiều tiền của và ham hưởng dục vọng, làm nhiều việc ác và không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi qua đời, do không có phúc phần dự trữ, ông trở thành vong linh ngạ quỷ và phải chịu nỗi đói khát đau đớn. Vì khổ cực như vậy, ông thường tìm đến người thân quyến để xin giúp đỡ. Nhưng do họ có quan niệm sai lầm, họ cho rằng sau khi con người chết, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong thế gian này, nên họ không quan tâm đến việc cứu giúp ông.

Xem thêm  Giấc mơ về rắn: Điềm báo và ý nghĩa

May mắn ông có một người con gái tin tưởng rằng do hành động ác của ông, sau khi qua đời, ông có thể trở thành vong linh ngạ quỷ và phải chịu khổ. Vì vậy, con gái ông đã chuẩn bị thức ăn và các vật dụng cúng dường, đến thỉnh cầu sự giúp đỡ từ các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để khi các thầy tu nhận sự cúng dường, họ sẽ hồi hướng phúc báu cho ông, để ông có thể thoát khỏi thế giới vong linh và tìm được cuộc sống sung túc. Nhưng do các thầy tu Bà La Môn không sinh được công đức phúc báu để cứu giúp vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy tu hồi hướng, ông không nhận được gì. Sau đó, ông được Vua A Xà Thế tổ chức lễ cúng dường cho Đức Phật và các vị chư tăng, tập thể chư Tăng, tu tập trai giới, và hồi hướng phúc báu đó cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và các vị chư Tăng, phúc báu đã đến với ông và ông thoát khỏi thế giới vong linh đói khát, trở thành một vị thần mạnh mẽ và có cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc.

– Trường hợp đã bạch cúng dường:

Vâng theo lời dạy của Đức Phật, trong khóa lễ cúng thí thực này (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… chúng con đã bạch phát nguyện cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng cho tất cả các vong linh trong cõi tâm linh được mời về khóa lễ cúng thí thực này. Thỉnh các vị hãy hoan hỷ thọ nhận, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm thoát khổ.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con xin nương tựa vào các vị trong cõi tâm linh để tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề

Hộ trì Tam Bảo

Chuyển tải Phật Pháp

Rộng khắp thế gian”

Xem thêm  Mơ Thấy Chó Vàng

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. 1 lễ/vái)

8. Cúng Thực

a. Văn bạch(Chủ sám quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Lúc này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh:

Chúng con chưa hiểu biết về Phật Pháp, nên đã sát hại chúng sinh để dùng trong khóa lễ cúng thí thực này. Chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.

(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật.

Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền Tăng.

Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên và chư Thần Linh.

Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vị vong linh mà chúng con đã mời về.

Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng thí thực này của chúng con và được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh được thọ thực no đủ,

Nghe kinh giác ngộ Pháp,

Sinh lòng kính tín Phật,

Nương tựa nơi Tam Bảo,

Tu hành cầu thoát khổ,

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con nguyện rằng công đức từ khóa lễ hiến cúng này và công đức tạo lập được trong ngày hôm nay sẽ được hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và giúp đỡ các vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời. Chúng con cầu xin tất cả các vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xóa bỏ oán kết và cùng nhau tu hành trong đạo Bồ Đề từ đời này sang đời khác. Chúng con cũng xin hồi hướng cho hiện tại và tương lai:

Xem thêm  Ý Nghĩa Giấc Mơ Chạy Bộ: Từ Tự Motivational Đến Sự Quan Tâm Đến Người Khác

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ, hoặc khánh)

Thí thực công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con cùng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, thì khi xong phần hồi hướng này, sẽ chuyển sang thực hiện lễ phóng sinh và tiếp tục thực hành đến khi hoàn thành lễ phóng sinh, sau đó mới tiến hành bạch hạ lễ)
Bạn có thể xem lễ cúng phóng sinh tại đây: [Lễ cúng phóng sinh](https://khamphalichsu.com/le-cung-phong-sinh)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh,

Hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh,

Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh,

Quản lý đại chúng, không ngại khó khăn. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 chuông kết lễ.)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng các vị đại tăng, chúng con xin tri ân những người hiền tri thức đã giúp đỡ chúng con trong tu hành. Chúng con xin tùy hỷ hết thảy các vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ chúng con trong khóa lễ này.

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu có hạ lễ, thực hiện. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Lễ cúng của chúng con đã hoàn thành, chúng con xin hạ bày thức ăn đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

KẾT