Cúng ngày Rằm Tháng Giêng: Lễ hội tâm linh quan trọng của người Việt

Lễ cúng rằm tháng Giêng (hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Ngày này, các gia đình Việt sẽ chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên hoặc lên chùa để cầu bình an và may mắn cho năm mới sắp đến.

Mẫu bài cúng rằm tháng Giêng năm 2023

Dưới đây là mẫu văn khấn cúng rằm tháng Giêng năm 2023, để các gia chủ có thể tham khảo trong nghi lễ cúng của mình:

Văn khấn cúng rằm tháng Giêng 2023

Văn khấn cúng rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ sẽ giúp bạn an tâm.

Văn khấn cúng rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023

Bài văn khấn cúng rằm tháng Giêng cổ truyền

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ và các vị thần linh.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng các vị thần linh.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nội họ ngoại.

Chúng con là tín chủ (chúng con sống tại:…)

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, ngày tiết Nguyên tiêu, chúng con thành tâm đến vàng xây hương đăng, chuẩn bị lễ vật và dâng lên trước án.

Chúng con thành thật mời ngài Bản cảnh Thành hoàng và các vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Chúng con xin ngài linh thiêng lắng nghe lời mời, xuống thế giới phàm trần và chứng giám lòng thành của chúng con, để thụ hưởng lễ vật.

Xem thêm  Khám Phá Các Câu Niệm Phật Linh Ứng

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, các vị thần linh gia tiên trong công họ nội ngoại… lắng nghe lời cầu khẩn của con cháu, xuống thế giới phàm trần và chứng giám khoản tâm thành của chúng con, để thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ đến đây nhận lễ vật, để chứng giám và phù hộ độ trì cho gia đình chúng con có một năm mới tràn đầy điều tốt lành, không gian không hạn chế, và mọi lúc, mọi nơi đều yên bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn gia tiên rằm tháng Giêng

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023.

Chúng con là tín chủ (chúng con sống tại:…)

Chúng con thành tâm kính mời: Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân; Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân; Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân; Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân; Văn Xương, Văn Khúc tinh quân; Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quân; La Hầu, Kế Đô tinh quân đến vàng lâm trước án, và lắng nghe lời mời của chúng con:

Ngày rằm Nguyên tiêu, theo truyền thống, chúng con cúng lễ và dâng hương, hoa, trà và quả cau lá trầu, để đốt cháy hương thơm và dâng lên trước án. Chúng con kính mời các vị thần linh đến đây và phù hộ gia đình chúng con luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, và gia đình hòa thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời tỏa sáng chiếu soi khắp nơi. Chúng con xin các vị thần linh ban ân và phúc. Chúng con lễ phép khiêm nhường, lòng thành còn dư. Nguyện tất cả chúng con được an cư trong vị trí cao quý, và gia đình sung túc thịnh vượng.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Ghẹ

Chúng con kính mời Ba quân thiên tử lắng nghe. (3 lần)

Chúng con kính mời Thích Ca Mâu Ni Phật, Địa chủ Tủa thiên, các Đại vương Thành hoàng, Thần linh Thổ địa, Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, và các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các vị thần linh lắng nghe lời mời, đến đây và chứng giám lòng thành của chúng con, để thụ hưởng lễ vật và phù trì cho gia đình chúng con, để tất cả chúng con được an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, tài lộc tăng tiến, lòng đạo mở rộng, những ước nguyện thành hiện thực, và tất cả chúng con nắm chắc tâm nguyện.

Chúng con lễ phép khiêm nhường, đứng trước án và kính mời các vị thần linh độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn Thổ công ngày rằm tháng Giêng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ và các vị thần linh.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Chúng con là tín chủ (chúng con sống tại:…)

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, chúng con đến vàng và chuẩn bị hương hoa và lễ vật, để đốt cháy hương thơm và dâng lên trước án. Chúng con thành tâm mời ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa và Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, và các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Xem thêm  3 Bài Văn khấn Cầu Duyên Tại Nhà, Tại Chùa Đơn Giản Mà Hiệu Nghiệm

Cúi xin các vị thần linh lắng nghe lời mời, đến vàng và chứng giám lòng thành của chúng con, để thụ hưởng lễ vật và độ trì cho chúng con, để gia đình chúng con an lạc, công việc hanh thông. Mọi người được bình an, tài lộc tăng tiến, lòng đạo mở rộng, những ước nguyện thành hiện thực, và tất cả chúng con tuân theo tâm nguyện.

Chúng con lễ phép khiêm nhường, trước án kính lễ, cúi xin được độ trì và phù hộ.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy, thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân tỏa sáng như kim cương

Thanh tịnh không gì sánh bằng

Vô thượng Chí tôn công đức trọn vẹn

Cúi đầu tôi kính lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu chứa đựng muôn vạn nguyên tố

Trí tuệ vô biên vô hạn vọng nguyện

Đại định uy linh giác thị thiện.

Phật hiện diện trong pháp giới thanh tịnh

Không có hình dạng khác ngoài cái vô hình, không gì là bụi.

Chúng sinh nhìn thấy và trông cậy vào Phật

Ngay lập tức tan biến mọi tai tác.

Tất cả tội ác đều tan biến

Xem thêm  Những Bí Mật về Nốt Ruồi ở Cánh Mũi Bên Phải Nam

Niệm âm vang khắp pháp giới

Ý thức sống trong lòng chúng sinh

Hướng đến giải thoát vô cùng. (1 lạy)

Tôi sám hối và pháp nguyện rồi, kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)