Bài Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Video bài niệm quán the âm bồ tát

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy rằng: “Này Vô Tận Ý! Giả sử có ai đó tôn kính rất nhiều Bồ tát, nhiều như số cát trong sáu mươi hai ức sông Hằng, và không chỉ niệm tụng mà còn suốt đời dùng hương hoa đèn quả, hoặc bốn thứ: thức ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc men… để cúng dường Tam Bảo. Vậy ý ông là những người tín đồ như vậy có thu được nhiều công đức không?”

Bồ tát Vô Tận Ý đáp: “Công đức này rất nhiều, thưa Thế Tôn!”

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy rằng: “Nhưng nếu có ai đó tôn kính danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ cần lễ lạy cúng dường một lần, thì công đức của hai người này sẽ không khác nhau, trong hàng ngàn kiếp đời công đức này không thể bằng nhau.”

Quán Thế Âm Bồ Tát đã từng là Đức Phật, được biết đến với danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Sau khi thành Phật, Ngài không quên lo lắng cho chúng sinh, vì vậy Ngài đã trở lại thế giới này. Ngài hiện thân thành Bồ Tát để cứu giúp chúng sinh. Điều này được gọi là “ẩn lớn hiện nhỏ.” Với bề ngoài là hình ảnh Bồ Tát, nhưng bên trong chứa đựng tinh thần của Phật. Trong bên trong đó là nguyện vọng và hành động của chư Phật. Đó là lý do tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện thân như một Phật để thuyết giảng cho chúng sinh!

Quán Thế Âm Bồ Tát làm như vậy vì Ngài không thể bỏ mặc chúng sinh như chúng ta, như tôi và như tất cả mọi người khác. Ngài xem tất cả chúng sinh như con của mình. Quán Thế Âm Bồ Tát tương tự như một người mẹ luôn quan tâm đến con cái, luôn để ý xem đứa này có Tham không, đứa kia có Sân không, đứa khác có Si không… Ngài luôn bận rộn trông nom chúng sinh chúng ta!

Xem thêm  Cách Sử Dụng Bùa Yêu Inkoo

Quán Thế Âm Bồ Tát “tầm thanh cứu khổ”, Ngài lắng nghe tiếng kêu gọi của chúng sinh và đến cứu giúp họ thoát khỏi khổ đau. Nếu bạn đang trải qua khó khăn, chỉ cần liên tục niệm “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, bạn sẽ gặp may mắn và mọi sự đều thuận lợi theo mong muốn của bạn. Đa số người không biết về phương pháp này, vì vậy khi gặp phải nỗi sợ hãi, nguy hiểm, đau bệnh, sinh tử… họ không biết niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát!

Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ...

“12 đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát”

 1. Nguyện thứ nhất: Khi làm Bồ Tát – Danh hiệu: Tự Tại Quán Âm – Với khả năng đồng cảm và thanh tịnh, mọi nơi đau khổ sẽ được cứu giúp ngay lập tức!

 2. Nguyện thứ hai: Không để chúng sinh chịu khổ – Quyết tâm cứu độ chúng sinh – Luôn hiện diện trong bão giông – Cứu đắm người khi sóng gió vần vũ!

 3. Nguyện thứ ba: Hiện diện khi có khổ đau – Nơi U Min chứng kiến nhiều chuyện khó khăn – Làm công bằng trong sự oan trái và báo ứng – Nghe tiếng thở dài, cứu giúp ngay lập tức!

 4. Nguyện thứ tư: Trừng trị yêu quái – Đánh tan tất cả các loài ma quỷ đáng sợ – Giải thoát cho chúng khỏi u mê – Loại bỏ nguy hiểm, không để gây rối!

 5. Nguyện thứ năm: Tay cầm cây Dương Liễu – Nước cam của lòng từ bi làm dịu mát con người – Chúng sinh điên rồ, cuồng nhiệt – Sẽ được an vui và thoải mái, loại bỏ mọi phiền muộn!

 6. Nguyện thứ sáu: Thường thực hiện trạng thái bình đẳng – Trái tim từ bi đối xử với chúng sinh – Vui lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm – Không phân biệt sự tồn tại của tất cả loài!

 7. Nguyện thứ bảy: Loại bỏ ba cửa ác – Địa ngục, hồi giáo, quái vật – Hổ dữ, thú hung chung quanh – Quán Âm hiện diện, chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy!

 8. Nguyện thứ tám: Giải thoát tội phạm – Được tra tấn, sau đó được tra khảo – Với lòng tôn kính và tín thác – Quán Âm bảo vệ, giải thoát an lành!

 9. Nguyện thứ chín: Cứu vớt như thuyền Bát Nhã – Giúp người vượt qua sóng lênh đênh – Trong biển khổ đầy khó khăn – Quán Âm cứu giúp, an nhiên tiến đến Niết Bàn!

 10. Nguyện thứ mười: Hướng dẫn vào miền Tây Phương – Đón nhận hoa hương thơm, âm nhạc tuyệt vời – Trang hoàng cho sự ăn mừng và vui chơi – Quán Âm dẫn dắt, đưa về Tây Phương!

 11. Nguyện thứ mười một: Ghi tên vào Đại Địa tạng – Cảnh miền Tây Phương, tuổi thọ không biết trước – Để mọi người sống trong một môi trường hòa bình – Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về!

 12. Nguyện thứ mười hai: Tu hành với lòng tin tưởng – Dù thân xác tan rã, chúng ta vẫn phải nỗ lực – Với tâm hành động, chúng ta phải thực hành – Mười hai nguyện thức sẽ cứu độ chúng sinh mãi mãi!

Xem thêm  Tưởng Nhớ Tổ Tiên vào Ngày Sóc Và Ngày Vọng

“Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” !!!

 • Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Hán dịch: Dao Tần, Tam-tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập.

Giảng thuật: Hòa thượng Tuyên Hóa

Khám Phá Lịch Sử