Bố Tuổi Tuất Mẹ Tuổi Tý Sinh Con Năm Nào?

Bạn đang tự hỏi rằng, chồng sinh năm Giáp Tuất 1994 và vợ sinh năm Bính Tý 1996 nên sinh con vào năm nào để mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình. Lựa chọn năm sinh con thích hợp có thể giúp gia đình bạn thêm hạnh phúc và con cái dễ dàng phát triển, trong khi bạn và chồng có thể thăng tiến trong công việc và việc dạy dỗ con cái sẽ trở nên thuận tiện hơn. Để xác định xem con sinh năm nào phù hợp với cha mẹ, chúng ta cần dựa vào những tiêu chuẩn như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp.

Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn năm sinh con. Trong tình huống này, con hợp với cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp với con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Vì vậy, chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là ngũ hành của cha mẹ cùng sinh khắc với con, hoặc bình hòa (1 điểm) nghĩa là không tương sinh và không tương khắc với con.

Xem thêm  Tuổi Tý Sinh Năm 1972

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong thiên can, có những cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (0,5 điểm) nghĩa là không tương hóa và không tương xung với con.

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng với 12 con Giáp. Địa chi cũng có sự hợp xung nhất định như Tương hình, Lục xung, Lục hại, Tứ hành xung, Lục hợp và Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (1 điểm) nghĩa là không tương hợp và không tương xung với con.

Với việc chồng sinh năm Giáp Tuất 1994 và vợ sinh năm Bính Tý 1996, chúng ta có thể xem xét những năm sau để sinh con.

Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh gì?

Nam và nữ sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất, tức tuổi con chó. Thường gọi là Thủ Thân Chi Cẩu, tức Chó Giữ Mình. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi. Người sinh năm 1994 tuổi con Chó Can chi (tuổi theo lịch âm) có mệnh là Sơn Đầu Hỏa. Tương sinh với mệnh là Mộc và Thổ, tương khắc với mệnh là Thủy và Kim. Cung mệnh nam thuộc Tây tứ trạch, cung mệnh nữ thuộc Đông tứ trạch.

Tuổi Bính Tý 1996 mệnh gì?

Nam và nữ sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Điền Nội Chi Thử, tức Chuột Trong Ruộng. Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối. Người sinh năm 1996 tuổi con Chuột Can chi (tuổi theo lịch âm) có mệnh là Mệnh Giản Hạ Thủy. Tương sinh với mệnh là Mộc và Kim, tương khắc với mệnh là Hỏa và Thổ. Cung mệnh nam thuộc Đông tứ trạch, cung mệnh nữ thuộc Tây tứ trạch.

Xem thêm  Hình Xăm Cho Nam Mệnh Hỏa

Đánh giá năm sinh con

1. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2021 có tốt không?

Năm 2021 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5.5/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con vào năm 2021.

2. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con vào năm 2022.

3. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4.5/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con vào năm 2023.

4. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con vào năm 2024.

5. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con vào năm 2025.

Xem thêm  Cách xem phong thủy đất đai

6. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Năm 2026 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con vào năm 2026.

7. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Năm 2027 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, và địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (2/10 điểm). Do đó, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con vào năm 2027.

Các năm khác để sinh con hợp với hai bạn là: 2018 (6/10 điểm), 2019 (7/10 điểm), 2028 (6/10 điểm), 2032 (6/10 điểm), 2033 (6/10 điểm), 2040 (6.5/10 điểm), 2041 (6/10 điểm).

Đó là những điểm nhận xét về việc chồng sinh năm Giáp Tuất 1994 và vợ sinh năm Bính Tý 1996 sinh con vào các năm khác nhau. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho gia đình và tương lai của con cái.