Bùa Ngải và Cách Hóa Giải

Video bùa ngải và cách hóa giải

Lời giải đáp cho câu hỏi về bùa ngải

Một số người cho rằng khi bị ma nhập, bóng đè hoặc dính bùa ngải, cần đọc tụng hoặc đeo giây chú Chuẩn Đề. Một số khác lại cho rằng chỉ đọc chú Lăng Nghiêm hoặc đọc tụng ngược mới đúng, vì theo truyền thuyết, Ngài A Nan đã được giải thoát khỏi Ma Đăng Già nhờ Đức Phật dùng chú Lăng Nghiêm hóa giải.

Có người khẳng định rằng chú Lăng Nghiêm hoặc chú Chuẩn Đề không thể tự tụng, mà cần có một vị thầy hướng dẫn và thường chỉ được đọc ở chùa, đặc biệt là chú Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, nếu đi ra đường, đặc biệt là ban đêm, thì làm sao chúng ta biết quý thầy ở đâu để nhờ vả? Vậy liệu chúng ta có thể tự tụng các loại chú này không? Con xin cảm ơn Sư.

Nói về tầm quan trọng của Chú Chuẩn Đề Phật Mẫu

Ma nhập, bóng đè và dính bùa ngải đều thuộc về loại bệnh tâm linh, và chúng ta cần tu hành theo sự chỉ dẫn của các sư phụ đúng chuẩn để hóa giải những bệnh tật này. Tín ngưỡng vào thần chú Chuẩn Đề Phật Mẫu là một trong những phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Trước hết, hãy tìm hiểu về thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Phật Mẫu Chuẩn Đề có tên gốc là Cundì trong tiếng Phạn, và còn được gọi là Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ Tát trong tiếng Hán. Ngài là một trong số sáu Quan Âm trong Phật Giáo, và trong Tạng Giới Man Đà La, Chuẩn Đề được xem là một trong ba vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.

Xem thêm  Văn Khấn Thần Tài Cho Mỗi Ngày

Chuẩn Đề là một vị Bồ Tát thuộc trường phái Đại Thừa, và có vai trò quan trọng trong Kim Cương Thừa. Bà được xem là Bhagavathi (nữ thần), hay “mẹ của các Phật”, và thường được xem như ngang hàng với Quán Thế Âm. Cũng có khả năng mối quan hệ giữa Chuẩn Đề và nữ thần Chandi trong Ấn Độ giáo.

Ý nghĩa của Thần chú Chuẩn Đề

Theo kinh Chuẩn Đề Đà La Ni, thần chú Chuẩn Đề được ghi như sau:

Tiếng Phạn: Namah saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā
Oṃ cale cule cunde svāhā
Tiếng Việt: Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi,
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha
Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề Ta Bà ha

Dịch nghĩa: Con quy y trước bảy mươi triệu hoàn hảo giác ngộ chư Phật. Này đây:
Om! Chuẩn đề! Chuẩn đề! Cầu mong lời nguyện thanh tịnh này có thể là sự thật!

Dịch thơ:
Cúi đầu quy kính pháp viên thành
Đỉnh lễ đủ bảy trăm ức Phật
Con nay xưng tán Đức Chuẩn Đề
Nhờ lượng từ bi thương ủng hộ

Với ý nghĩa trên, chúng ta nhận thấy rằng thần chú Chuẩn Đề có khả năng diệt trừ các bệnh tâm linh, loại bỏ chướng ngại trên con đường chúng ta tiến tới Phật đạo.

Vấn đề ma nhập, bóng đè và dính bùa ngải

Hiện tượng bóng đè, ma nhập và dính bùa ngải đều là những hiện tượng không tồn tại thực sự. Chúng là những hiện tượng sinh ra từ thức tâm, không thuộc về nội hay ngoại, không thuộc về giữa, không thuộc về hai phía. Chúng chỉ xuất hiện do sự nhầm lẫn, sự tưởng tượng mà thôi.

Xem thêm  Mơ Thấy Làm Nhà

Nguyên nhân khiến con người tin vào bùa ngải

Bùa ngải không có gì đặc biệt cả, chỉ là một câu chú ám chỉ một chữ (bùa), một ít lá cây, cây thuốc lạ, một vật sánh sứ hoặc một chất dầu, nước, lửa, giấy (ngải). Khi bạn gắn câu chú vào đó và niệm chú, tạo ra một vật kỳ lạ, mọi người cho rằng vật đó mang tính linh thiêng và tin vào nó, theo đuổi nó. Nhưng những người Phật tử thì không sợ sụt, còn những người không tin thì không bị vướng mắc bởi “ngải bùa”. Vậy tại sao người khác lại bị vướng “bùa ngải”? Bởi vì người đó tin vào nó, cho phép tâm hồn mở cửa để thần “bùa ngải” bám vào.

Có những người tin tưởng cực đến mức phó thác cuộc sống của mình cho bùa ngải, nhưng thật ra chỉ là tự mình tưởng tượng! “Bùa ngải” được sử dụng để chống lại sự tức giận của vợ, chống lại việc chồng theo vợ be bé, bùa để học giỏi, bùa để bán hàng, bùa để tránh tai nạn, làm cho người khách thích mình… Những người bị hại mới sợ bùa ngải “mắc ngải”.

Cách chữa trị khi bị dính bùa ngải theo quan điểm của Phật giáo

Là một Phật tử, chúng ta có rất nhiều phương tiện để tự chữa trị những hiện tượng bị bóng đè, ma nhập và dính bùa ngải:

  1. Niềm tin: Nếu bạn tin vào bùa ngải, thì bạn sẽ bị dính bùa ngải; nếu bạn không tin, thì không có gì để lo. Trong thực hành thiền định, các Tăng Ni thường học lời dạy của Phật trong duy thức học: “Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”.
Xem thêm  Kính Phục Ông Công Ông Táo và Gia Tiên

Phật cũng dạy rằng: “Trong tất cả các pháp, tâm dẫn đầu tâm là chủ, nếu đem tâm bị ô nhiễm nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Trong tất cả các pháp, tâm dẫn đầu tâm là chủ, nếu đem tâm thanh tịnh nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo ta như bóng theo hình” (kinh Pháp Cú).

Tất cả đều xuất phát từ tâm, thế giới này tồn tại do tâm, các hiện tượng bóng đè, ma nhập và dính bùa ngải xuất hiện do suy viễn của tâm, không có gì tồn tại mà thôi…

  1. Tụng thần chú Đại Bi: Mỗi ngày, tụng thần chú Đại Bi 108 biến, tương đương với một tràng hạt. Khi tụng, bạn cần tuân thủ theo phong tục thông thường được truyền trong kinh Tam Bảo, kinh Nhựt Tụng, tức là tụng thần chú Đại Bi 108 biến, niệm Phật, niệm tứ thánh, hồi hướng, và tự quy y.

Chỉ cần bạn tin tưởng vào một thần chú, tụng niệm liên tục, sẽ có kết quả. Không nên thay đổi thần chú này, thần chú khác, vì cuối cùng không có kết quả gì cả! Khi niềm tin giảm sút, bạn nghĩ rằng “thần chú không có hiệu lực”, và khi bạn từ bỏ, những chướng ngại duyên sinh “những căn bệnh không hề giảm đi”.

  1. Tụng thần chú Chuẩn Đề: Đây là thần chú duy nhất mà bạn có thể tụng niệm để chữa trị các bệnh tâm linh như bị bóng đè, ma nhập và dính bùa ngải. Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề đã được nêu trên, dành cho các Phật tử tại gia, để bạn có thể hiểu ý nghĩa của thần chú, và rất thân thương và gần gũi khi chúng ta quy mạng với Phật Mẫu Chuẩn Đề:
Xem thêm  Khám Phá Nốt Ruồi Kín Của Mẹ

Cúi đầu quy kính pháp viên thành
Đỉnh lễ đủ bảy trăm ức Phật
Con nay xưng tán Đức Chuẩn Đề
Nhờ lượng từ bi thương ủng hộ

Tài liệu tham khảo: Khám Phá Lịch Sử