Khám Phá Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Điều Kiện Để Chánh Pháp Tồn Tại

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – một bản kinh quan trọng và liên quan mật thiết đến sự trường tồn của Phật Pháp. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã đặc biệt coi trọng kinh này và nhấn mạnh: “Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp vẫn còn tồn tại. Ngược lại, nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp.”

Vì vậy, chúng ta – những người Phật tử, phải đem hết sức lực, tâm huyết và mồ hôi nước mắt để giữ gìn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong kinh Pháp Diệt Tận cũng nói rõ: “Vào thời mạt pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tiêu hủy trước hết, sau đó, các kinh khác dần dần biến mất.”

Để chánh pháp tồn tại, chúng ta phải đem tất cả tính mạng để hộ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm; đem hết tâm huyết để thọ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm; đem hết hạnh nguyện để hộ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hãy làm cho kinh Thủ Lăng Nghiêm mãi mãi tồn tại ở thế gian, xiển dương sâu rộng khắp nơi, lưu truyền đến mọi ngóc ngách trên thế gian, cho đến từng hạt vi trần, khắp tận hư không pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì chánh pháp vẫn sẽ tồn tại, tỏa chiếu ánh sáng đại quang minh.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm thật sự vô cùng quan trọng!!!

Tại sao kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tiêu hủy trước tiên?

Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thân của đức Phật, là Xá lợi của đức Phật, là tháp miếu chân thực của đức Phật. Với đạo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quá chân thực, nên toàn thể ma vương đều dùng mọi cách để phá hủy kinh Thủ Lăng Nghiêm. Họ bắt đầu đồn đại, xuyên tạc, cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo. Vì sao thiên ma ngoại đạo lại cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo?

Kinh Lăng Nghiêm là kính Chiếu yêu!!!

Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm nói quá chính xác, đặc biệt là phần nói về Bốn lời khai thị về bản tánh thanh tịnh sáng suốt, phần Hai mươi lăm vị Thánh nói về pháp tu chứng viên thông và phần Năm mươi tướng trạng ấm ma. Ngoại đạo tà giáo, yêu ma quỷ quái không thể nào chịu nổi giáo lý này. Họ kéo theo rất nhiều người thiếu hiểu biết và tuyên bố rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo.

Những đạo lý được đề xuất trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, một mặt đúng là chánh pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo lý. Cho nên bọn tà ma, quỷ quái, bàng môn ngoại đạo không thể ẩn dấu tung tích được. Một số người thiếu ý thức, cụ thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư chuyên thu thập kiến thức tạp nham “chuyên đuổi mồi bắt bóng” với sự hiểu biết cực kỳ hẹp hòi và hạn chế, hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn. Họ không có được sự uyên bác thực sự và không có trí tuệ chân thực, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ.

Chúng ta là những người tu học Phật pháp, nên nhận thức sâu sắc về những trường hợp này. Do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất kỳ đến đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Sao vậy? Vì chúng ta muốn làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, tôi xin cam đoan: Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thực, tôi nguyện đọa vào Vô gián địa ngục. Vì tôi không nhận thức được Phật pháp, nhận vọng làm chân. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thực, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá đại pháp Thủ Lăng Nghiêm; Nghĩa là mọi nơi mọi lúc tôi sẽ xiển dương đạo lý chân thật của kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Mọi người nên chú tâm vào điểm này. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm không do từ kim khẩu Đức Phật nói ra, thì chẳng còn một ai có thể giảng nói được. Chẳng còn một người nào khác có thể nói được một giáo lý chính xác như kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Hãy thức tỉnh và dừng lại việc tạo ra cái nhân sai lạc. Nếu không, chúng ta sẽ chiêu cảm quả báo ở địa ngục. Bất luận là học giả đó là ai, bất luận những nhà nghiên cứu Phật pháp ở bất cứ quốc gia nào, tất cả đều nên sửa đổi cách nhìn, nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách điều chỉnh. Chẳng có việc thiện nào lớn lao hơn thế.

Chúng ta hãy cùng đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm; nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm; và tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hãy làm theo lời Phật dạy để trở thành Phật bản thân. Lời của Ngài chân thật không bao giờ hư dối!

Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan