Câu Thần Chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng: Mở Rộng Độ Sâu Của Pháp Lực

Video câu thần chú án ma ni bát minh hồng

Câu thần chú “Om Mani Padme Hūm” là một trong những câu thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo.

Khi nhắc đến câu thần chú “Án Ma Ni Bát Minh Hồng”, có lẽ ai cũng biết đến sức mạnh và tác dụng của nó trong Phật giáo. Tuy nhiên, bạn có biết rằng mỗi sự niệm Phật của chúng ta đều khiến công đức này không thể đếm xuể?

Mở Bày Sự Vô Lượng Của Công Đức

Thầy Liên Hoa Thượng Như Lai đã truyền cho chúng ta sự vô biên và vô tận của công đức từ sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni. Ngài nói, “Thiện nam tử! Vi trần đã có ta có thể đếm được số lượng. Thiện nam tử! Lại như số cát trong biển lớn, ta có thể đếm từng hạt một. Thiện nam tử! Nếu niệm sáu chữ Đại Minh một biến thì công đức ấy ta không thể đếm được.”

Sức Mạnh Không Thể Đếm Xuể

Sự Uy Lực Của Công Đức

Mở Rộng Tầm Hiểu Biết Với Câu Thần Chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng

Kết Luận

Xem thêm  Nốt Ruồi đầu Lông Mày Trái Nữ