Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề: Sức Mạnh Và Lợi Ích

Video chú phật mẫu chuẩn đề

Giới Thiệu Về Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề, còn gọi là Thất Cu Chi Phật Mẫu, là một trong những chú phổ biến trong Phật giáo. Chú này có thể giúp khai mở trí tuệ và mang đến nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chuẩn Đề, trong ngôn ngữ Phạn, có nghĩa là Năng hành, Thánh thực hay Thanh tịnh. Năng hành nghĩa là Bồ tát có thế năng lớn, trí tuệ sâu xa, đầy đủ mọi năng lực để làm bất cứ việc gì cũng đem đến sự lợi ích cho chúng sinh. Thánh thực có nghĩa Bồ tát có công năng vi diệu, từ nơi pháp Không tưởng quáng ra pháp Giả, khẳng chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ mọi vòng huyễn sinh tử. Thánh tịnh nghĩa là Bồ tát đã chứng đắc được bảo tâm, khéo ẩn trụ trong tự tánh thành tịnh.

Chuẩn Đề gọi đầy đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Theo sách “Nhị khóa hiệp giải”, Câu chi nghĩa là trăm ức, Thất câu chi là bảy trăm ức, Phật mẫu là mẹ sinh ra chư Phật. Danh hiệu Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề có nghĩa thời quá khứ đã có bảy trăm ức Bồ tát do tu pháp mô Chuẩn Đề tâm muội mà chứng quả Vô thượng Bồ đề và chúng sinh đời sau muốn thành tựu Phật quả cũng phải theo pháp mô này để tu hành.

Chú Chuẩn Đề Tiếng Việt

Khệ Thủ Quyết Tô-Tất-Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cu Chi. Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn-Đề, Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ. Nam-Mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Cu Chi Nẩm, Đát Điệt Tha. Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn-Đề, Ta Bà Ha.

Xem thêm: Chú Đại Bi Tiếng Phạn Và Tiếng Việt: 7 Biến Thích Trí Thoát

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Lễ Cúng Đầy Tháng Cho Bé Trai

Thầy Thích Trí Thoát Tụng Chú Chuẩn Đề Mới Nhất

Chú Chuẩn Đề nằm trong bộ Thập Chú nên bạn có thể xem chú thứ 4 trong bài 10 chú bên dưới, vị trí 1 phút 20.

Nghi Thức Tụng Chú Chuẩn Đề

 1. Trước hết phải rửa tay, rửa mặt, súc miệng, thay quần áo cho sạch sẽ rồi mới đến trước Phật đài mà lễ nghiêm.
 2. Rửa mặt thì niệm chú rằng: “Aṇ lām sạch” (3 lần).
 3. Rửa tay thì niệm chú rằng: “Aṇ chu cạ bạ du sạ” (3 lần).
 4. Súc miệng thì niệm chú rằng: “Aṇ hấm ấn ha” (3 lần).
 5. Lời dặn: Trì chú được thì sự rửa mới được toàn sạch.

(Không được đi dép, guốc dơ bẩn vào Phật điện. Móng tay cắt ngắn và cẩy sạch ghét. Hai ống quần phải buộc kỹ hay mặt quần đùi nít kỹ hạ bộ cũng được).

 1. Thắp bảo lễ hương vài bảo vài vừa vài vừa kiếm rằng (ai thuộc kệ thì đọc kệ):

Bài kệ đăng hương:

Giới hương định hương dữ tuệ hương. Giải thoát giải thoát tri kiến hương Quảng minh vân đài biến pháp giới Phả cùng thập phương Tam bảo tiềm. Nam mô Hương Cúng Đường Bồ Tát (3 lần) (1 lễ).

 1. Khi cắm hương vào lễ rồi thì niệm chú “Phả Lễ Tâm Bảo rằng”:

Án phạt nảm, tăm đấy xám.

Niệm rồi lễ Phật bà lễ và mỗi lễ xướng rằng:

 • Nam mô thập phương tâm hư không giới nhất thiết chư Phật (1 lễ).
 • Nam mô thập phương tâm hư không nhất thiết tôn pháp (1 lễ).
 • Nam mô thập phương tâm hư không giới nhất thiết hiềm thành tặng (1 lễ)
 1. Thỉnh chuông (đánh một hồi dài, điểm 3 tiếng chót – ai thuộc kệ thì đọc kệ rồi hãy thỉnh chuông càng hay)
Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Mơ Thấy Quần Áo Đánh Số Gì?

Kệ thỉnh chuông:

Nguyện thử chúng sinh siêu pháp giới Thiết vi u ám tất giáo văn Văn trần thanh tịnh chứng viên thông Nhất thiết chúng sinh thành chính giác (Đánh 1 hồi độ mười tiếng: tiếng chuông gầy dứt, lại đọc tiếp):

Văn chúng thành, phiền não kinh,
Trí tuệ trường, Bồ đề sinh;
Ly định ngục, Xuất hoá khánh,
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh.

Đánh 1 tiếng, lại đọc tiếp:

Án già ra đế giá sạ bạ ha

 1. Ngồi theo cách Kim Cương tổa có 2 phép:
  a. Toàn già: (bàn chân trái gác trên vế hữu, rồi bàn chân hữu gác trên vế trái).
  b. Ngồi bàn già: Có hai cách: (1). Chân bên mặt gác lên trên vế trên về bên trái thôi, thế gọi là “Hành mà tổa”; (2) Chân bên trái gác lên trên vế bên mặt, gọi là “Cát tựu tổa”.

 2. Hai tay kết ấn “tam muội” nghĩa là lấy bàn tay phải duỗi ngay ra, để ngửa lên bàn tay trái, rồi hai ngón cái giáp móng với nhau, để ngay dưới rốn (lúc ngồi niệm Phật cũng vậy).

 3. Thẩn cho ngày ngắn, tâm cho an tĩnh, có tướng hay trạnh Phật thì mắt lim dim chiêm nghiệm Tôn đường rồi tưởng trên đỉnh đầu có một chữ “Lãm” rất tròn sáng như ngọc Châu Như Ý hay như mặt trăng ngày rằm soi sáng chiếu vào đầu mình làm tản hết các tai chướng; cứ thế chuyên chú vào một chỗ, đừng để tâm tán loạn đi đâu.

 4. Tưởng thế rồi xả ấn Tam muội quyết đầu, tay trái kết ấn “Kim Cương quyến”, nghĩa là: đầu ngó tay cái bấm vào cuối đốt ngón tay vô đanh đeo vào ngẫy rồi co cả 4 ngón tay nắm chặt ngón tay cái.

Tay mặt cầm tráng (nếu không tiện thì tay trái cầm tráng, tay phải kết ấn Kim Cương quyến, tùy ý), rồi tụng:

Xem thêm  Nốt Ruồi Trên Má: Ý Nghĩa và Cách Xem Phong Thủy

Tịnh Pháp giới Chân ngôn:

Án Lâm (108 lần)

Hộ Thân Chân ngôn:

Án Xỉ Lâm (108 lần)

Lục tự Đại minh Chân ngôn:

Án, ma nạt ba hoạnh (108 lần)

Xả ấn chắp tay niệm bài kệ “Cầu gia hộ” rằng:

Cúi đầu