Đọc Kinh “Nam Mô A Di Đà Phật”

Video đọc kinh nam mô a di đà phật

Đọc đúng danh hiệu Phật A Di Đà

Theo cách giải thích của Hòa thượng Tịnh Không trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có thể trực tiếp niệm A Di Đà Phật cũng được. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy về “chấp trí danh hiệu”. Danh hiệu là “A Di Đà Phật”. Hai từ “Nam mô” có nghĩa là quy ước, quy mạng chứ không phải là danh hiệu. Vì thế, khi niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì chỉ cần đọc 4 chữ sau là được.

Lịch sử niệm A Di Đà Phật

Ngày xưa khi đại sư Liên Trì còn sống vào đời Vạn Lịch triều Minh ở Trung Quốc, có người đến xin thỉnh giáo với ngài: “Nên niệm Phật thế nào?”. Đại sư dạy niệm “Nam mô A Di Đà Phật”.

Cách niệm Phật nào đúng: 'A Di Đà Phật' hay 'Nam mô A Di Đà Phật'?
(Cách niệm Phật nào đúng: ‘A Di Đà Phật’ hay ‘Nam mô A Di Đà Phật’?)

Một người khác hỏi: “Bản thân ngài có niệm không?”. Đại sư đáp: “Tôi niệm A Di Đà Phật”. Khi bị chất vấn tại sao người khác niệm “Nam mô” mà bản thân mình lại không, đại sư Liên Trì nói: “Tôi là người phát tâm, cuộc đời này quyết định sẽ sinh về nơi tịnh độ, gần gũi Đức Phật A Di Đà nên không khẩu sao, Nam mô là lời khẩu sao”.

Lý giải về cách niệm “Nam mô”

Vì sao đại sư lại dạy mọi người niệm “Nam mô”? Theo lý giải của Hòa thượng Tịnh Không, vì họ chưa chắc đã muốn sinh về cõi tịnh độ nên phải khẩu sao một chút, cung kính một chút với Phật A Di Đà. Nam mô cũng có nghĩa là cung kính, lễ kính. Cung kính với ngài một chút cũng có những điều hay. Thực tâm muốn vãng sanh thì không cần khẩu sao.

Xem thêm  Sức Mạnh của Nốt Ruồi ở Ngón áp út Tay Trái Nữ

“Năm trước, đại sư Chuông gia đã dạy tôi, Phật pháp nên chúng mắt vào nội dung, đừng sa đà vào hình thức, không phải với ý này sao? Thực hành chín chắn, trọng thực chất, không chúng bệ ngoại. Làm lấy liệu, thường chúng bệ ngoại, thêm thắt ‘nam mô’ đó là hình thức”, Hòa thượng Tịnh Không viết.

Niệm A Di Đà Phật là đủ

Như vậy, cách niệm Phật “A Di Đà Phật” hay “Nam mô A Di Đà Phật” đều đúng, các phật tử không cần quá câu nệ.

Đọc thêm về Chùa Việt Nam tại Khám Phá Lịch Sử.