Đức Phật A Di Đà: Ánh Sáng Vô Hạn đối Với Chúng Sinh

Trong Kinh Phật, Đức Phật Thích Ca (Đức Phật của hiện tại) đã giới thiệu và ca ngợi vị Phật A Di Đà lần đầu tiên trong Kinh Vô Lượng Thọ. A Di Đà, có nghĩa là Ánh Sáng Vô Hạn, được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa.

Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. A Di Đà là biểu tượng cho Ánh Sáng Vô Hạn.

Kinh Phật ghi lại sự tích về Phật A Di Đà

Theo Kinh, câu chuyện kể rằng, trong một kiếp trước, có một đại kiếp gọi là Thiện Trì. Tại cõi Tản Đề Lam thế giới, vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên Vô Tránh Niệm, thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ. Ông có đức hạnh vĩ đại và được lòng dân chúng.

Một ngày kia, vua Vô Tránh Niệm nghe Phật Bảo Tạng cùng đệ tử giảng đạo tại vườn Diêm Phù gần thành. Vua tò mò muốn nghe giảng đạo và quyết định tới vườn Diêm Phù. Khi đến đó, vua ngồi bên Ngài và nghe Pháp.

Vua ngưỡng mộ đức Bảo Tạng Như Lai và quyết định cúng dường cho Ngài và đại chúng trong ba tháng, mong muốn được nghe Pháp và cầu phước.

Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử

Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử và có mặt tại cõi Ta Bà của chúng ta. Ông là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc, nơi mà chúng ta có thể đạt thành Phật đạo.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Tiền - Giải Mã Ý Nghĩa và Đánh Số Gì

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc

Về đặc điểm hình dáng của Đức Phật A Di Đà, ông có trên đầu các cụm tóc xoắn ốc, mắt nhìn xuống và miệng thoáng nụ cười cảm thông cứu độ. Ông khoác trên người áo cà sa màu đỏ, tượng trưng cho mặt trời lặn phương Tây. Phật A Di Đà có thể đứng với tư thế tay làm ấn giáo hóa hoặc ngồi kiết già trên tòa sen, tay bắt ấn thiền.

Trong hình ảnh của Đức Phật A Di Đà thường đi kèm hai vị Bồ Tát là Quán Thế Âm (bên trái, cầm cành dương và bình nước cam lộ) và Đại Thế Chí (bên phải, cầm bông sen xanh).

Phật A Di Đà: Ánh Sáng Vô Hạn Đối với Chúng Sinh

Đức Phật A Di Đà là biểu tượng cho Ánh Sáng Vô Hạn đối với chúng sinh. Với sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể nhận được sự giáo hóa và cứu độ từ Đức Phật A Di Đà. Niệm danh Phật A Di Đà giúp gia tăng định lực cho chúng ta và xây dựng công đức cho vạn loại sinh linh.

Cùng với 48 lời nguyện của Ngài, chúng ta có thể thực hiện niềm A Di Đà nhằm đạt được vãng sinh vào cõi Cực Lạc.

Bài viết thực hiện bởi

Bài viết liên quan