Khách Sạn Thiên Cung Tân Bình

Agoda.com Guarantee

Các quy tắc và điều kiện sau đây quy định mối quan hệ pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan (dưới đây gọi là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”) và quý khách (dưới đây gọi là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”) về Agoda.com Guarantee.

Điều A. Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Theo những quy định và điều kiện này, Agoda.com Guarantee cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho Quý khách trong trường hợp Chuyến bay bị gián đoạn ảnh hưởng đến Chuyến bay của Quý khách.

1. Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn hoặc Chúng tôi thông báo cho Quý khách ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng (dưới đây gọi là “Trường hợp”).

Nếu Quý khách biết thông tin về gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách buộc phải thông báo cho Chúng tôi qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được chậm trễ quá đáng. Nếu Quý khách không thông báo cho Chúng tôi về gián đoạn Chuyến bay (không được chậm trễ quá đáng) thì Quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu Chúng tôi được thông báo về gián đoạn Chuyến bay trước khi Quý khách thông báo cho Chúng tôi thì Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong thời gian hợp lý sau khi Chúng tôi nhận được thông báo.

Sau khi Chúng tôi được thông báo về gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách sẽ được đề nghị giải pháp sau:

Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến và nếu chúng tôi có thể tìm phương tiện vận chuyển thay thế hợp lý, chúng tôi sẽ đề nghị Chuyến bay thay thế tới Điểm đến cho Quý khách hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề nghị cho Quý khách trên mạng, sau khi xác nhận với Quý khách, Quý khách có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến cuối cùng ban đầu của mình. Theo thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại Quý khách mức giá đã được đồng ý trước của vé như vậy theo các điều kiện ở Điều B. Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý, chúng tôi có thể thỏa thuận với Quý khách về mức đóng góp tương xứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng Quý khách luôn luôn phải liên hệ với Chúng tôi và có được sự xác nhận của Chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện vận chuyển thay thế, nếu không Quý khách sẽ không được hoàn giá vé.

Xem thêm  Hình Xăm Hợp Mệnh Thổ Nữ 1990