Khám Phá Lịch Sử: Chú Đại Bi của Phật Giáo

Video kinh phật giáo chú đại bi

Chú Đại Bi – Giải thích và ý nghĩa

Chú Đại Bi, hay còn được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni, là bài chú căn bản dùng để minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Bài chú này còn có nhiều tên gọi khác như Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Thường được gọi là thần chú, linh chú đại bi, Chú Đại Bi là bản thể của lòng thành tâm. Bất kỳ ai tin và hành trì thần chú này một cách thành tâm, người đó đã có trái tim đại bi. Bài Chú Đại Bi gồm 84 câu và mỗi câu đọc là một lần trì chú đầy đủ.

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Theo kinh Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm đã đọc Chú Đại Bi trong một pháp hội với sự hiện diện của các chư Phật, Bồ Tát, Thành, và Vương. Chú Đại Bi Tâm Đà Ta Ni được thuyết ra với mục đích cầu nguyện cho sự an lạc và tiêu trừ bệnh tật, diệt trừ mọi nghiệp ác, xa lìa chướng nạn, đạt đến tất cả thiện căn, tiêu tan sự sợ hãi, giàu có, và sống lâu hơn.

Trong tư tưởng Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng quan trọng nhất, đại diện cho lòng trắc ẩn của tất cả các chư Phật. Đó là lý do tại sao mọi Phật tử tin rằng ngài là vị cứu tông của tất cả chúng sinh, bao gồm cả những người đã từng phạm tội lỗi khó tha thứ.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Người Chết: Ý Nghĩa và Điềm Báo Gì?

Chú Đại Bi tiếng Việt

Chú Đại Bi tiếng Việt là bản dịch từ Kinh Chú Đại Bi từ âm tiếng Phạn ra âm tiếng Hán, và sau đó lại dịch sang âm tiếng Việt. Bản dịch này được sử dụng chính thức trong các bản kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và nước ngoài. Chú Đại Bi tiếng Việt được nhiều Phật tử trì tụng hàng ngày để cầu mong thoát khỏi khổ nạn, tiêu trừ tai ách, và hướng tới cuộc sống an nhiên và tự tại.

Các biến thể của Chú Đại Bi

Có nhiều biến thể của Chú Đại Bi như 3 biến, 5 biến, 7 biến và 21 biến, mỗi biến đọc lại bài kinh Chú Đại Bi một số lần khác nhau. Thông thường, Phật tử có thể lựa chọn số lần đọc phù hợp với thời gian và điều kiện của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất là trì chú với lòng thành, tin tưởng và phát tâm đại bi để nhận được nhiều phước đức và công đức.