Kinh Tứ Khẩu Nghiệp: Sự Sám Hối Cho Quá Khứ

Bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp giúp chúng ta thực hiện sự sám hối về những hành động đã gây ra trước đây. Hãy cùng tham khảo bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp dưới đây nhé.

Lời bài Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

Cúi đầu kính lễ Như Lai,
Con xin sám hối nghiệp đầy.
Sai miệng mồm,
Ác miệng bốn thứ bao gồm:
Nói lời thô ác om sòm dệt thêu,
Tâng công nói lưỡi hai chiều,
Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian,
Lời kinh giáo huấn rõ ràng.
Đó là Nhân Địa Ngục Đàng Đoạ sa,
Cùng loại Ngạ Quý Ác Ma,
Chịu nhiều thống thiết,
Khảo tra ngục hình.
Nếu sanh vào cõi súc sinh,
Làm loài quạ cú,
Phát thanh rợn mình.
Nếu sanh trở lại cõi người,
Miệng mồm hôi thối,
Nói lời điêu ngoa.
Ở trong thân quyến bất hòa,
Hay tranh hay cãi,
Người xa lánh dần.
Miệng gây nghiệp ác ngu đần,
Quy Y Tam Bảo ngàn lần ăn năn.
Cúi đầu kinh lạy Thế Tôn,
Một lòng sám hối lòng son giãi bày.
Chúng con nhiều kiếp đến nay,
Dùng lời thô ác để gây giận hờn,
Với người gây gổ tranh hơn,
Nói năng bất nhã,
Khinh lờn người trên,
Chẳng phân quen lạ sang hèn,
Thốt lời nhục mạ,
Dưới trên chẳng màng.
Miệng mồm chửi rủa phũ phàng,
Khiến người oán hận,
Tìm đường tránh xa.
Cùng người xô sát bất hòa,
Oán trời trách đất kêu la quỷ thần,
Miệng mồm la lối vang dần,
Tạo ra ác khẩu,
Thiên thần cũng kiêng.
Tội tình vô lượng vô biên,
Nay xin sám hối,
Nghiệp điên dập đầu.
Đời con chẳng biết từ đâu,
Chuyên lòng dối trá,
Mưu cầu lợi riêng.
Ăn không nói có hư huyền,
Đặt điều nói láo làm tiền người tin.
Cha con thân quyến bạn hiền,
Cũng mưu lừa dối,
Nói điên làm quàng,
Làm cho chia rẽ họ hàng,
Làm cho nước mất,
Nhà tan mới đành.
Hoặc dùng yêu thuật ma hàn,
Miệng khoe khoang,
Đã tựa thành thánh nhân,
Tứ thiền Bát định chứng phần,
Bồ Tát La Hán,
Được thân thánh hiền.
Bầy điều sai khiến long thiên,
Sắm trò cầu đảo,
Chuyển miền gió mưa.
Nay con sám hối xin chừa,
Lòng con chí thiết tóc tơ phát lồ.
Hoặc dùng lời lẽ điểm tô,
Văn hoa trau chuốt mưu đồ lợi danh,
Hoặc dùng âm nhạc chữ tình,
Hoặc dùng son phấn,
Tô mồm vẽ môi.
Lẳng lơ lời nói tiếng cười,
Làm điều xằng bậy,
Dụ người tà dâm.
Khiến người mê sắc loạn tâm,
Mỏi mòn chí khí lỗi lầm chẳng hay.
Hoặc dùng ý ngữ khoe tài,
Vu khống xuyên tạc,
Chê bai trung thần,
Rèm pha hiếu tử hiền nhân,
Khiến cho hậu thế,
Ghi lầm người ngay.
Ức oan khó cỗi tỏ bày,
Ôm lòng oán hận tội dày sử sanh.
Nay con phát lộ Chí Thành,
Tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ.
Kể từ kiếp kiếp nghìn thu,
Gây ra tội lỗi oán thù vì đâu.
Bày ra lời nói đôi chiều,
Tán dương ngoài mặt,
Đặt điều sau lưng,
Rèm pha phân tán đôi đường,
Tâng công kích bác,
Lời dường như dao,
Vui tôi nghị kỵ lẫn nhau,
Vợ chồng ly tán bạn bè lìa xa,
Hai bên liên kết an hoà,
Cùng vì thêu dệt rèm pha sự tình,
Gây lên thù oán giao tranh,
Làm cho nước loạn,
Dân lành khóc la.
Ác nghiệp như nước Hằng Hà,
Lòng thành sám hối,
Xin tha nghiệp dầy.
Con nguyện tu sửa từ đây,
Nguyện cho tội ác,
Miệng này hóa không,
Ác Nghiệp Miệng Sám vừa xong.
Nhờ công đức sám,
Mà lòng được yên.
Âm thanh tám thứ đủ duyên,
Biện tài bốn thứ chu viên tựu thành.
Phát ngôn lời lẽ đành rành,
Nói năng hoà hợp ý lành lợi danh.
Ai nghe cũng thỏa tấm lòng,
Biết rành ngôn ngữ,
Tục phong mọi miền.
Ngôn ngữ bất tuyệt liên miên,
Khiến người giải thoát,
Ưu phiền phàm phu.
Nhập hàng thánh giá chân tu,
Mờ con mắt tuệ phá tù tối tăm.
Con xin phát nguyện nhất tâm,
Sám hối nghiệp miệng,
Mê lầm xưa nay.
Cúi đầu năm vóc trước đài,
Hướng về Tam Bảo,
Miệt mài quy y.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam Mô ADi Đà Phật.

Video Kinh Sám Hối Khẩu Nghiệp

Mời bạn đọc cùng xem thêm tại mục Văn khấn cổ truyền trong phần Tài liệu nhé.


Ảnh: Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan