Lịch Sử Đức Phật Thích Ca: Từ Thành Đạo đến Niết Bàn

Sứ mệnh cao cả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Chúng ta đã thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia vì một nguyện vọng lớn lao và từ bi vô bờ bến. Nguyện vọng đó là “cầu thành Phật quả để trên đền đáp bốn ơn sâu, dưới cứu vớt ba đường khổ”. Sau khi giác ngộ, Đức Phật không vội nhập Niết Bàn mà quyết định thay thế chư phật đời trước và tiếp tục chuyển mê khai ngộ cho tất cả mọi người.

Sứ mệnh không dễ dàng của Đức Phật

Đức Phật hiểu rằng sứ mệnh của mình không dễ dàng, vì Đạo của Ngài cao thâm huyền diệu trong khi chúng sanh căn cơ lại không đều. Chúng ta đã lặn hụp trong si mê lầm lạc từ muôn kiếp, khó có thể nhận hiểu được ý nghĩa cao thâm của Giáo lý Ngài. Tuy nhiên, Đức Phật biết rằng mỗi chúng sanh đều mang trong mình mầm Phật tánh như hoa sen, tỏa nhụy vàng thơm ngát dù sống trong bóng tối của si mê. Vì vậy, Ngài quyết tâm thực hiện sứ mệnh của mình.

Các sự kiện quan trọng trong lịch sử Đức Phật Thích Ca

1. Đức Phật đối mặt với con gái Ma vương Ba Tuần

Sau khi Đức Phật thành đạo, 3 người con gái của Ma vương Ba Tuần không buông tha cho Ngài và tìm cách quyến rũ, nhưng đều thất bại trước sự toàn giác của Ngài.

2. Phạm thiên Sahampati thỉnh Đức Phật Chuyển Pháp Luân

3. Chuyển pháp luân đầu tiên của Đức Phật

Đức Phật đã chuyển pháp luân đầu tiên tại Lộc Uyển (vườn Nai) gần thành Ba La Nại. Ngài đã giảng bài pháp Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như. Sau này, cả 5 người này đều đắc quả A-la-hán.

4. Đức Phật giáo giới cho 1250 vị Tỳ kheo

Vào ngày Magha (rằm tháng 6), Đức Phật đã giáo giới cho 1250 vị Tỳ kheo. Nội dung tóm tắt là “Không làm điều ác, gắng làm điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Chư Phật đều dạy thế”.

5. Thân phụ của Đức Phật mời Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ

Thân phụ của Đức Phật, vua Tịnh Phạn, đã mời Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ. Cả 9 vị sứ giả vua sai đi khi đến nơi thì đều nghe được Phật thuyết pháp, xin xuất gia và đắc quả A-la-hán. Vị sứ giả thứ 10, Kaludayi, sau khi nghe Phật thuyết pháp, cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán, nhưng vẫn chuyển lời của vua Tịnh Phạn đến Đức Phật.

6. Gặp lại vua Tịnh Phạn và công chúa Da Du Đà La

Đức Phật gặp lại vua Tịnh Phạn và công chúa Da Du Đà La, nói về hạnh thoát khỏi não phiền và xuất gia giải thoát.

7. La Hầu La xuất gia

La Hầu La theo Phật xuất gia và được hướng dẫn làm lễ bái Xá Lợi Phất làm thầy thế độ xuất gia tu học. La Hầu La là vị Sa Di đầu tiên trong giáo đoàn của Phật.

8. Đức Phật trở về thăm cha lần cuối cùng

Khi vua cha của Đức Phật bệnh nặng không qua khỏi, Ngài trở về thăm cha lần cuối cùng và thuyết pháp về “Lẽ vô-thường, khổ, không, vô ngã” cho vua nghe. Khi nghe lời thuyết giảng của Phật, vua buông bỏ phiền não, cất tiếng niệm Phật và bàng hà một cách êm ái.

9. Đức Phật giảng Vi Diệu pháp

Đức Phật đã dùng thần thông để lên cung trời Đao Lợi giảng Vi Diệu pháp (Kinh Địa Tạng) độ cho Phật mẫu là hoàng hậu Ma Da.

10. Đức Phật trở về thế gian

Đức Phật từ cung trời Đao Lợi trở về thế gian và được hàng chư thiên ra đưa tiễn rất đông.

11. Nhập niết bàn

Khi tròn 80 tuổi, Đức Phật biết việc thuyết pháp giáo hóa chúng sinh đã viên mãn, là lúc Như Lai sẽ nhập niết bàn. Ngài đã nói với A Nan rằng sau 3 tháng Ngài sẽ nhập diệt. A Nan đã cầu xin Đức Phật sống thêm 1 kiếp nữa, nhưng Ngài đã từ chối và giảng pháp vô thường. Ngài thọ nhận bữa ăn cuối cùng từ Thuần Đà.

12. Đức Phật yên nghỉ

Đức Phật đến vườn cây Ta La ở thành Câu Thi Na, để A Nan chuẩn bị chỗ nằm để Ngài yên nghỉ. Sau khi nghe Phật thuyết giảng, Tu Bật Đà La xin Phật xuất gia và trở thành đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Sau đó, Đức Phật im lặng từ từ đi vào thiền định và nhập niết bàn.

Kết luận

Cuộc đời vĩ đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã viên mãn sau 6 năm khổ hạnh và 49 năm thuyết pháp độ sinh. Đức Phật luôn dạy chúng ta phải tự mình tu tập và chỉ tự bản thân mình mới có thể giúp đỡ. Hãy ghi nhớ câu cuối cùng của Đức Phật: “Mọi vật ở đời không có gì quí giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có Đạo ta là quí báu. Chỉ có chân lý của Đạo ta là bất di bất dịch. HÃY TINH TẤN LÊN ĐỂ GIẢI THOÁT!”

Source: Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi

Bài viết liên quan