Khám Phá Lịch Sử: Từ Người Mới Đến Đảng Viên

1. Trang Trí Lễ Kết Nạp Đảng Viên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là những chiến sĩ cách mạng hoạt động trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Bằng sự phấn đấu không ngừng, họ đặt lợi ích của Tổ quốc, công nhân và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Họ tuân theo nghiêm chỉnh các nguyên tắc chính trị, Điều lệ Đảng và các quyết định của Đảng, của pháp luật. Họ làm việc chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ đảm nhiệm, và có đạo đức và lối sống lành mạnh. Họ luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tuân thủ tổ chức và kỷ luật của Đảng, nhằm xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng.

Người muốn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ các bước sau:

 • Đơn xin vào Đảng tự nguyện.

 • Báo cáo trung thực về lý lịch với chi bộ.

 • Cần có hai đảng viên chính thức giới thiệu:

  • Nếu trong khu vực có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người muốn gia nhập Đảng và đang trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, và được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

  • Nếu không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cơ quan hoặc doanh nghiệp, người muốn gia nhập Đảng phải là một đoàn viên công đoàn và được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Đặc Điểm Và Tính Cách Của Cung Thiên Yết

Người mới gia nhập Đảng phải trải qua một thời kỳ dự bị kéo dài 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, chi bộ sẽ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công các đảng viên chính thức để hỗ trợ sự tiến bộ của người mới.

Theo hướng dẫn số 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, buổi lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức một cách trang nghiêm, và chỉ kết nạp một người trong mỗi buổi lễ (trừ trường hợp kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi).

Về việc trang trí lễ kết nạp đảng viên, theo hướng dẫn số 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cách trang trí là như sau:

 • Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.
 • Cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng hoặc ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt bên trái.
 • Ảnh của Mác – Lênin được đặt bên phải.
 • Phải có tiêu đề “Lễ kết nạp đảng viên”.

Về chương trình của buổi lễ kết nạp đảng viên, ta tuân theo quy trình sau:

 • Thực hiện chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
 • Thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.
 • Các đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
 • Đại diện của chi ủy giới thiệu nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Đại diện của cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
 • Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
Xem thêm  Biểu Tượng Cung Kim Ngưu

2. Phông Kết Nạp Đảng Viên Mới

Theo hướng dẫn số 01-HD/TW 2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, phông kết nạp đảng viên phải được trang trí và có những nội dung cụ thể như sau:

 • Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.
 • Tiếp theo là cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tượng hoặc ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt bên trái.
 • Ảnh của Mác – Lênin được đặt bên phải.
 • Các khẩu hiệu hành động của Đảng bộ (nếu có).
 • Phải có tiêu đề đại hội chính là “Lễ kết nạp đảng viên”:
  • Đảng bộ A
  • Đại hội (đại biểu) lần thứ…
  • Nhiệm kỳ…

3. Thủ Tục Xem Xét Kết Nạp Đảng Viên

Để được kết nạp Đảng viên, người chuẩn bị được xét kết nạp cần phải trải qua các bước sau:

 • Bồi dưỡng nhận thức về Đảng:

  • Người muốn gia nhập Đảng phải học một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • Người muốn gia nhập Đảng phải có giấy chứng nhận do Trung tâm Chính trị cấp huyện hoặc cấp tương đương cấp (nếu không có trung tâm Chính trị, cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên) cấp.
 • Đơn xin vào Đảng: Người xin vào Đảng phải tự viết đơn và trình bày rõ nhận thức về mục đích, lý tưởng của Đảng và động cơ xin vào Đảng.

 • Lý lịch của người vào Đảng:

  • Người vào Đảng phải tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai. Nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác, phải báo cáo ngay với chi bộ.
  • Lý lịch của người vào Đảng phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra và kết luận trước khi ghi chứng nhận, ký tên và đóng dấu.
 • Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng bao gồm:

  • Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng: Thực hiện làm rõ về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của pháp luật, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
  • Thẩm tra lý lịch của người thân của người vào Đảng: Làm rõ về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của pháp luật.
Xem thêm  Tên Con Gái Mệnh Mộc: Dịu Dàng và Nhỏ Bé

Phương pháp thẩm tra, xác minh như sau:

 • Nếu người vào Đảng có một trong các người thân sau, và trong lý lịch đã khai đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo quy định, không cần phải thẩm tra, xác minh:
  • Cha đẻ, mẹ đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột, con đẻ.
 • Nếu vợ hoặc chồng của người vào Đảng, hoặc có một trong những người thân sau, đang là đảng viên và đã khai đầy đủ, rõ ràng và trung thực theo quy định, không cần phải thẩm tra, xác minh.
 • Các nội dung chưa rõ sẽ được thẩm tra, xác minh.
 • Những nội dung mà đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và tất cả người thân đều đang sinh sống, làm việc tại cùng một cơ quan đảng từ đời ông, đời bà đến nay, chỉ cần báo cáo với chi bộ và chi bộ kết luận, cấp ủy cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên và đóng dấu vào lý lịch, không cần phải thẩm tra riêng.
 • Việc thẩm tra lý lịch của những người vào Đảng trong lực lượng vũ trang sẽ được đối chiếu với lý lịch khi nhập ngũ hoặc tuyển sinh, tuyển dụng.
 • Người vào Đảng đang ở ngoài nước sẽ đối chiếu với lý lịch được các cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc lấy xác nhận từ cấp ủy cơ sở nơi quê hương hoặc nơi cư trú, làm việc của người đó.
 • Người thân của người vào Đảng ở nước ngoài, các cấp ủy nơi người vào Đảng đang sinh hoạt phải nêu rõ yêu cầu để lấy xác nhận từ cấp ủy hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 • Người vào Đảng và người thân làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đại diện các cấp ủy cơ sở kiểm tra và thực hiện thẩm tra các vấn đề có liên quan đến chính trị của họ.
Xem thêm  Yêu Thiên Bình: Những Lý Do Khó Khăn Mà Bạn Cần Biết

Sau đó, quy trình xét kết nạp Đảng viên sẽ gồm:

 • Lấy ý kiến của đoàn thể chính trị-xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và cấp ủy cơ sở.
 • Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét kết nạp đảng viên.
 • Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên.
 • Tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Nếu bạn quan tâm đến lịch sử, hãy ghé thăm Khám Phá Lịch Sử để tìm hiểu thêm!