Tìm hiểu về những loại “Hỏa” mạnh nhất

Các loại mệnh Hỏa trong Ngũ hành

Trong Ngũ hành, “Hỏa” có 6 nạp âm khác nhau, bao gồm: Lư Trung Hỏa, Sơn Đầu Hỏa, Tích Lịch Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Phú Đăng Hỏa và Thiên Thượng Hỏa.

Các loại mệnh Hỏa khác nhau

Trong Ngũ hành, “Hỏa” có nhiều loại khác nhau. Mỗi loại Hỏa sẽ có tương tác khác nhau với các yếu tố khác như Thuỷ, Mộc, Kim và Thổ.

1. Lư Trung Hỏa – 炉中火 – (Lửa trong lò)

 • Bính Dần (1926 – 1986) và Đinh Mão (1927 – 1987)
 • Lư Trung Hỏa mang ý nghĩa là sự tạo dựng và cải tạo vạn vật.
 • Người mang mệnh Lư Trung Hỏa cần có hành Mộc và hỏa Viêm để trường tồn và phát triển.
 • Mệnh Lư Trung Hỏa có thể mang tài hoa danh tiếng với đời, nhưng cũng có thể trở nên kiêu căng và dễ bị lời nịnh hót làm mất đi thành công.

2. Sơn Đầu Hỏa – 山头火 – (Lửa đầu/đỉnh núi)

 • Giáp Tuất (1934 – 1994) và Ất Hợi (1935 – 1995)
 • Sơn Đầu Hỏa mang ý nghĩa về sự thành công và tấn tới như đám cháy rừng.
 • Người mang mệnh Sơn Đầu Hỏa thường tỏ ra thâm trầm và ít ai hiểu, nhưng lại có tài trí cao và thành công tấn tới khi gặp thời cơ.
Xem thêm  Khi Thần Nông Đã Muốn Kết Thúc Mối Quan Hệ

3. Tích Lịch Hỏa – 霹雳火 – (Lửa sấm sét)

 • Mậu Tý (1948 – 2008) và Kỷ Sửu (1949 – 2009)
 • Tích Lịch Hỏa mang ý nghĩa về sự nhanh nhẹn và sáng tạo.
 • Người mang mệnh Tích Lịch Hỏa thường có sự nghiệp và danh vọng vượt trội, nhưng cần cẩn thận vì dễ bị xúi giục và tham gia vào những chuyện bất ngờ.

4. Sơn Hạ Hỏa – 山下火 – (Lửa ở dưới núi)

 • Bính Thân (1956 – 2016) và Đinh Dậu (1957 – 2017)
 • Sơn Hạ Hỏa mang ý nghĩa về sự thâm trầm và tự tính toán.
 • Người mang mệnh Sơn Hạ Hỏa thường có vẻ ngoài vênh vang và lý luận, nhưng cũng dễ thành kiêu căng và ít trong sáng khi gặp thời cơ.

5. Phú Đăng Hỏa – 幅 燈火 – (Lửa đèn dầu)

 • Giáp Thìn (1964 – 2024) và Ất Tỵ (1965 – 2025)
 • Phú Đăng Hỏa mang ý nghĩa về ánh sáng ban đêm.
 • Người mang mệnh Phú Đăng Hỏa thường nhút nhát và ít tỏ ra bản thân, nhưng lại có tài hoa và thành công khi gặp thời cơ.

6. Thiên Thượng Hỏa – 天上火 – (Lửa trên trời)

 • Mậu Ngọ (1978 – 2038) và Kỷ Mùi (1978 – 2038)
 • Thiên Thượng Hỏa mang ý nghĩa về sự công bằng và chính trực.
 • Người mang mệnh Thiên Thượng Hỏa có thể đạt được danh vọng và thành công, nhưng cần cẩn thận vì dễ trở thành người không tình cảm và cố tình.

Nguồn: Khám Phá Lịch Sử