Khám Phá Lịch Sử: Giải mã tiếng chú “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Video nam mô a mi đà phật

Tìm hiểu về sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Trong ngôn ngữ Phạn, sáu chữ hồng danh này được phiên âm thành tiếng Thiên Trúc. Hai chữ đầu “Nam Mô” có nghĩa là Quy y (về nương) và Quy mạng (đem thân mạng gởi về), đọc liền là “Namo”. Chữ thứ sáu “Phật” chỉ đấng hoàn toàn giác ngộ. Ba chữ giữa “A Mi Đà” là biệt danh của đấng Cực Lạc giáo chủ, dịch nghĩa là Vô Lượng (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ).

Sức mạnh của tiếng chú “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Theo kinh Quán Kinh, người chí tâm xưng danh hiệu “Nam Mô A Mi Đà Phật” có thể diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp và được vãng sanh. Trong kinh Chư Phật Hộ Niệm, người nghe danh hiệu này và chấp trì trong một ngày đến bảy ngày sẽ nhận được nhiều thiện căn phước đức và được Thánh chúng đón tiếp. Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã cũng nói, người chuyên xưng danh hiệu này sẽ chóng thành Phật.

Âm vận và ý nghĩa của tiếng chú “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Danh hiệu “A Mi Đà” được truyền qua xứ Việt bằng chữ Tàu và được viết trong các pho kinh sách. Người Việt thường đọc là “A Mi Đà”. Việc phiên âm bằng chữ Tàu gần với nguyên âm, nhưng người Việt thường đọc sai. Với việc đổi “di” thành “mi”, ta có thể đọc đúng âm vận và không quá khác với cách đọc phổ thông. Trong sáu tiếng của “Nam Mô A Mi Đà Phật”, chỉ có đổi “di” thành “mi” thôi.

Xem thêm  Mơ Thấy Bồ Tát, Giấc Mơ Mang Điềm Lành

Kết quả khi niệm chú “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Người chuyên niệm danh hiệu của Phật đạt đến mức bất niệm tự niệm, hay niệm lực tương tục. Khi niệm ra tiếng, từ năm ngàn câu mỗi thời trở lên, môi lưỡi càng lúc càng nhạy, càng chuyên, càng lanh. Niệm ra tiếng với chữ “A Mi” càng khoẻ hơn chữ “A Di” và niệm được lâu và nhiều hơn. Niệm chú “Nam Mô A Mi Đà Phật” đem đến sức mạnh tuyệt vời và đực thực được thuần thục như pháp trì chơn ngôn của Mật tông.

Những đắn đo khi niệm chú “Nam Mô A Mi Đà Phật” và nhận chơn của người khác

Người đã niệm hoặc sẵn tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nên tiếp tục niệm theo cổ lệ phổ thông để tránh gây hiểu lầm và khó khăn cho họ. Niệm chú này không nên làm cho người khác bị ngoại chướng và không nên tạo sự do dự trên con đường hành trì của họ.

Cùng “Khám Phá Lịch Sử” niệm chú “Nam Mô A Mi Đà Phật”

Tóm lại, việc niệm chú “Nam Mô A Mi Đà Phật” không chỉ mang lại sự hiểu rõ về lịch sử và ý nghĩa của nó, mà còn giúp người chuyên niệm đạt được những lợi ích to lớn. Bài viết này hy vọng giúp thêm sự nhận chơn về niệm chú này cho các bạn đồng tu đã niệm và khám phá thêm về nó. Hãy tiếp tục niệm chú “Nam Mô A Di Đà Phật” nếu bạn đã quen và không có quá nhiều khó khăn trong việc thay đổi.