Nam Mô đại Nguyện địa Tạng Vương Bồ Tát

Video nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát

Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Lợi ích và ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Khi niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ được công đức vô biên vì phàm bất kỳ chúng sinh nào đang đau khổ hoặc gặp khổ nạn mà thành tâm niệm “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” thì sẽ được Ngài bảo hộ, theo nguyện ý âm thầm cứu vớt khỏi bể khổ đến bến bờ an vui.

nam mo dia tang vuong bo tat 3

Theo Kinh Kim Cang Tam Muội, Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp cho đại chúng biết về công đức niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát như sau:

“Vị Bồ Tát này không thể nghĩ suy, luôn vì lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Nếu có chúng sanh tu niệm kinh pháp này, niệm danh hiệu Bồ Tát này thì sẽ không bị gặp khó khăn trong con đường ác, mọi trở ngại đều được loại bỏ. Nếu có chúng sanh tu niệm kinh này, không có tạp niệm khác, chỉ tập trung niệm kinh này, tu tập theo đúng pháp; Khi đó Bồ Tát sẽ thường xuyên hóa thân để thuyết pháp, ủng hộ những người đó không bỏ rơi; Khiến cho những người đó nhanh chóng đạt được sự tỉnh thức tối cao. Hàng Bồ Tát nào muốn giáo hóa chúng sanh thì nên dạy họ tu tập Đại Thừa quyết định tình yêu như vậy”.

nam mo dia tang vuong bo tat 4

Đức Phật Thích Ca cũng đã nói trong Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận Kinh:

“Giả sử có người trong trăm kiếp chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường các vị như Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phổ Hiền… Là thượng thủ của các đại Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như cát sông Căng Già để cầu các sở nguyện; Thì không bằng người trong khoảng một bữa ăn chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường Địa Tạng Bồ Tát để cầu các sở nguyện, nhanh chóng được thảy nguyện ước trọn vẹn.

Xem thêm  MỞ RỘNG TRI THỨC VỀ GIẤC MỘNG THẤY CHẶT CÂY CHUỐI

Vì sao như vậy? Địa Tạng Bồ Tát mang lại lợi ích, an lạc tất cả những gì đáng yêu, khiến cho mọi sở nguyện của những người đáng yêu được thỏa mãn. Ngài giống như viên châu Như Ý, cũng giống như kho tàng. Bậc đại sĩ như vậy vì muốn làm cho những người đáng yêu trở nên hoàn thiện đã từ lâu tu nguyện đại bi kiên cố, dũng cảm, tinh tấn hơn các vị Bồ Tát khác. Vì vậy, những người đó nên cúng dường”.

nam mo dia tang vuong bo tat 1

Vì thế, khi chí tâm quy y, tụng niệm, lễ bái, xưng danh, cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát để cầu các sở nguyện thì công đức niệm Địa Tạng Bồ Tát là tốt nhất:

  • Trong Kinh Địa Tạng, nếu ai có thể mỗi ngày niệm nghìn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và kéo dài nghìn ngày thì họ sẽ được Địa Tạng Vương Bồ Tát và các quỷ thần bảo hộ suốt đời, đảm bảo thức ăn, y phục dư dả, không mắc các bệnh, không gặp các tai hoạ và cuối cùng là được Địa Tạng Vương trường thọ.

  • Ai chuẩn bị sinh con trai, con gái và trong bảy ngày trước đó niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ 10.000 biến thì những tai ương đời trước của đứa trẻ trong bụng được giải quyết, đứa trẻ được ăn ngon, dễ nuôi, nhanh lớn và có tuổi thọ cao.

  • Những ai mơ thấy những điều kinh hãi và chí tâm niệm hồng danh Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đủ 10.000 biến thì những giấc mơ sau đó đều vui vẻ và tốt đẹp.

  • Những người gặp khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng do công việc của mình, hãy tập trung niệm Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát 10.000 biến để được bảo vệ bởi các quỷ thần, không gặp nguy hiểm và có an lành.

Xem thêm  Nốt Ruồi Trên Trán: Ý Nghĩa Từ Phong Thủy Đến Tướng Số

Có những cách niệm Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát thường thấy là niệm hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc niệm Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

nam mo dia tang vuong bo tat 2

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

Trong bối cảnh hiện nay, việc niệm Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát đã trở nên vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với chúng ta. Hãy cầu Ngài và lắng nghe công đức vô biên của Niết Bàn để được bảo hộ và an lành trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thực hành niệm Phật không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để giúp đỡ những chúng sinh khác trên con đường khó khăn của cuộc sống.