Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mang Lại Lợi Ích Gì?

Video niệm quan thế âm bồ tát như thế nào

Lợi Ích Của Việc Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

1. Không Tánh Tham

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn nuôi lớn lòng từ, hành xử bố thí, luôn muốn dâng tặng cho người khác mà không có ý đòi hỏi tài sản của họ.

2. Không Sân Giận

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người khác mà không tức giận. Bạn hiểu rằng thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên số, nên không giận dữ bất kỳ điều gì.

3. Không Si Mê

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Bạn hiểu rõ về lý duyên số và không lưu tâm hay luyến ái một người hay một sự vật nào đó.

4. Tránh Ba Đường Ác

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn tránh bị đọa vào ba đường ác, vì bạn đã loại bỏ tâm tham, sân si.

5. Trị Bệnh

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn không bị những căn bệnh nan y và cả các bệnh khác. Trong Ngũ Bách Danh, có khen ngợi đức hiệu của Ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân.”

Xem thêm  Phật Dạy Sự Quan Nhẫn

6. Giải Thoát Đau Khổ

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn không phải chịu đau khổ nữa. Trong kinh Phổ Môn, Thích Ca Phật đã dạy rằng nếu có ai trong trăm ngàn muôn ức chúng sinh chịu đau khổ, nếu họ kêu gọi danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài sẽ đến cứu giúp tức thì.

7. Cầu Con Trai Hay Con Gái

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn cầu được con trai hay con gái tuỳ ý. Nếu bạn muốn con trai thông minh và con gái hiền lành xinh đẹp, Ngài đã phát thệ nguyện điều ấy.

8. Yên Tâm Trước Nguy Nạn

Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nguy nạn nào, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn cảm thấy yên tâm mà không sợ hãi. Năng lực của Bồ Tát sẽ che chở và làm bạn cảm thấy vững lòng, chính vì điều này mà trong kinh Phổ Môn, Ngài được khen là “Thí Vô Úy”.

9. Giải Thoát Từ Các Khổ Đau

Nhờ Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bạn sẽ không còn phải chịu quả báo từ các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay khổ sanh già bệnh chết. Ngài đã lập thệ nguyện: “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

10. Bảo Vệ Trước Ác Quỷ Và Tà Thần

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn không lo sợ bị ác quỷ, tà thần hay các loại tà thuật làm hại. Bồ Tát có năng lực để đánh bại và kiểm soát các thế lực hắc ám.

11. Bảo Vệ Của Thiên Thần

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn được bảo vệ bởi chư thiên và các vị thiện thần. Họ sẽ ngày đêm bảo vệ bạn khỏi những tấn công của tà ác, vì họ kính trọng uy đức của Bồ Tát.

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Nhân Trung: Ý Nghĩa Và Tác Động Đến Số Mệnh và Tính Cách

12. Sanh Về Cõi Phật

Nếu bạn muốn sanh về bất kỳ cõi Phật nào trong mười phương, Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp bạn. Bởi vì Bồ Tát có năng lực toàn năng và khắp sự tự tại, Ngài đã phát thệ nguyện tiếp độ cho tất cả chúng sinh.

13. Giải Trừ Oán Kết

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giúp bạn giải trừ oán kết từ nhiều đời trước. Oán thù và kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa, vì Bồ Tát có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán”.

14. Bảo Vệ Công Đức

Nghe về danh hiệu và thấy hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩ đến Ngài, công đức của bạn sẽ không bị giảm. Vì trong kinh Phổ Môn, có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ.”

Với đức Thế Âm Bồ Tát, người đã trở thành Phật và có năng lực vô song, chúng ta có thể tự tin niệm nguyện “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.” Hãy trải nghiệm những ơn huệ và lợi ích mà niệm nguyện này mang lại trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Ảnh được cung cấp bởi Khám Phá Lịch Sử