Khám Phá Lịch Sử: Phật A Di Đà Và 2 Vị Bồ Tát

Video phật a di đà và 2 vị bồ tát

Phật A Di Đà – Chùa Hải Đức, TP. Buôn Ma Thuột

Đức Phật A Di Đà là người đứng đầu tại Cực-lạc phương tây A Di Đà. Truyền thuyết kể rằng, thời đức Phật Thế Tự Tại Vương, có một vị quốc vương tên Kiều Thi Ca nghe Phật thuyết pháp và từ bỏ ngôi vua để xuất gia. Sau khi xuất gia, Ngài làm Tỳ-kheo và được gọi là Pháp Tạng.

Một lần, Ngài lễ Phật cầu xin chứng minh cho mình phát 48 lời nguyện. Nhờ nguyện lực đó, Ngài trở thành vị Phật A Di Đà của cõi Cực-lạc. Đức Phật A Di Đà được thờ cùng hai tượng: một tượng ngồi kiết già trên tòa sen, tay kiết định ấn, tương tự tượng của Phật Thích Ca. Tượng thứ hai đứng trên hoa sen lơ lửng trong hư không, dưới là bể sóng dậy, tay mặt đưa lên ngang vai, tay trái thẳng xuống sẵn sàng tiếp cứu những người đang gặp khó khăn. Tượng này được gọi là tượng Di Đà phóng quang.

Bồ Tát Di Lặc – Niệm Quán

Bồ Tát Di Lặc là người sinh ra tại Nam Ấn Độ trong gia đình Bà-la-môn. Ngay sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo và truyền bá chánh pháp, Ngài đã xuất gia tu hành. Khi Phật Thích Ca nhập Niết bàn, Bồ Tát Di Lặc cũng mất đi và sau đó sinh ra trong cung trời Đâu Suất, chờ ngày xuống trần gian trở thành Phật, và được gọi là Di Lặc.

Xem thêm  Cúng Tất Niên: Lễ Cúng Đầy Đủ Cho Năm Mới An Khang

Tượng Bồ Tát Di Lặc thường được tạo dưới hình dáng của Phật Thích Ca. Một điểm đáng chú ý là tượng có hình một vị Hòa thượng mập mạp, miệng cười toe toét, mặc áo ngực trần, bụng to to, xung quanh có sáu đứa trẻ quấy nhiễu, chọc vào mũi, há miệng, chạm vào hông… Ngài vẫn cười tự nhiên.

Bồ Tát Đại Thế Chí – Chùa Công Tâm, TP. Nha Trang

Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên phải của Phật A Di Đà, một người sĩ tử đeo chuỗi hạnh, tay cầm hoa sen xanh. Lối thờ này được gọi là lối thờ Di Đà tam tông, với Đức Phật Di Đà ở giữa, bên trái là Bồ Tát Quán Thế Âm, bên phải là Bồ Tát Đại Thế Chí.

Bồ Tát Quán Thế Âm – Chùa Phước Hải, TP. Hội An

Thuở đức Phật Bảo Tạng, Ngài là con thứ tử của vua Vô Tránh Niệm. Ngài đã đi nghe Phật thuyết pháp cùng với vua cha và sau đó thờ cúng đức Phật cùng với Tăng chúng. Nhờ những công đức đó, Bồ Tát Quán Thế Âm được chứng nhận và từ đó được hiểu là vị Quán Thế Âm – người phụ tá của Phật A Di Đà trong việc giáo huấn chúng sinh. Sau này, Ngài sẽ trở thành Phật với hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương.

Các hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm được tạo ra trong nhiều dạng như Quán Âm Hài Nhi (theo truyện Quán Âm Thị Kính), Quán Âm Nam Hải, Quán Âm Tử Trúc… Mật tông cũng có hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm với nhiều hình dáng như Quán Âm Mã Đầu, Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Âm Cữu Diện… Một pho tượng thường được thấy trong các nhà dân là tượng Quán Âm thanh tịnh bình thủy dương liễu.

Xem thêm  Những Bài Học Từ Đức Phật Thích Ca

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – Chùa Láng, TP. Hà Nội

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Thái tử Vương Chúng. Thông qua việc cúng dường cho đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh, Ngài được chứng nhận và sau này sẽ trở thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chỉ với hiệu là Phật Văn Thù.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một Bồ-tát hiểu rõ bản chất Phật, với ba đức: Pháp thân, Bát-nhã, Giải thoát. Ngài luôn áp dụng ba đức này để giác ngộ chúng sinh. Ngài cầm một kiếm sắc bén và một bông hoa sen xanh. Ngồi trên lưng Sư Tử xanh, tại một số nơi, Ngài hiện thân như một người xuất gia, bởi Ngài đã trợ hoá cùng đức Phật Thích Ca, và do đó hiện thân như các vị Tỳ-kheo. Cũng có những chỗ thờ Ngài trong hình thức của một người cư sĩ đội mũ, mặc giáp và cầm kiếm.

Bồ Tát Phổ Hiền – Chùa Phước Thắng, TP. Cần Thơ

Bồ Tát Phổ Hiền là con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng Độ. Nhờ cúng dường cho đức Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh, Ngài được chứng nhận sau này sẽ trở thành Phật ở thế giới Bất Huyền phương Đông với hiệu là Phổ Hiền Như Lai.

Bồ Tát Phổ Hiền thường thờ cùng với Phật A Di Đà và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Tượng của Ngài thường được tạo dưới hình dáng của một người tu sĩ, cưỡi một con voi trắng sáu ngà và hai tay chắp lại.