Phật Dược Sư – Những Truyền Thống và Bài Học Từ Vị Thầy Thuốc Thiên Tài

Giới thiệu về Phật Dược Sư

Theo Phật Giáo, Bồ Tát là những vị Thanh Niên đã trải qua nhiều đời để giành được sự giác ngộ. Họ mặc trên đường tu hành để giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau của cuộc sống. Phật Dược Sư là một trong số những vị Bồ Tát này, với quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.

Dược Sư Như Lai, còn được gọi là Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah hay Lưu Ly Quang Vương Như Lai, đã tỏ ra từ lòng thương xót muốn cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau vô tận. Theo Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, “về phía Đông, cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

Đọc Kinh Dược Sư

Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sinh chìm đắm trong biển khổ sinh tử.
Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sinh chìm đắm trong biển khổ sinh tử.

Được biết đến là vị Thầy thuốc thiên tài, Phật Dược Sư đã có 12 nguyện vọng để giải thoát chúng sinh khỏi những căn bệnh và khổ đau. Khi trở thành Phật, Ngài đã trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly, nơi trang nghiêm như thế giới Cực lạc. Hai vị Đại Bồ tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu cùng thể hiện sự kết nối với Phật Dược Sư để giáo hóa chúng sinh.

Bản nguyện của Phật Dược Sư là trị tất cả các bệnh tật và phiền não của chúng sinh, cứu độ họ khỏi sự khổ đau đến từ sinh tử. Thân thể của Ngài phát ra ánh sáng trong suốt và hoàn toàn thanh tịnh, như lưu ly vô ngại, và quốc độ của Ngài cũng cực kỳ thanh tịnh, vì vậy Ngài được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Xem thêm  Bắt Tôm Trong Mơ: Những Điềm Báo May Mắn và Ý Nghĩa

Công việc trì niệm và thờ cúng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật giúp chúng ta trị tất cả những căn bệnh trong thân và tâm, cùng cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau sinh tử. Phật Dược Sư có thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, và Phật-Thế Tôn.

Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.
Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

12 nguyện vọng của Đức Dược Sư Như Lai

 1. Nguyện khi Ta trở thành Bồ-đề, thân tràn đầy 32 tướng tốt, phát sáng khắp vũ trụ, để chúng sinh đạt được như Ta.

 2. Nguyện khi Ta trở thành Phật, ánh sáng của Ta sáng hơn cả mặt trời, đánh tan bóng tối và đưa chúng sinh từ nơi u ám đến ánh sáng.

 3. Nguyện khi Ta trở thành Phật, trí tuệ của Ta trở nên vô biên, mang đến cho chúng sinh sức khỏe vững vàniềm vui trong cả thân và tâm.

 4. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những ai đi theo con đường sai lầm sẽ quay về con đường đúng đắn, và các tông pháp cùng hướng về một giáo pháp duy nhất.

 5. Nguyện khi Ta trở thành Phật, nếu có chúng sinh tu hành theo pháp của Ta, sẽ nhận được sự hoàn mỹ, và ngay cả khi họ vi phạm giới luật nhưng nghe tên Ta cũng sẽ được thanh tịnh và tránh xa con đường ác mộng.

 6. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những người có thân thể yếu đuối, xấu xí hoặc tàn tật, chỉ cần nghe tên Ta hoặc niệm danh hiệu Ta sẽ được lành, trở nên tốt đẹp và thông minh.

Xem thêm  Mơ Thấy Mẹ Bạn Trai

Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.
Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

 1. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những người thiếu gia đình, nghèo khổ, bị ốm đau và không có sự giúp đỡ sẽ tìm được sự an lạc và giúp đỡ từ Ta, với sự giúp đỡ của Ta họ sẽ chứng minh con đường Bồ-đề.

 2. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những người phụ nữ bị coi thường sẽ từ bỏ cuộc đời người phụ nữ và trở thành đấng nam giới, chứng minh được đạo đức và thành tựu.

 3. Nguyện khi Ta trở thành Phật, chúng sinh sẽ rời xa con đường tội lỗi và hướng về con đường đạo, trở thành những Bồ-đề qua hành giả nhanh chóng chứng giác.

 4. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những người bị vua pháp trừng phạt, giam cầm, tra tấn và ngục tối, khi nghe tên Ta sẽ được giải thoát.

 5. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những người đang chịu đói khát và gây tạo nghiệp ác, nếu họ thực hành thọ trì niệm danh hiệu Ta, Ta sẽ cấp cho họ đầy đủ thực phẩm và sau đó giảng pháp để họ tu hành hạnh phúc hoàn toàn.

 6. Nguyện khi Ta trở thành Phật, những người nghèo không mặc áo, thường bị muỗi cắn, và gặp khó khăn về thời tiết sẽ được Ta chu cấp quần áo và hoa hương theo lòng yêu thương của Ta.

Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.
Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

Trì tụng và thờ cúng

Trong truyền thống Phật Giáo, hình tượng của Phật Dược Sư thường được biểu thị với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện. Phật Dược Sư thường được thờ cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà. Thành kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, ghi rõ 12 nguyện vọng của Ngài và những thệ cứu độ, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.

Xem thêm  Mơ Thấy Phật Di Lặc

Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam. Trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư giúp chúng ta trị tất cả các bệnh tật và phiền não, cứu độ chúng sinh ra khỏi khổ đau sinh tử. Việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư mang lại nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn. Được biết từ kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư giúp chúng ta:

 • Giải thoát khỏi lòng tham và phát tâm từ bi.
 • Chuyển hóa những tội lỗi và sống một cuộc sống đạo đức.
 • Loại bỏ những căn bệnh của ganh ghét và giải thoát.
 • Thấy lòng thương yêu và cảm thông thay vì giận dữ và căm hận.
 • Truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta đến Cực lạc và sự chuyển sinh.
 • Trợ giúp chúng ta nhận được phước báo và trưởng thành trong một thế giới an lành.

Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh.
Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh.

Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai

Phật Dược Sư là vị Bồ tát có trái tim bi mẫn vô biên đối với tất cả chúng sinh. Ngài bảo trợ chúng ta tránh khỏi những khổ đau về tâm hồn và thể xác, cũng như khám phá và giúp chúng ta loại bỏ ba độc tố – lòng tham, sân hận và si mê – nguồn gốc của mọi bệnh tật và nguy hại. Phật Dược Sư được biết đến như vị Y vương Toàn giác.

Theo các Kinh điển Phật Giáo, Đức Dược Sư Như Lai có 7 tôn tượng. Mỗi vị đã có một đại nguyện và ứng thân riêng của mình. Có nhiều đề cập cho rằng danh hiệu của mỗi vị là: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai; Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai; Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai; và Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Xem thêm  Xăm Nốt Ruồi Son ở Lòng Bàn Tay: Bí Quyết Sở Hữu May Mắn và Vận May

Phật Dược Sư đã để lại một di sản quan trọng trong lịch sử Phật Giáo. Hình tượng và kinh Dược Sư đã truyền cảm hứng và mang đến sự cứu độ cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Chúng ta có thể học hỏi và lấy cảm hứng từ những nguyện vọng của Phật Dược Sư trong việc trị bệnh và cứu độ chúng sinh.