Phật Thích Ca – Sự Ra Đời Vô Cùng Vi Diệu và Hy Hữu

Từ vườn Lâm Tỳ Ni, một vị Thái tử đã xuất hiện, và sau này trở thành một vị Giáo chủ và Đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian. Chính Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, đã xóa bỏ bóng tối và phiền não. Nhờ ánh sáng chân lý của Ngài, chúng sinh trong tam giới đã được chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc và an lạc.

Để hiểu thêm về sự xuất hiện hy hữu và vi diệu của Đức Phật, hãy đọc chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh dưới đây.

Sự Đản Sinh Hy Hữu Như Hoa Ưu Đàm Ngàn Năm Mới Nở

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng “…Như Lai đem lòng Đại bi vô tận, thương xót chúng sanh trong ba cõi, nên mới thị hiện ra đời, khai sáng đạo giáo, để cứu vớt quần sanh, khiến cho họ được nhiều lợi ích chơn thật. Như Lai vô lượng kiếp khó gặp, khó thấy, cũng như hoa ưu đàm trải qua bao kiếp mới trổ một lần…”

Sự kiện một vị Phật ra đời thật là hy hữu và hiếm hoi vô cùng! Đức Phật xuất hiện không phải trong mỗi ngàn năm, mà xa hơn nhiều lần đó. Từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến ngày Đức Phật Di Lặc ra đời, còn rất lâu. Hiện tại, Đức Phật Di Lặc đang ngự tại cung trời Đâu Suất. Ngài sẽ tu hành trong khoảng 576 triệu năm trước khi giáng sinh xuống trần gian để truyền bá giáo Pháp.

Xem thêm  Khám Phá Ý Nghĩa Của Những Nốt Ruồi Trên Toàn Thân

Thêm vào đó, để một Đức Phật ra đời cũng cần phải có tất cả duyên lành. Đức Phật Thích Ca cần hội đủ 8 nhân duyên, và Đức Phật Di Lặc cũng vậy.

Do đó, sự ra đời của Đức Phật là một nhân duyên vô cùng hy hữu và thù thắng, là một sự chấn động vĩ đại, một ánh hào quang rực sáng cho khắp các cõi chúng sinh.

Bậc Tối Thượng Tôn Bảo

Sự ra đời của Thích Ca Mâu Ni là sự kiện vô cùng tôn quý, vì Ngài là một con người toàn diện, hoàn thiện về mọi mặt, vượt trên tất cả. Thích Ca Mâu Ni ra đời vì lợi ích của chúng sinh.

Đức Phật là một con người thực sự trong lịch sử. Sự ra đời của Ngài là vô cùng quý báu, là niềm vui cho tất cả muôn loài chúng sinh. Ngài là nguồn cao quý, tốt đẹp.

  1. Toàn Thiện với 32 Tướng Tốt, 80 Vẻ Đẹp

Khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, các nhà tướng sư gặp Ngài và đều kinh ngạc trước vẻ đẹp hiếm có của Ngài. Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhờ đã tu học qua nhiều kiếp mới có được thân tướng đẹp đẽ, trọn vẹn, viên mãn. Thân tướng của Đức Phật rất đẹp, toát lên tất cả những điều tôn quý, oai đức.

  1. Người Có Nhân Cách Vĩ Đại

Đức Phật không chỉ có đầy đủ mọi tướng đẹp của một bậc Đại nhân, mà Ngài còn là một con người viên mãn đầy đủ các phẩm chất, trí tuệ siêu việt của một bậc Thánh nhân xuất thế. Đức Phật ra đời vì lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và loài người.

Xem thêm  Mơ Thấy Cá Bị Kẹt Trên Cạn

Đức Phật có tâm từ bi vô lượng thương yêu muôn loài chúng sinh. Từ khi còn rất trẻ, Ngài đã thể hiện phẩm chất từ bi, lòng thương người, quý vật vô cùng. Trong tiền kiếp, Ngài đã hy sinh cả mạng sống để cứu chúng sinh. Đức Phật cắt thịt của mình để cứu mạng con chim bồ câu và nhiều câu chuyện khác. Tâm từ bi của Ngài, lòng thương từng thương người cho đến thương vật.

Đức Phật còn có lòng khiêm hạ đặc biệt. Ngài đã quan sát và tìm kiếm người nổi bật hơn Ngài, nhưng không ai có thể sánh bằng Ngài. Ngài đã vén màn cho chúng ta thấy con đường bất tử, giải thoát.

  1. Trí Tuệ Siêu Việt, Đem Ánh Sáng Chân Lý Soi Tỏ Trong Màn Đêm Đen

Đức Phật đã mở ra một con đường soi sáng trong màn đêm đen của chúng ta. Trước khi biết đến Phật Pháp, chúng ta mù tối, không biết con đường mình đi, đời sống trôi qua mà không hiểu rõ lẽ vô thường của cuộc sống. Nhưng Đức Phật đã mang ánh sáng, soi tỏ chúng ta thấy con đường chúng ta đi. Đó là lời chân thật của Đức Phật.

Chính Đức Phật đã mở ra tất cả những bí mật đó, vén màn cho chúng ta thấy và đem đến cho chúng ta sự hiểu biết về cuộc sống này, về bản chất của cuộc sống. Đó là một niềm vui lớn lao.

Bậc Toàn Giác Thấu Suốt Thế Gian

Khi Đức Phật gặp đạo sĩ Upaka trên đường đến Lộc Uyển, Ngài đã nói rằng Ngài đã vượt qua tất cả, đã thông suốt tất cả. Đức Phật đã trú hết tâm lực, tận diệt mọi tham dục, đã thẩm thấu triệt tất cả. Đức Phật còn gọi ai là Thầy của Ngài? Không ai là Thầy của Ngài; không ai đứng ngang hàng với Ngài. Trên thế gian này, kể cả chư Thiên và Phạm Thiên, không ai có thể so sánh với Ngài. Quả thật Đức Phật là một vị A-la-hán trên thế gian này. Đức Phật là Tôn Sư Vô Thượng, chỉ một mình Ngài là bậc Toàn Giác, vắng lặng và thanh tịnh. Ngài đến thành Kasi để vận chuyển bánh xe Pháp giữa thế giới mù quáng này. Ngài sẽ gióng lên hồi trống vô sinh bất diệt.

  1. Bậc Tự Tại, Vượt Bỏ Mọi Ràng Buộc
Xem thêm  Mơ Thấy Rắn Bị Chặt Đầu

Đức Phật hoàn toàn tự tại, không một thứ gì có thể trói buộc Ngài. Đức Phật đã tháo gỡ hết mọi trói buộc, là người hoàn toàn tự tại và đại tự tại.

  1. Bậc Tôn Sư Vô Thượng Trên Thế Gian

Không ai có thể so sánh với Đức Phật trên thế gian này, kể cả chư Thiên và Phạm Thiên. Quả thật Đức Phật là một vị A-la-hán, là Tôn Sư Vô Thượng, chỉ một mình Ngài là bậc Toàn Giác, vắng lặng và thanh tịnh.

  1. Chỉ Cho Chúng Ta Thấy Rõ Sự Thật Về Cuộc Đời

Đức Phật đã vén màn và chỉ cho chúng ta thấy được sự thật về cuộc đời. Trước khi biết đến Phật Pháp, chúng ta mù quáng và không biết con đường chúng ta đi. Nhưng nhờ Phật Pháp, chúng ta mới thấy rõ được lẽ vô thường của cuộc sống và tìm thấy con đường bất tử.

  1. Ngài Tìm Ra và Dẫn Chúng Sinh Đi Trên Con Đường Vô Sinh, Bất Tử

Đức Phật đã tìm ra con đường vô sinh, bất tử cho chúng ta. Những bậc siêu hùng đã chinh phục mọi ô nhiễm của chính mình và chiến thắng dục vọng và u tối. Đó là con đường mang lại hạnh phúc viên mãn, mà chúng ta cũng có thể trở thành những bậc siêu hùng và đi trên nó.

Thật hạnh phúc khi được làm đệ tử của Đức Tôn Sư. Dù không gặp Ngài mặt đối mặt, nhưng chúng ta gặp được Pháp thân của Ngài. Được làm đệ tử của Đức Phật là một niềm vui vô cùng lớn.

Đức Phật là một con người vô cùng cao quý, một tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta khát khao có một người như Ngài và cuối cùng Ngài đã xuất hiện. Chúng ta học theo Ngài, phấn đấu trên con đường Ngài chỉ dẫn. Chúng ta hy vọng rằng mỗi người con Phật sẽ sống trong niềm vui của Đức Phật đản sinh và trọn vẹn trên con đường giác ngộ và giải thoát.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan