Khám Phá Lịch Sử: Kinh A Di đà trong Tín Ngưỡng Phật Giáo

Video phật thuyết a di đà kinh

Phật Thuyết Kinh A Di đà

Như đã được ghi lại, Phật đã sống tại Xá-vệ quốc, trong một lần đến Cô Độc viên, gặp gỡ với các vị đại sư và trò chuyện với 45 người. Các vị đại sư này bao gồm Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà và nhiều đệ tử khác.

Cùng với các Bồ Tát Ma-ha-tát bao gồm Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ Tát, Càn-đà-ha-đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và nhiều Bồ Tát khác, họ đã thảo luận về các chủ đề như Trí tuệ, Mạng sống và đạt được sáu đặc điểm của một con người hoàn hảo.

Phật đã nói với Trưởng lão Xá-lợi-phất rằng ông sẽ xuất hiện trên thế giới với tư cách là A-di-đà, để hiện thực hóa các phép lạ và thuyết giảng cách đạt được chấn tâm.

Ở quốc gia Cực Lạc, mọi người sống trong hạnh phúc và sự hoà hợp, không có bất hòa, không có bệnh tật và không có sự già nua. Quốc gia này có bốn bảo trì, tám công đức thủy và được đáp ứng bằng cách dùng nước từ các con sông, nguồn nước ngọt, núi đá, pha lê, vàng, bạc và nhiều nguồn tài nguyên khác.

Quốc gia Cực Lạc rực rỡ với những bông hoa tuyệt đẹp, có sắc vàng, ánh sáng rực rỡ, sáng bóng và mùi hương thơm ngọt.

Phật nói rằng Cực Lạc đã đạt được sự hoàn hảo với công đức và thanh quang.

Tại quốc gia A-di-đà Phật, đã có nhiều báu vật quý giá như chim bạch hạc, quạ khổng tước, chim anh vũ, chim xá-lỵ và chim cọng mạng.

Các người dân trong quốc gia này sống trong sự thịnh vượng và âm thanh. Họ nghe các âm thanh từ Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, Bát thánh đạo phần và nhiều nguyên tắc khác. Những âm thanh này tạo ra sự tĩnh lặng trong tâm hồn và giúp các con người tưởng niệm Phật, tưởng niệm Pháp và tưởng niệm việc tu hành.

Xem thêm  Nên Mơ Thấy Lễ Cưới Của Người Khác

A-di-đà Phật nói rằng những người tín đồ tôn kính ông và xưng tán Kinh A Di đà sẽ được truyền đi tất cả các công đức lớn. A-di-đà Phật đã trở thành Phật từ rất lâu và đã giúp đạt đến thế giới tuyệt đẹp của Cực Lạc.

Vào những thời điểm khác nhau, các vị Phật khác như Phạm Âm Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di Quang Phật, Diệu Âm Phật đã xuất hiện trong các vùng khác nhau của thế giới, truyền bá công đức mà tất cả nhân loại có thể lợi ích. Các vị Phật này đã tạo ra một thế giới tuyệt vời với những phép lạ và đã giảng dạy vấn đề thiện quả.

Tất cả mọi người đều có thể tôn kính ông và xưng tán kinh của các vị Phật này để nhận được những công đức tuyệt vời.

Như chúng ta có thể thấy, trong Tín ngưỡng Phật giáo, việc tôn kính các kinh và các vị Phật là rất quan trọng để nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng được.