Quan âm Bồ Tát Hiệu Viên Thông

Quan Thế Âm và vai trò đặc biệt của Bồ Tát

Trong Kinh Bi Hoa, có kể về kiếp trước của Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi Phật Bảo Tạng còn làm Luân Vương và Bồ Tát là Thái tử đầu tiên của Ngài, Bát Thuận là hiệu danh của Bồ Tát. Khi Thái tử phát đại nguyện trước đức Bảo Tạng, Phật đã trao danh hiệu Quán Thế Âm cho Bồ Tát. Hiện tại, Bồ Tát đang ở cõi Cực Lạc, phụ giúp Phật A Di Đà hoằng hóa và đồng hành chúng sanh. Sau này, Bồ Tát kế vị A Di Đà trở thành Phật và được gọi là Biến Xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Vương Như Lai; cõi Cực Lạc cũng thay đổi tên thành Nhất Thế Trân Bảo Sở Thành Tựu. Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Đại Bi cũng đề cập đến nhân duyên và sự ứng hóa của Bồ Tát.

Lợi ích và lời nguyện của Bồ Tát

Theo Kinh Đại Bi Đà La Ni, nếu chúng ta trung thành tôn kính và cúng dường đức Bổn Sư A Di Đà, sẽ nhận được rất nhiều phước lành và trừ được vô số tội lỗi. Khi sống lại sau khi chết, chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi Cực Lạc. Lúc đó, đức Như Lai sẽ đến tiếp đón và vuốt ve đầu của chúng ta, nói rằng: “Đừng sợ, bạn đã được sanh lại ở đất nước của tôi”.

Trong Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký, có nói rằng những người có lòng tín nhiệm và nguyện cầu tái sanh vào cõi Cực Lạc sẽ được thấy cảnh tượng ấy, cùng với Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát và Thanh Văn. Khi chứng kiến điều đó, chúng ta sẽ vui mừng và hân hoan, kêu lên: “Nam Mô A Di Đà Như Lai, xin tiếp nhận và biến chúng tôi”.

Xem thêm  Bài Cúng Giao Thừa Trong Nhà

Truyện dạy trong pháp hội đã khiến 84.000 người tin tưởng vào Bồ Tát và nguyện cầu trồng luân hồi tốt để được tái sanh vào cõi Cực Lạc.

Quán Thân Tướng Đức Quan Thế Âm

Bồ Tát Quan Thế Âm có hình tượng đặc biệt và đầy sức mạnh. Với thân cao 80.000 ức na (đơn vị đo chiều dài), mang trong mình sắc tử kim và đảnh như chuỗi những sắc hiện đại. Đầu của Bồ Tát được đội thiên quan bằng Tỳ Lăng Già Ma Ni – một loại chất báu quý. Trong thiên quan, có một vị Hóa Phật đứng cao 25 đơn vị na. Khuôn mặt của Bồ Tát có sắc vàng rực rỡ như Diêm Phù Đàn, mắt trung tình bạch hào giữa có bảy viên ngọc báu chiếu sáng tạo ra 84.000 ánh sáng. Mỗi ánh sáng lại biểu trưng cho vô số Hóa Phật, mỗi Hóa Phật còn có vô số Bồ Tát làm thị giả. Các hóa thân Bồ Tát này có khả năng hiện diện và biến hóa khắp mười phương thế giới.

Cánh tay của Bồ Tát giống như hoa sen hồng, có 80.000 tia sáng rực rỡ, tạo thành một chuỗi đẹp như anh lạc, hiện ra tất cả các sự trang trọng và nghiêm trang. Bàn tay của Bồ Tát có những hoa sen tuyệt đẹp, mỗi ngón tay đều có 84.000 lằn chỉ tương tự như nét vẽ trên một chiếc ấn. Mỗi lằn chỉ đều có 84.000 sắc và mỗi sắc lại có 84.000 tia sáng mềm mại chiếu sáng khắp mọi nơi. Bằng bàn tay quý giá này, Bồ Tát luôn tiếp dẫn chúng sanh đến các cõi khác.

Dưới lòng chân của Quan Thế Âm Đại Sĩ có hình tượng bánh xe với ngàn cây căm. Khi Bồ Tát giơ chân lên, từ hình tượng ấy khắp nơi xuất hiện 84.000 đài sáng. Khi để chân xuống, có vô số hoa kim cương ma ni rơi rải khắp mọi nơi. Ngoài ra, các bộ phận khác trên thân Bồ Tát đều đầy đủ và rực rỡ như Vô Lượng Thọ Thế Tôn, chỉ trừ nhục kế và hình tượng Vô Kiến Đảnh không bằng Phật. Đây là quan thứ mười trong chướng ngại tưởng sắc thân của Bồ Tát Quan Thế Âm.

Xem thêm  Mơ Thấy Sóng Biển Lớn

Đoạn văn trên đã diễn tả sắc thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, nằm trong kỹ năng chánh quán. Khi thực hành chánh quán này, chúng ta sẽ không gặp những tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và tội lỗi trong vô số kiếp sanh tử. Chúng ta chỉ cần nghe danh hiệu của Bồ Tát là đã nhận được vô lượng phước lợi, huống chi là thấy sắc thân của Ngài. Do đó, những ai muốn thực hiện chánh quán này cần tưởng nhớ và quan sát các hình tượng trên thân của Bồ Tát Quan Thế Âm để hiểu rõ hơn. Đoạn văn trên cũng nhắc lại quy trình tu quán một cách chính xác.

Bồ Tát Quan Thế Âm có lời nguyện để cứu khổ chúng sanh. Chỉ cần nguyên tâm xưng danh hiệu của Ngài, chúng ta sẽ được trừ tội, nhận được phước lợi và không gặp tai họa, huống chi là nhìn thấy sắc thân của Ngài. Do đó, ai thực hành chánh quán này sẽ không chỉ có lợi ích trong đời mà còn được tái sanh vào cõi Tây phương.

(Ảnh: Khám Phá Lịch Sử)