SỰ KIỆN

Đông kinh cổ nhạc & Hanoi new music ensemble | 1011 - 2021

Địa điểm: Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ chức sự kiện:

Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace

Địa chỉ: 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện Thoại: 04 39 36 21 64

Email: contact@ifv.vn

Facebook: https://www.facebook.com/EspaceHanoi

Xem thêm