Tên Các Vị Phật Và Bồ Tát

Video tên các vị phật và bồ tát

Những giáo lý Phật giáo đáng suy ngẫm

Phật Thích Ca Mâu Ni – Người Sáng Lập Ra Đạo Phật

Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn được gọi là Năng Nhơn trong tiếng Trung Hoa, và Tịch Mặc trong tiếng Việt, là người mang trong mình lòng nhân từ và tĩnh lặng. Ngài là vị sáng lập ra đạo Phật, thường được thờ cúng ngay tại chính điện, trên đài sen. Ngài thường được miêu tả trong tư thế ngồi kiết già, mà tay phải cầm hoa sen đưa lên.

Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật. Ngài được xác nhận là có thật trong lịch sử: là hoàng tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của vương quốc Thích Ca - thuộc Ấn Độ ngày nay, sinh vào khoảng năm 624 TCN.
Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật. Ngài được xác nhận là có thật trong lịch sử: là hoàng tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm của vương quốc Thích Ca – thuộc Ấn Độ ngày nay, sinh vào khoảng năm 624 TCN.

Đức Phật A Di Đà – Vô Lượng Công Đức

Đức Phật A Di Đà, còn được gọi là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang và Vô Lượng Công Đức, có tuổi thọ, hào quang và công đức không thể đong đếm. Ngài thường được thể hiện đứng trên tòa sen, tay trái cầm đài sen, và tay phải duỗi xuống để tiếp dẫn chúng sanh. Thường có sự kết hợp giữa Ngài và Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Ngón Tay Áp Út Tay Trái: Ý Nghĩa Bí Ẩn Bạn Chưa Biết

Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện để tiếp dẫn chúng sanh về nước Cực Lạc
Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện để tiếp dẫn chúng sanh về nước Cực Lạc

Đức Phật Di Lặc – Vui Vẻ Và Bao Dung

Đức Phật Di Lặc, hay còn được gọi là Maitreya, là vị Phật ở đời tương lai. Ngài được miêu tả với hình dáng mập mạp, bụng to và miệng cười tươi. Bụng to biểu thị lòng bao dung rộng lượng, còn miệng cười biểu thị sự hỷ xả và không vướng mắc. Thỉnh thoảng, Ngài có thêm sáu chú tiểu bám ở quanh mình, biểu trưng cho sáu căn của một con người.

Theo kinh điển, Phật Di Lặc sẽ là người kế vị của vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập ra đạo Phật.
Theo kinh điển, Phật Di Lặc sẽ là người kế vị của vị Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập ra đạo Phật.

Bồ Tát Quán Thế Âm – Giọt Chân Thương Chúng Sinh

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát luôn quan sát và lắng nghe tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian, để kịp thời cứu giúp họ thoát khỏi khổ đau. Ngài thường được miêu tả với tay phải cầm nhành dương liễu, và tay trái cầm bình nước Cam Lồ để tưới mát chúng sinh. Trên đỉnh đầu của Ngài có hình tượng Đức Phật A Di Đà. Có nhiều hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, như Quan Âm Lộ Thiên, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn,…

Ngài thương chúng sanh như mẹ thương con nên người ta thường tạc tượng Ngài mang hình dáng người nữ. Có nơi gọi Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm
Ngài thương chúng sanh như mẹ thương con nên người ta thường tạc tượng Ngài mang hình dáng người nữ. Có nơi gọi Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm

Bồ Tát Đại Thế Chí – Sự Cang Cường Và Tiếp Dẫn

Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, hoặc đơn giản là Thế Chí, là vị Bồ Tát sử dụng ánh sáng trí tuệ chiếu sáng khắp mọi loài, giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau và đạt được Tịnh Độ. Với khả năng đại hùng đại lực đại từ bi, Đại Thế Chí Bồ tát luôn trụ vững trong tâm hồn và hướng độ chúng sanh.

Xem thêm  Bài Cúng Dường Tam Bảo

Vị Bồ Tát mang nguyện lực và ý chí lớn, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tịnh Độ.
Vị Bồ Tát mang nguyện lực và ý chí lớn, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tịnh Độ.

Bồ Tát Địa Tạng – An Nhẫn Và Sâu Sắc

Bồ Tát Địa Tạng, có nghĩa là An Nhẫn, biểu trưng cho sự bất động như đại địa và sự sâu xa kín đáo như kho tàng bí mật. Ngài thường mặc áo cà sa, đội mũ tỳ lô, tay phải cầm tích trượng có mười hai khoen, và tay trái nắm viên minh châu. Ngài thường được thờ cúng tại Chánh Điện bên phải của Đức Phật Thích Ca, hoặc trong nhà thờ các vong linh.

Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là: độ hết chúng sanh trong Địa Ngục thành Phật thì Ngài mới chứng quả Vô Thượng Bồ Đề
Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là: độ hết chúng sanh trong Địa Ngục thành Phật thì Ngài mới chứng quả Vô Thượng Bồ Đề

Đức Phật Dược Sư – Sức Mạnh Trị Bệnh

Đức Phật Dược Sư là một trong những vị Phật quan trọng trong việc trị bệnh cho chúng sanh. Có tổng cộng 7 hoặc 8 Đức Phật Dược Sư (nếu tính thêm Đức Thích Ca Mâu Ni), hạnh nguyện của các Ngài đều tương đồng như giúp chúng sinh được cứu khổ và đạt được vui sướng, sinh vào thiện đạo và thọ mạng dài lâu. Các Ngài cũng giúp trừ bỏ các tội lỗi và bệnh tật.

Vị Phật ban thuốc trị bệnh thân và bệnh tâm cho chúng sanh.
Vị Phật ban thuốc trị bệnh thân và bệnh tâm cho chúng sanh.

Phật Mẫu Chuẩn Đề – Hiểu Biết Toàn Diện

Phật Mẫu Chuẩn Đề là vị Phật tiêu biểu cho Trí Tuệ. Ngài thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Trên tay phải của Ngài, có một lưỡi gươm đang bốc lửa, biểu tượng của trí tuệ và khả năng cắt đứt những xiềng xích của vô minh phiền não. Tay trái của Ngài cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã, biểu trưng cho sự tỉnh thức và giác ngộ.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Cháy Xe Máy - Điềm Báo Gì Và Đánh Số Gì?

Bồ Tát Văn Thù đã xuất hiện trong rất nhiều kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa
Bồ Tát Văn Thù đã xuất hiện trong rất nhiều kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn – Anh Mắt Và Tay Cứu Vớt

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghĩa là ngàn mắt và ngàn tay. Con số ngàn ở đây không chỉ đồng nghĩa với con số 1000, mà ám chỉ một số lượng vô hạn. Ngài có khả năng nhìn rõ tường tận tất cả chúng sinh, và sử dụng tay để cứu vớt chúng. Bàn tay tượng trưng cho hành động, trong khi con mắt tượng trưng cho sự xem xét và thấu hiểu.

Vị Bồ Tát có ngàn mắt để nhìn hết nỗi khổ chúng sanh, có ngàn tay để cứu vớt chúng sanh khỏi biển khổ
Vị Bồ Tát có ngàn mắt để nhìn hết nỗi khổ chúng sanh, có ngàn tay để cứu vớt chúng sanh khỏi biển khổ

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi – Trí Tuệ Thấu Hiểu

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, hay Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, biểu trưng cho Trí Tuệ tuyệt đối. Ngài thường được miêu tả ngồi trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen, với một lưỡi gươm bốc lửa trên tay phải và cuốn kinh Bát Nhã trong tay trái. Điều này biểu thị sự phá bỏ của Trí Tuệ trước vô minh phiền não và đem đến sự giác ngộ đích thực.

Bồ Tát Văn Thù là vị hộ vệ của những người tuyên giảng đạo pháp và biểu trưng cho “Bình đẳng tính trí”
Bồ Tát Văn Thù là vị hộ vệ của những người tuyên giảng đạo pháp và biểu trưng cho “Bình đẳng tính trí”

Bồ Tát Phổ Hiền – Đẳng Giác Bình Đẳng

Bồ Tát Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo, và là đại diện cho “Bình đẳng tính trí”. Ngài có khả năng hiện thân khắp mười phương pháp giới và cứu giúp chúng sanh tùy theo mong muốn của họ. Ngài thường được miêu tả cưỡi trên một con voi trắng sáu ngà, biểu trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Phổ Hiền thường được liên kết với Phật Đại Nhật trong hệ thống Ngũ Phật.

Xem thêm  Cách Nhận Biết Phật Dược Sư

Bồ Tát Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những người tuyên giảng đạo pháp và biểu trưng cho “Bình đẳng tính trí”
Bồ Tát Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những người tuyên giảng đạo pháp và biểu trưng cho “Bình đẳng tính trí”

Mỗi vị Phật và Bồ Tát đều mang trong mình hình tượng và hạnh nguyện riêng, nhưng tất cả đều có lòng thương chúng sanh vô hạn và làm lợi ích cho mọi người.