Khám Phá Di Tích Diêu Trì Kim Mẫu

Phật Mẫu Diêu Trì: Vị Thần Nữ Tối Cao

Vào ngày 18 tháng 7 hàng năm, người ta chào mừng ngày sinh của Đức Diêu Trì Kim Mẫu, còn được gọi là Vô Cực Thiên Tôn. Nhưng Diêu Trì Kim Mẫu – hay Phật Mẫu Diêu Trì – là ai? Hình ảnh của Diêu Trì Kim Mẫu – Phật Mẫu Diêu Trì mang ý nghĩa gì? Kinh Diêu Trì Kim Mẫu – Phật Mẫu Diêu Trì là gì? Hãy cùng tôi tìm hiểu thêm về chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Phật Mẫu Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu là danh hiệu quý tộc của Đức Phật Mẫu, chỉ Ngài là người chăm sóc ngôi đền Kim Bàn tại Diêu Trì Cung. Kim Bàn, hay Kim Bồn, là nơi Phật Mẫu lưu trữ những thành phần quý giá để tạo ra chơn thần cho muôn loài.

Kim trong danh hiệu có nghĩa là vàng, nguyên liệu kim loại quý như vàng và bạc, trong khi Mẫu có nghĩa là mẹ.

Kim Mẫu là danh hiệu đầy đủ của Đức Phật Mẫu là Kim Bàn Phật Mẫu, là Đại Từ Mẫu ở cõi thiêng liêng.

Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Phật Mẫu trông nom Kim Bàn tại Diêu Trì Cung.

Đó là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

Ý nghĩa của “Diêu Trì”

Cụm từ “Diêu Trì” có nghĩa là hồ nước. Hai chữ này khi kết hợp lại, có nghĩa là một ao hay hồ nước chứa đựng nhiều ngọc quý. Điều này chỉ ra một cảnh tượng, một cung điện trên đỉnh núi Himalaya, là ranh giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, được gọi là núi Côn Lôn. Những người quen với truyện thần tiên hiểu rằng đó là nơi Ngọc Đế cư trú và nhiều vị Tiên Đại Tu luyện.

Xem thêm  Coi Chỉ Tay Nữ Giới

Còn chữ “Trì” có nghĩa là ao nước hay hồ nước.

Từ hai chữ Diêu Trì khi kết hợp lại, có nghĩa là ao hay hồ nước, trong đó có nhiều ngọc quý. Điều này chỉ ra một cảnh tượng, một cung điện trên đỉnh núi Himalaya, là ranh giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, được gọi là núi Côn Lôn. Đây là nơi Đức Phật Mẫu trông nom Kim Bàn tại Diêu Trì Cung.

“Vô Cực Từ Tôn” là gì?

Tại sao gọi Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Vô Cực Từ Tôn?

Có thể mọi người còn nhớ ý nghĩa của Tam cực từ trước đây. Tam cực có nghĩa là Ba ngôi cực cao, được gọi là:

  • 1. – Vô cực
  • 2. – Thái cực
  • 3. – Hoàng cực

“1)- Vô cực là gì?”

Vô cực có nghĩa là cực vô, không có gì khác lạ hơn nó, gây ra các trở ngại cho nó, được gọi là Khí hồn nhiên. Mặc dù như vậy, nó vẫn có các đức tính tiềm ẩn, giấu kín, cũng như một quả trứng gà chưa nở, chưa thể nhìn thấy hình dạng. Cũng như trong hạt giống lúa, mặc dù không thấy cây lúa, nhưng nó vẫn có đủ sức sống để sau này phát triển thành cây lúa.

Đạo Đức Kinh gọi điều đó là: “Đạo tự hư vô sanh nhứt khí”, nghĩa là từ hư vô trong Đạo sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có ba phương diện, trong đó có phương Nhứt gọi là Vô cực.

“2)- Thái cực là gì?”

Thái cực có nghĩa là cực thái hay cực đại. Từ trong Vô cực, có một điểm khí dương phát sinh. Khí động phát sinh tức là khí dương, còn phần còn lại là khí âm. Kinh Dịch nói: “Thái cực sanh lưỡng nghi”, nghĩa là Thái cực sanh ra khí âm và khí dương. Đạo Đức Kinh gọi đó là Một sanh ra hai. Đây là ngôi thứ hai của Nhứt khí, mà ngôi thứ hai gọi là Thái cực.

Xem thêm  Mơ Thấy Bàn Thờ Người Chết: Ý Nghĩa và Điềm Báo Trong Giấc Mơ

“3)- Hoàng cực là gì?”

Hoàng có nghĩa là vương, cực có nghĩa là cực cao. Cũng gọi là Nhơn cực hoặc phần tinh thần, phần tâm linh cực cao không chỉ nằm trong các vị vua chúa mà còn nằm trong tất cả mọi người. Nói theo triết học phương Đông, ta có thể gọi nó là Lương tâm, Lương tri, Lương năng, Tánh lý, Thiên lương, Thiên chơn, v.v.

Thái cực sinh ra âm dương, mới có hai bên tương đối, còn Hoàng cực, đây có nghĩa là hòa hợp âm dương, mới có thể tạo ra vạn vật. Nếu không có sự hòa hợp âm dương, làm sao có thể hóa giải được! Đó là lý do Kinh Đạo Đức nói: “Hai sanh ba”, có nghĩa là âm dương hòa hợp sinh ra Hoàng cực.

Vậy thì Tam cực chỉ có Nhứt khí, mà mỗi ngôi cũng có một vai trò riêng biệt, không giống nhau mà luôn bổ sung cho nhau. Dù ba ngôi có thời kỳ khác nhau để dễ hiểu, nhưng thực tế ba ngôi tồn tại đồng thời, mỗi ngôi cao hơn ngôi kế bên.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu có một vai trò đặc biệt, thuộc về ngôi Vô cực, nên được gọi là Vô cực Từ Tôn. Nghĩa là Ngài đại diện cho ngôi Thứ nhứt là ngôi Vô cực.

Sao gọi là Từ Tôn?

“Từ” có nghĩa là từ bi, có lòng thương xót, độ dẫn tất cả chúng sinh. “Tôn” có nghĩa là cao cả, tôn nghiêm. Hoặc gọi là Thiên tôn, nghĩa là cao cả, tôn nghiêm, trên các thiên đàng.

Kinh Địa Mẫu Chẩn Kinh

**************************

Khám phá Di tích Diêu Trì Kim Mẫu

Được biết đến như một trong những di tích lịch sử quan trọng, Diêu Trì Kim Mẫu

Xem thêm  Giấc mơ thấy Rắn Hổ Mang và ý nghĩa của nó