Khám Phá Lịch Sử: Tỳ Lô Giá Na – Nhật Như Lai và Thần Chú Tiếng Phạn

Video thần chú tỳ lô giá na tiếng phạn

I/ Tỳ Lô Giá Na Phật là ai?

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng Đức Phật Đại Nhật Như Lai trong tôn giáo Mật tông. Tỳ Lô Giá Na còn được gọi là Tỳ Lô Xa Na, Tỳ Lô Giá Na Phật (từ tiếng Phạn: Vairocanabuddha).

Đức Tỳ Lô Giá Na là bản thân hay pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Anh sáng của Ngài chiếu rọi khắp nơi và mở ra con đường thiện cho tất cả mọi người. Ánh sáng của Ngài không bao giờ tắt, mà vẫn luôn tồn tại mãi mãi.

Đức Tỳ Lô Giá Na Phật đã truyền thụ pháp môn Tâm Địa (Bồ Tát Giới) cho hàng nghìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và khuyến khích họ truyền lại cho hàng nghìn đám Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác, và tiếp tục được truyền đạt qua hàng trăm ngàn thế hệ.

II/ Ý nghĩa chú Tỳ Lô Giá Na Phật là gì?

Thần chú Tỳ Lô Giá Na là một chú cầu nguyện có thể giúp các linh hồn, các vong linh, các sinh vật và tất cả chúng sanh trong địa ngục được thoát kiếp và sanh sống trong các cảnh giới lành, trở thành hành giả khi họ trì tụng chú từ bi và tâm niệm cho tất cả các chúng sanh đó.

Hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp

hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Mời quý Phật tử chiêm ngưỡng tượng Phật đẹp nhất

hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp
hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp
hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp
hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp
hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp
hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp
hình ảnh tượng Phật Tỳ Lô Giá Na rất đẹp

Nguồn ảnh: Khám Phá Lịch Sử

Chúng tôi cam đoan về sự chính xác và đáng tin cậy của thông tin trong bài viết này, nhằm mang lại kiến thức và sự hiểu biết cho quý độc giả.

Xem thêm  Cách Tự Làm Bùa Hộ Mệnh để Gặp May Mắn Trong Cuộc Sống