Thế Chí Bồ Tát

Thiên tướng của Bồ tát Đại Thế Chí

Ánh sáng phát ra từ cơ thể Bồ tát Đại Thế Chí rộng 125 đơn vị và chiếu xa 250 đơn vị. Màu sắc của toàn bộ cơ thể là màu vàng óng, chiếu sáng khắp bốn phương thế giới, chỉ những người may mắn mới có thể nhìn thấy được.

Chỉ cần nhìn vào một lỗ chân lông của Bồ tát, ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng tinh tú của vô lượng chư Phật ở mười hướng khác nhau. Do đó, Bồ tát được gọi là Vô Biên Quang. Bồ tát sử dụng ánh sáng thông minh chiếu sáng cho tất cả loài sống, giúp chúng thoát khỏi tam giới và trở thành vô thượng lực, vì vậy Bồ tát còn được gọi là Đại Thế Chí.

Thiên quan của Bồ tát có năm trăm hoa bảo tránh. Mỗi hoa bảo tránh đều có năm trăm cung bảo đài. Cảnh vật của các thế giới tinh tú của chư Phật ở mười hướng đều rõ ràng hiển thị trong các cung bảo đài.

Trên đỉnh của đầu Bồ tát, có một nhục kế giống như bông sen hồng. Trên nhục kế có một chiếc bình quý giá đầy ánh sáng. Ánh sáng từ bình này biến thành những hiện tượng Phật. Ngoài ra, những hình tượng tuyệt vời khác đều giống như Bồ tát Quan Thế Âm.

Khi Đại Thế Chí Bồ tát di chuyển, toàn bộ thập phương thế giới đều rung động. Chính những vùng đất này có năm trăm bảo hoa tạo ra những rung động đó. Mỗi hoa bảo tránh cao đẹp, trang nghiêm như cảnh thiên đường Cực Lạc. Khi Bồ tát ngồi xuống, cả vùng Cực Lạc cũng chuyển động đồng thời.

Từ thế giới của Đức Kim Cương Phật ở phương Hạ đến thế giới của Đức Quang Minh Vương Phật ở phương Thượng, tất cả các hình thân tạm thời của Vô Lượng Thọ Phật, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đều tập trung tại Cực Lạc, lấp đầy không gian. Mỗi hình thân đều ngồi trên một bông sen quý báu, chia sẻ triết lý diệu pháp và giải thoát cho chúng sinh…

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy 2 Con Rắn Hổ Mang

Bồ tát Đại Thế Chí
Bồ tát Đại Thế Chí.

Truyền thuyết về Đại Thế Chí Bồ tát

Theo Hòa thượng Tuyên Hóa, “Đại Thế Chí Pháp Vương tử và Bồ tát Quán Thế Âm đều là con trai của Phật A Di Đà khi Ngài còn là vị vua thánh Chuyển luân. Khi Phật A Di Đà đạt được giác ngộ, hai vị Bồ tát này đến để giúp đỡ Ngài. Hai vị Bồ tát là hai người bạn đồng hành hàng ngày của Phật A Di Đà, một ở bên trái, một ở bên phải.”

Khi Phật A Di Đà nhập diệt và không còn là nguyên soái của vùng Cực Lạc phương Tây, vào nửa đêm giáo pháp sẽ suy tàn và cuối cùng tại nửa đêm đó, Bồ tát Quán Thế Âm sẽ trở thành Phật tại Cực Lạc phương Tây.

Khi Bồ tát Quán Thế Âm nhập diệt và không còn là nguyên soái của vùng Cực Lạc phương Tây nữa, thì Bồ tát Đại Thế Chí sẽ trở thành Phật cũng như Bồ tát Quán Thế Âm, trở thành nguyên soái của vùng Cực Lạc phương Tây.

Bồ tát Đại Thế Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế. Ngài rất mạnh mẽ, đến mức mỗi lần Ngài nhấc tay, di chuyển chân hay lắc đầu, đất đai đều rung chuyển. Khi Ngài đi, đất đai cũng rung chuyển. “Pháp Vương tử” có nghĩa là Bồ tát.

Tiền thân của Đại Thế Chí Bồ tát là Vương Tử Ni Ma. Theo Kinh Bi Hoa, “Trong cuộc đời Thiện Trì, Phật được gọi là Bảo Tạng. Lúc này, Phật A Di Đà được gọi là Ly Tịnh. Bồ tát Quán Thế Âm được thể hiện làm Thái Tử thứ nhất, Đại Thế Chí Bồ tát được thể hiện làm Thái Tử thứ hai, tên là Ni Ma.

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Văn Khấn Sao Thái Bạch

Khi vua cha Vô Tránh Niệm – Tiền thân của Phật A Di Đà Phật – theo lời khuyên của đại thần Bảo Hải – Tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật – đã đến bái phục, lắng nghe giảng dạy của Bảo Tạng Phật, gắng thực hành và đưa ra những nguyện thật lớn. Cả hai người con trai của Ngài, vương tử Bất Thuấn – Tiền thân của Quán Thế Âm, và vương tử Ni Ma – Tiền thân của Đại Thế Chí Bồ tát, cùng với 888 vương tử đã tạo phật tâm. Cả hai vương tử đều nhằm mục đích hỗ trợ Phật A Di Đà để giúp chúng sinh niệm Phật ở mười phương thế giới về Cực Lạc.”

Trong Tam Tạng Kinh Điển, Đại Thế Chí Bồ tát được đề cập nhiều nhất trong hai kinh: Kinh Bi Hoa và Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Bi Hoa nêu rõ tiền thân của Ngài khi còn tu hành đạo của Bồ tát. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là nơi Ngài và 24 vị Thánh lược nói về 25 pháp môn viên thông. Cũng trong kinh này, môn Phật Niệm Phật Viên Thông của Ngài được coi là phương pháp chỉ dẫn vào Niệm Phật Tam Muội.