Tuổi Mùi Với Tuổi Mùi – Giữa Hợp Hay Không?

Video tuổi mùi với tuổi mùi có hợp nhau không

Những người sinh vào tuổi Mùi và Mùi có phù hợp với nhau trong công việc và hôn nhân không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Từ lâu, việc xem tuổi hợp khắc đã trở thành yếu tố quan trọng trong kinh doanh, thương mại và trong các mối quan hệ hôn nhân gia đình. Xem tuổi hợp khắc giúp chúng ta chọn đối tác chiến lược, những người cùng hướng và cùng mục tiêu kinh doanh. Khi chọn một người cùng tuổi hợp khắc, công việc kinh doanh sẽ trở nên thuận lợi và vượt qua mọi khó khăn. Ngược lại, việc hợp tác với những người không hợp tuổi có thể gây ra khó khăn và trở ngại. Xem bói tình duyên và xem tuổi vợ chồng là điều được nhiều người quan tâm. Khi vợ chồng có tuổi hợp, cuộc sống hôn nhân mới thực sự hòa hợp, gia đình yên bình, sinh con gặp thuận lợi và công việc thành công. Ngược lại, nếu tuổi vợ chồng không hợp, hôn nhân dễ đổ vỡ hoặc gặp khó khăn về tài chính, công việc và việc sinh con.

Để xem xét chính xác tuổi hợp khắc trong công việc, chúng ta cần dựa vào 5 yếu tố: Ngũ Hành Bản Mệnh, Thiên Can, Địa Chi, Cung Mệnh (Cung Phi Bát Trạch) và Ngũ Hành Cung Phi (Thiên Mệnh Năm Sinh). Mỗi yếu tố được tính điểm từ 0 đến 2. Tổng cộng điểm cao nhất là 10 điểm.

Trong việc xem tuổi hợp khắc trong hôn nhân, chúng ta cần dựa vào 6 yếu tố: Ngũ Hành Bản Mệnh, Thiên Can, Địa Chi, Cung Mệnh (Cung Phi Bát Trạch), Cao Lý Đầu Hình và Ngũ Hành Cung Phi (Thiên Mệnh Năm Sinh). Mỗi yếu tố được tính điểm từ 0 đến 2. Tổng cộng điểm cao nhất là 12 điểm.

Xem thêm  Thiên Bình Nữ Và Bạch Dương Nam

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tuổi nam Tân Mùi 1991 và tuổi Quý Mùi 2003. Dưới đây là thông tin về năm sinh và những yếu tố liên quan đến tuổi của nam và nữ trong hai tuổi này.

Thông tin:

 • Tuổi Tân Mùi 1991: Mục Mùi (1967), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1991), Quý Mùi (2003), Ất Mùi (năm trước)
 • Tuổi Quý Mùi 2003: Tư Mùi (1967), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1991), Quý Mùi (2003), Ất Mùi (năm trước)

1. Tuổi nam Tân Mùi 1991 và nữ Tân Mùi 1991 có hợp nhau không?

 • Xét về Ngũ Hành Bản Mệnh: Nam Lộ Bàng Thổ – Nữ Lộ Bàng Thổ: Thổ với Thổ là hòa hợp – 1 điểm.
 • Xét về Thiên Can: Nam Tân – Nữ Tân: Tân với Tân là hòa hợp – 1 điểm.
 • Xét về Địa Chi: Nam Mùi – Nữ Mùi: Mùi với Mùi là tam hợp – 2 điểm.
 • Xét về Cung Mệnh: Nam Ly – Nữ Càn: Ly và Càn thuộc Tuyệt Mệnh (xấu) theo Cung Phi Bát Trạch – 0 điểm.
 • Xét về Thiên Mệnh Năm Sinh: Nam Hỏa – Nữ Kim: Hỏa với Kim tương khắc – 0 điểm.
 • Xét theo Cao Lý Đầu Hình: Nam dùng Can, Nữ dùng Chi. Theo quẻ bói này, nếu nam Tân kết hôn với nữ Mùi: hạnh phúc gia đình kéo dài, con cái nhiều và con trai thịnh vượng. Tuy nhiên, đến 31 tuổi có thể gặp khó khăn và vợ thường hay ốm – 1 điểm.
Xem thêm  Hướng Bếp theo Tuổi Vợ hay Chồng: Tìm Hiểu Phong Thủy Nhà Bếp

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc: 4/10 điểm. Như vậy, nam Tân Mùi 1991 và nữ Tân Mùi 1991 không phù hợp với nhau trong công việc.

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 5/12 điểm. Như vậy, nam Tân Mùi 1991 và nữ Tân Mùi 1991 không phù hợp với nhau trong hôn nhân.

2. Tuổi nam Tân Mùi 1991 và nữ Quý Mùi 2003 có hợp nhau không?

 • Xét về Ngũ Hành Bản Mệnh: Nam Lộ Bàng Thổ – Nữ Dương Liễu Mộc: Thổ với Mộc tương khắc – 0 điểm.
 • Xét về Thiên Can: Nam Tân – Nữ Quý: Tân với Quý là hòa hợp – 1 điểm.
 • Xét về Địa Chi: Nam Mùi – Nữ Mùi: Mùi với Mùi là tam hợp – 2 điểm.
 • Xét về Cung Mệnh: Nam Ly – Nữ Ly: Ly và Ly thuộc Phục Vị (tốt) theo Cung Phi Bát Trạch – 2 điểm.
 • Xét về Thiên Mệnh Năm Sinh: Nam Hỏa – Nữ Hỏa: Hỏa với Hỏa là hòa hợp – 1 điểm.
 • Xét theo Cao Lý Đầu Hình: Nam dùng Can, Nữ dùng Chi. Theo quẻ bói này, nếu nam Tân kết hôn với nữ Mùi: hạnh phúc gia đình kéo dài, con cái nhiều và con trai thịnh vượng. Tuy nhiên, đến 31 tuổi có thể gặp khó khăn và vợ thường hay ốm – 1 điểm.

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc: 6/10 điểm. Như vậy, nam Tân Mùi 1991 và nữ Quý Mùi 2003 phù hợp với nhau trong công việc ở mức bình thường.

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 7/12 điểm. Như vậy, nam Tân Mùi 1991 và nữ Quý Mùi 2003 khá phù hợp với nhau trong hôn nhân.

3. Tuổi nam Quý Mùi 2003 và nữ Quý Mùi 2003 có hợp nhau không?

 • Xét về Ngũ Hành Bản Mệnh: Nam Dương Liễu Mộc – Nữ Dương Liễu Mộc: Mộc với Mộc là hòa hợp – 1 điểm.
 • Xét về Thiên Can: Nam Quý – Nữ Quý: Quý với Quý là hòa hợp – 1 điểm.
 • Xét về Địa Chi: Nam Mùi – Nữ Mùi: Mùi với Mùi là tam hợp – 2 điểm.
 • Xét về Cung Mệnh: Nam Càn – Nữ Ly: Càn và Ly thuộc Tuyệt Mệnh (xấu) theo Cung Phi Bát Trạch – 0 điểm.
 • Xét về Thiên Mệnh Năm Sinh: Nam Kim – Nữ Hỏa: Kim với Hỏa tương khắc – 0 điểm.
 • Xét theo Cao Lý Đầu Hình: Nam dùng Can, Nữ dùng Chi. Theo quẻ bói này, nếu nam Quý kết hôn với nữ Mùi: cuộc sống hôn nhân phải đối mặt với sự xa cách. Con cái đầy đủ và có thành công trong công danh, nhưng nửa đời cũng có thể gặp khó khăn – 0 điểm.
Xem thêm  Sửa Cổng Nhà: Có Cần Xem Tuổi Không?

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc: 4/10 điểm. Như vậy, nam Quý Mùi 2003 và nữ Quý Mùi 2003 không phù hợp với nhau trong công việc.

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 4/12 điểm. Như vậy, nam Quý Mùi 2003 và nữ Quý Mùi 2003 không phù hợp với nhau trong hôn nhân.

Đối với những trường hợp khác, tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc so với tuổi nam Tân Mùi 1991 và nam Tân Mùi 1991 là 7/10 điểm – khá hợp. Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc so với tuổi nam Tân Mùi 1991 và nữ Quý Mùi 2003 là 3/10 điểm – không phù hợp. Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc so với tuổi nam Quý Mùi 2003 và nữ Quý Mùi 2003 là 7/10 điểm – khá hợp. Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc so với tuổi nữ Tân Mùi 1991 và nữ Tân Mùi 1991 là 7/10 điểm – khá hợp. Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc so với tuổi nữ Tân Mùi 1991 và nam Quý Mùi 2003 là 6/10 điểm – bình thường. Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc so với tuổi nữ Tân Mùi 1991 và nữ Quý Mùi 2003 là 3/10 điểm – không phù hợp.

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong công việc cho tuổi nữ Quý Mùi 2003 và nữ Quý Mùi 2003 là 7/10 điểm – khá hợp.

Những thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm theo tuvingaynay.com. Mời bạn xem chi tiết: Khám Phá Lịch Sử.