Khám Phá Lịch Sử: Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là ai?

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, còn được gọi là Mạn Thù Thất lỵ, có nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Diệu Đức được hiểu là mọi đức đều tròn đầy. Thời xưa, Ngài là con thứ ba của vua Vô Trách Nhiệm, tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sinh, từ đó được hiệu là Văn Thù Sư Lợi. Sau khi Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi thường xuất hiện trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật…như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca.

Hình tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Hình tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là một lưỡi gươm đang bốc lửa, tượng trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu. Điều này mang ý nghĩa chặt đứt những xiềng xích trói buộc con người vào khổ đau và bất hạnh của vòng luân hồi, đồng thời đưa con người đến sự giải thoát tâm tuệ viên mãn. Trên tay trái, Ngài cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã trong tư thế ôm ấp vào giữa trái tim. Đây là biểu trưng cho tỉnh thức, giác ngộ. Đôi khi, tay trái của Ngài cầm hoa sen xanh, biểu thị cho đoạn đức. Có nghĩa là dùng trí tuệ để dứt sạch mọi nhiễm ô tham ái, như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi không chỉ sống ẩn nơi non cao rừng thẩm, sống trong cảnh thanh tịnh u nhàn, mà còn sống chung đụng với quần chúng, lăn lộn trong đám bụi trần để cứu độ chúng sinh. Tuy sống trong dục lạc dẫy đầy, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát vẫn giữ tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm như người đời. Đó là nhờ trí tuệ dứt sạch tham ái, viên thành đoạn đức.

Công đức tạc dựng tôn tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Công đức tạc dựng tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là công việc không thể đơn giản. Tạc dựng tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát và trì niệm danh hiệu Ngài sẽ diệt đi sự tham lam, mở rộng lòng bố thí và chia sẻ. Công đức này còn giúp tu học, diệt trừ khổ não và đạt được giải thoát.

Hướng dẫn Phật tử thỉnh tôn tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát không chỉ là việc ngẫu hứng thích là mua và thỉnh. Việc mua, thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn thờ Phật và lĩnh hội ngọn đèn trí tuệ của Ngài. Để thờ Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, cần trang nghiêm bàn thờ, quét dọn hàng ngày, thay mới hoa quả khô và tỉnh thức. Không nên xức nước hoa thơm cho tượng vì nó tạo ra sự dính mắc và mê đắm cho thế gian. Thờ Văn Thù Sư Lợi Bồ tát cần phải thành tâm và giữ gìn ngũ giới.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan