Văn Khấn Cúng Mùng 1

Mùng 1

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, là một khoảng thời gian đen tối.

Để tránh xui rủi, ngoài việc kiêng kỵ những việc trọng đại, gia đình còn tổ chức lễ cúng một cách trang trọng. Lễ cúng cần đi kèm với văn khấn cúng cô hồn theo truyền thống Việt Nam.

Dưới đây là một gợi ý văn khấn cúng ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch theo truyền thống Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong xứ này.

Tín chủ chúng con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài xuống thế giới, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ chúng con được bình an, công việc suôn sẻ, tài lộc phát triển, tinh thần mở rộng, đạt được mọi nguyện vọng và tâm nguyện.

Xem thêm  Dấu Hiệu Người Sắp Hết Ngày

Chúng con cúi xin được nhận lấy sự chứng giám của các Ngài.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn cáo!

Văn khấn gia tiên

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại… cùng với toàn gia đình.

Con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này

Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các ngài thương xót tín chủ, xuống thế giới, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Phù trì cho tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc suôn sẻ

Người người được bình an,

Thịnh vượng và thành công,

Tài lộc tăng tiến, tinh thần mở rộng

Đạt được mọi nguyện vọng và tâm nguyện.

Chúng con cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn cáo!

(Tổng hợp)

Tháng Cô Hồn

Mâm Cúng Rằm Tháng 7

Văn Khấn Rằm Tháng 7

Bài cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam