Văn Khấn Giao Thừa Gia Tiên

Cúng giao thừa là một trong những nét đẹp truyền thống của phong tục Việt Nam từ ngàn xưa. Đêm giao thừa, mọi người cùng tiến hành lễ cúng ngoài trời và trong nhà. Đồng thời, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng để đón người đến xông đất, mang tài thần vào nhà. Bài viết sau sẽ chia sẻ với các bạn văn khấn cúng giao thừa phù hợp nhất cho ngày 30 Tết. Hãy cùng khám phá nhé!

Văn Khấn Gia Tiên: Cúng Giao Thừa Trong Nhà

Văn khấn gia tiên đêm giao thừa

Kính nghe!

Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh Gia phong hàm lạc tứ thời xuân.

Nhân dịp giao thừa năm Kỷ Hợi, chúng con xin tỏ lòng thành kính với các tổ tiên: … (đọc tên những người thờ phụng) để đến gia tiên, chứng giám lòng thành, thụ kỳ lễ vật, khuôn phù gia nội đắc bình an.

Con xin thỉnh cầu:

 • Bản cảnh Thành Hoàng đại vương, Truy hồn sứ giả, thiếp phách quan quân, trì phan đồng tử, dẫn lộ tướng quân, bản gia thổ địa, bản xứ long thần tiếp dẫn vong linh chư vị gia tiên… lai đáo gia đường, chúng minh công đức. Duy nguyện, chư tôn hiền thánh, khứ tự xuy phong, lai như xiết điện, bảo hộ tiên tổ giang phó gia đường, duy nguyện: tổ tiên giám cách, nguyện than phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó gia đường, chứng minh công đức.

 • Cao cao chi tổ, viễn viễn chi tông, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội, bà cô ông mãnh; Hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đẳng đẳng sảnh linh, trùng trùng quyến thuộc, phục hồi gia nội, tả hữu phân ban, thượng hạ trung bàn, chứng minh công đức.

 • Gia tiên bản phái, nội ngoại túc thanh, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thư lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thụ lập, văn vọng lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mặc khiên, khí số chung linh, tài năng tế mỹ. Nguyện giáng gia đường, chứng minh công đức.

 • Gia trung phụng tự, tứ thời bát tiết, liệt vị tôn linh.

Xem thêm  Bí Quyết Cúng Thổ Công Hàng Tháng: Văn Khấn và Ý Nghĩa

Cung thỉnh:

(Thờ ai thì đọc tên người đó kèm theo chữ: chân linh vị tiền). Duy nguyện: tử tôn bất thác, bảo hộ tử tôn, giang phó gia đường thụ tử cúng dàng.

Khất cầu:

Tiên tổ phù trì, tôn linh bảo hộ chúng tôn, xuân lai cát khánh, hạ đáo bình an, thu miễn tam tai, đông nghinh bách phúc, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an.

Bài Cúng Giao Thừa Trong Nhà

 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

 • Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

 • Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nam mô Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

 • Nay phút giao thừa năm cũ Ất Mùi với năm mới Bính Thân

 • Chúng con là :…………………sinh năm: …………., hành canh: ………… tuổi, ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố ……….., xã/phường………., quận/huyện/thành phố ……….., Tỉnh/thành phố …………………

 • Phút giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

 • Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lể vật.

 • Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

 • Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

 • Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Xem thêm  Cúng cô hồn vào ngày 16 âm lịch: Đón vận may và xua tan ma quỷ

Khấn Giao Thừa Ngoài Trời: Bài Cúng Giao Thừa

Văn khấn gia tiên ngoài trời

 • Nam mô A-di-đà-Phật (3 lần)
 • Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật. Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai hành khiển. Con kính lạy ngài tân Đương niên thiên quan. Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các Bản gia Táo Quân, chư vị tôn thần.

 • Nay là giây phút giao thừa năm Ất Mùi với năm Bính Thân, chúng con là: ………., sinh năm:………., hành canh:………….tuổi, cư ngụ tại số nhà:…………..,ấp/khu phố:…………, xã/phường………….., quận/huyện……………, tỉnh/thành phố………..

 • Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Ngay ngài Thái Tuế tôn trần trên vâng lệnh Nọc Hoàng Thượng-đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phút, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật-Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

 • Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cái Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

 • Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

 • Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

 • Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Cúng Xe Hàng Tháng - Cầu Bình An Và May Mắn Trên Mọi Nẻo Đường