Văn Khấn Sáng Mùng 1

Ngày Vọng – Ngày Tưởng Nhớ Tổ Tiên

Ngày rằm, hay còn được gọi là ngày vọng, là ngày nhìn về phía xa, đặc biệt là về phía Mặt trăng. Đây là ngày Mặt trăng và Mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Trên người ta có thể nhìn thấy sự rõ ràng và thấu suốt đặc biệt giữa hai nguyên nhân này, và con người cũng trở nên sáng suốt với tâm hồn trong sạch. Ở người Việt Nam, ngày sóc, ngày vọng có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, truyền thống này được gia đình nào cũng thực hiện bằng việc thắp hương và dâng lễ vật như hoa, trái cây, hoặc bánh.

Người xưa tin rằng, ngày này, Mặt trăng và Mặt trời nhìn rõ ràng và thấu suốt đến nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn. Vì vậy, con người trở nên sáng suốt và trong sạch, đẩy lùi mọi tối tăm và đen tối trong lòng.

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và các tổ tiên. Ngày Sóc, Vọng còn có ý nghĩa đánh giá “Cát tường”, xem đó là ngày tốt nhất trong tháng.

Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được thực hiện.

Văn khấn mùng 1 – Tưởng nhớ Thổ công và các vị Thần

Xin giới thiệu bài tham khảo văn khấn mùng 1 cúng Thổ Công và các vị Thần.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

 • Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

 • Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

 • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

 • Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

 • Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Xem thêm  Văn Khấn Ông Táo Ngày Mùng 1

Tín chủ (chúng) con là: …… Ngụ tại: ……

Hôm nay là ngày Mùng 1 tháng Hai năm Quý Mão 2023, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả và đốt nén hương thơm, dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên là Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng là Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù là Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia là Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, cùng các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, thương xót lòng thành của tín chủ và giáng lâm trước án, chứng giám và thụ hưởng lễ vật. Xin các ngài phù trì cho tín chủ và gia đình an lạc trong công việc và mọi sự thuận lợi. Xin các ngài ban bình an và tài lộc, mở mang tâm đạo, mang lại thành công và ước nguyện tốt đẹp.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

 • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

 • Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là: …… Ngụ tại: ……

Xem thêm  Mơ Thấy Rắn Vàng

Hôm nay là ngày Mùng 1 tháng Hai năm Quý Mão 2023, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần và cù lao Tiên Tổ. Chúng con thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả và thắp nén tâm hương, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền và đồng lai hâm hưởng, xin các vị phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, thành công trong kinh doanh và gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy).