Vãng sanh Thần Chú: Tuyệt phẩm niệm kinh

Những năm thời thơ ấu, khi tôi còn ở nhà học, vào buổi tối thường có buổi “tụng kinh” diễn ra. Mỗi khi đến đoạn thần chú vãng sanh, chúng tôi niệm từ 3 biến, đôi khi niệm đến 7 biến hoặc thậm chí 21 biến. Lúc ấy, cách niệm của tôi như sau:

Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ Đà ra ni

Nam mô A Di Đà bà đạ

Đa tha dà đa dạ

Đa điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rịa đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Cuối cùng, câu cuối cùng được niệm:

Nam mô A Di đà Phật

Sau khi tụng xong 21 biến, thân tâm tôi trở nên nhẹ nhõm, thanh thản. Không còn sợ cõi âm quấy nhiễu hay ám ảnh ma quỷ, bởi chúng tôi đã siêu thoát theo lời cầu nguyện trong thần chú vãng sanh.

Thần chú vãng sanh vô cùng quan trọng cho nên người tu cần phải luôn trì niệm nhằm thú hướng đến chốn an lạc.
Thần chú vãng sanh vô cùng quan trọng cho nên người tu cần phải luôn trì niệm nhằm thú hướng đến chốn an lạc.

Khi tôi còn trẻ, tôi theo các thành viên lớn ở chùa tụng kinh, vào ngày 30 tháng 7 năm Canh tý (1960), khi tôi còn trên non núi tu hành, thời gian dành cho chúng tôi khá nhiều. Ðức Tôn sư không cho chúng tôi tụng chú Thủ lăng nghiêm, ông nói là chúng tôi chưa đủ phước để tụng chú Thủ lăng nghiêm, chỉ được tụng kinh Phổ môn, Thập chú… Cho đến khi chúng tôi có thọ giới pháp, trưởng thành và trở thành Thầy, mới được tụng chú Thủ lăng nghiêm. Nhưng cuộc sống trên non tu hành thật vất vả, công quả lại rất lớn. Chúng tôi ăn uống đơn giản, ít thực phẩm và không ăn hàng vặt. Mỗi ngày, chúng tôi tụng kinh rất nhiều: vào lúc 6 giờ sáng, có đến 600 Tăng Ni và Phật tử lạy Phật trong 30 phút; vào lúc 8 giờ, tụng khóa lễ Vu Lan; lúc 12 giờ, tụng kinh Ðịa Mẫu; vào lúc 16 giờ, tụng khóa lễ công phu chiều; vào lúc 18 giờ, có lại 600 Tăng Ni và Phật tử lạy Phật trong 30 phút; vào lúc 19 giờ, tụng khóa lễ Tịnh độ tối; và vào lúc 24 giờ, tụng kinh Ðịa Mẫu…

Xem thêm  Có Nhiều Điều Thú Vị Về Nốt Ruồi Son

Mặc dù tôi mới 14 tuổi nhưng phải tụng niệm như thế này. Ai tụng đúng số biến thì được khen ngợi, ai trốn tụng kinh lạy Phật thì bị phạt. Ðức Tôn sư cảnh cáo rằng, ai vào ban đêm mà trốn tụng kinh, sẽ bị dùng đèn để kiếm tìm và trừng trị. Vì vậy, việc tu hành trên non núi là sự cam kết thực sự, là tu “thiết tình”. Họ tu đúng, tu đủ, không lừa dối đàn chúng, vị Phật và đạo nhân thí. Bên cạnh việc tụng niệm, chúng tôi còn học phật pháp, kiếm công quả bằng việc đi hái măng, cưa củi và xây chùa.

Việc làm chú tiểu trên non núi thật ý nghĩa và trở thành một sư môn tại Tổ đình Linh Sơn Non bồng là một tín chỉ về đức tin; một người làm nông gọi là “người chắc, không lép”; nhưng một người tu phật ở Tổ đình Linh Sơn lại được xem là “tu sĩ thật sự”, “thiền gia chân chánh” và “liên hữu chánh tông”.

Ngoài những công việc trên, những ai có lòng siêng năng còn tụng thêm chú Đại bi và chú vãng sanh, đồng thời cầu nguyện: “Nguyện tu bất thối chuyển”. Trên non núi, “sống gởi nạc, thác gởi xương”, nguyện không rời khỏi non núi.

Lúc trẻ tuổi, khi tôi là một Tăng ni, Thầy lớn đã dẫn dắt tôi tụng kinh Tịnh độ tối. Khi đến đoạn thần chú vãng sanh, tôi tụng như sau:

Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ Ðà ra ni

Nam mô A Di Ða bà đạ

Xem thêm  Nốt Ruồi Quanh Môi: Ý Nghĩa và Cách Xử Lý

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rịa đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Khi tôi xuống non, tôi tụng Thập chú và chú vãng sanh như sau:

Vãng sanh Tịnh độ thần chú

Nam mô A Di Ða bà đạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rịa đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Khi tôi xuống núi, đi học ở Saigon tại Việt Nam Quốc Tự, các chùa như Trấn Quốc, Thới Hòa và Linh Sơn đều có buổi khóa lễ theo nhà thiền. Sau khi tụng kinh Bổ khuyết Bát nhã, tôi tụng thần chú vãng sanh như sau:

Vãng sanh Tịnh độ thần chú

Nam mô A Di Ða bà đạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rịa đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha…

Tiếp đó,

Nam mô A di đa bà dạ…

Năm 1968, khi tôi về Quan Âm Tu Viện, dù có nhập thất hay không, tôi vẫn tụng 100 chuỗi tràng hạt “Thần chú vãng sanh” mỗi ngày, cho đến khi hòa bình.

Khuyến tấn:

Ngày nay, khi tôi đã cao tuổi và trở thành Hòa thượng, tôi vẫn tụng “Thần chú vãng sanh”. Tôi thường khuyến nghị các Tăng ni và Phật tử tụng chú vãng sanh để hồi hướng đến cửu huyền thất tổ ông bà và cha mẹ đã qua đời, để họ an vui trong cõi siêu sanh. Đặc biệt, tôi khuyến nghị những gia đình đã từng sử dụng bùa phép, Lục Xiêm, Lục Miên, Lục Lèo, và sinh ra mà chưa tu phật hoặc đã lỡ sên bùa ám hại người khác. Từ giờ trở đi, họ hãy tụng chú vãng sanh thật nhiều để hồi hướng cho gia đình trở nên tốt đẹp trở lại, hoặc để giảm nhẹ nghiệp lực, làm cho tâm thảm nhẹ nhõm. Từ đó, pháp giới trở nên thanh tịnh, ám khí lạnh lùng trở thành ấm áp cho nhà cửa, ruộng vườn. Sự cân bằng giữa âm dương được điều hòa, tam nghiệp ba đời được thoát khỏi vòng luân hồi.

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Kẽ Ngón Chân áp út

Khám phá thêm về chú vãng sanh tại Khám Phá Lịch Sử.

Thần chú vãng sanh có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.
Thần chú vãng sanh có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.

Tôi hy vọng, trong thời đại hiện nay, với tuổi già và tâm tưởng cao, tôi có thể tiếp tục tụng “Thần chú vãng sanh”. Đồng thời, tôi cũng mong muốn khuyến khích các Tăng ni và Phật tử tụng chú vãng sanh thường xuyên, để hồi hướng cho âm binh và những khí chướng của gia đình trở nên an lành trở lại. Hãy tụng thần chú vãng sanh để làm cho nghiệp lực nhẹ nhàng và đem đến sự tịnh thảm cho tâm hồn. Mục tiêu của chúng ta là chuyển hóa âm khí lạnh lùng trở thành sự ấm áp trong gia đình, ruộng vườn. Hãy giúp cân bằng giữa âm dương, và giúp cho tam nghiệp của chúng ta được giải thoát khỏi sự luân hồi.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan