Vì Sao Người Chết 49 Ngày Mới đi đầu Thai

Video vì sao người chết 49 ngày mới đi đầu thai

Lý do tại sao người chết không đi đầu thai ngay mà phải trải qua 49 ngày?

Trong tuổi thọ đã qua nhiều đời và nhiều kiếp, người đã tạo ra nhiều hành động thiện và ác. Trong tâm tưởng vô minh và chưa tỉnh thức đó, niềm ấn tượng của hành động thiện và ác đã sanh, diệt và lại sanh, không ngừng liên tục. Nếu tâm này được dựa trên hành động thiện, tâm thuần khiết sẽ nhận ra cảnh giới lành của Thiên, Nhân, và A Tu La. Tâm thức này, tùy thuộc vào hành động thiện, sẽ đi đầu thai. Tuy nhiên, trong tâm thiện cũng có quả án thiện ở cấp độ cao, trung bình và thấp, không đều nhau ở cảnh giới Thiên, Nhân, và A Tu La.

Nếu tâm này dựa trên hành động ác, tâm ác sẽ nhận ra cảnh giới ác Nhục Địa, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. Tâm thức này, tùy thuộc vào cảnh giới ác, sẽ đi đầu thai. Tuy nhiên, trong tâm ác cũng có quả án ác ở cấp độ cao, trung bình và thấp, không đều nhau ở cảnh giới Địa Ngục, Ngạ Quỷ, và Súc Sanh. Do tương đồng giữa tâm và cảnh giới này, người phải chịu cảnh giới trong 49 ngày cần ăn chay và niệm Phật để tạo công đức, giúp người chết giảm tội ác và tăng phước lành, vượt qua cảnh giới Thiên Đạo hay Nhân Đạo.

Gia đình khó khăn kinh tế và việc ăn chay niệm Phật

Hỏi: Nếu gia đình đang gặp khó khăn kinh tế, liệu họ có thể duy trì cuộc sống nếu trong thời gian 49 ngày ăn chay và niệm Phật?

Đáp: Trong tất cả các hình thức công đức để hồi hướng cho người chết, công đức niệm Phật là quan trọng nhất. Nếu gia đình đang gặp khó khăn kinh tế, không cần mời Tăng Ni đến làm lễ, chỉ cần cả gia đình thực hiện ăn chay và niệm Phật là đủ. Thời gian niệm Phật, quy định là niệm Phật buổi sáng xong, đối diện bàn thờ người chết, sau đó ăn cơm sáng. Buổi trưa, niệm Phật trước hoặc sau khi ăn cơm, tùy thuộc vào công việc của mỗi người. Buổi chiều, sau bữa cơm, tiếp tục niệm Phật và hồi hướng trước bàn vọng mà. Mỗi ngày, quy định niệm Phật ba lần và hồi hướng ba lần. Trong thời gian còn lại, khi làm việc, cũng nên cố gắng niệm Phật.

Xem thêm  Mơ Thấy Quan Hệ Với Người Lạ: Ý Nghĩa Và Giải Mã

Phương pháp niệm Phật để giúp người chết vượt qua lúc gian khó không ảnh hưởng đến cuộc sống kinh tế của gia đình. Phương pháp này đơn giản và tiện lợi, không gây trở ngại cho cuộc sống hàng ngày. Công đức của phương pháp này rất lớn. Gia đình có thể sống trong sự bình an và thanh khiết, mỗi người trong gia đình đều nhận được phước đức và người chết cũng được lợi ích to lớn. Đây là một phương pháp thắng thế, mang lợi ích cho cả hai bên, không thể bàn cãi.

Trích từ “Lâm Chung Những Điều Cần Biết”
Tác giả: Pháp sư Thế Liễu
Soạn dịch: Thích Nguyên Liên

Đọc thêm về lịch sử tại Khám Phá Lịch Sử