Khám Phá Lịch Sử: Ngày Tốt Mua Đất

xem ngay tot

Mua nhà, mua đất có thể xem là một trong những việc quan trọng nhất trong cuộc sống. Không chỉ có giá trị lớn, ngôi nhà còn mang đến vượng khí và tài lộc cho gia đình. Việc xem ngày tốt để mua nhà giúp khởi đầu thuận lợi và tạo cơ hội phát triển cho gia đình.

Ngày Tốt Mua Nhà Trong Năm 2022

Tháng 1

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Chủ Nhật 01/01/2022 29/11/2021 Xem
Thứ 2 02/01/2022 30/11/2021 Xem
Thứ 5 06/01/2022 04/12/2021 Xem
Chủ Nhật 08/01/2022 06/12/2021 Xem
Thứ 3 18/01/2022 16/12/2021 Xem
Chủ Nhật 23/01/2022 21/12/2021 Xem
Thứ 2 24/01/2022 22/12/2021 Xem
Chủ Nhật 29/01/2022 27/12/2021 Xem
Chủ Nhật 30/01/2022 28/12/2021 Xem
Thứ 2 31/01/2022 29/12/2021 Xem

Tháng 2

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 2 07/02/2022 07/01/2022 Xem
Thứ 3 08/02/2022 08/01/2022 Xem
Thứ 6 11/02/2022 11/01/2022 Xem
Thứ 4 16/02/2022 16/01/2022 Xem
Chủ Nhật 19/02/2022 19/01/2022 Xem
Thứ 4 23/02/2022 23/01/2022 Xem
Thứ 5 24/02/2022 24/01/2022 Xem
Thứ 2 28/02/2022 28/01/2022 Xem

Tháng 3

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 4 02/03/2022 30/01/2022 Xem
Thứ 5 03/03/2022 01/02/2022 Xem
Thứ 2 07/03/2022 05/02/2022 Xem
Thứ 4 09/03/2022 07/02/2022 Xem
Chủ Nhật 19/03/2022 17/02/2022 Xem
Thứ 5 24/03/2022 22/02/2022 Xem
Thứ 6 25/03/2022 23/02/2022 Xem
Thứ 4 30/03/2022 28/02/2022 Xem
Thứ 5 31/03/2022 29/02/2022 Xem

Tháng 4

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 6 01/04/2022 01/03/2022 Xem
Thứ 6 08/04/2022 08/03/2022 Xem
Chủ Nhật 09/04/2022 09/03/2022 Xem
Thứ 3 12/04/2022 12/03/2022 Xem
Chủ Nhật 17/04/2022 17/03/2022 Xem
Thứ 4 20/04/2022 20/03/2022 Xem
Chủ Nhật 24/04/2022 24/03/2022 Xem
Thứ 4 25/04/2022 25/03/2022 Xem
Thứ 6 29/04/2022 29/03/2022 Xem
Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Cung Hoàng Đạo Nào Là Lãnh Đạo Mạnh Mẽ Nhất?

Tháng 5

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Chủ Nhật 01/05/2022 01/04/2022 Xem
Thứ 2 02/05/2022 02/04/2022 Xem
Thứ 6 06/05/2022 06/04/2022 Xem
Chủ Nhật 08/05/2022 08/04/2022 Xem
Thứ 4 18/05/2022 18/04/2022 Xem
Thứ 2 23/05/2022 23/04/2022 Xem
Thứ 3 24/05/2022 24/04/2022 Xem
Chủ Nhật 29/05/2022 29/04/2022 Xem
Thứ 2 30/05/2022 01/05/2022 Xem
Thứ 3 31/05/2022 02/05/2022 Xem

Tháng 6

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 3 07/06/2022 09/05/2022 Xem
Thứ 4 08/06/2022 10/05/2022 Xem
Thứ 7 11/06/2022 13/05/2022 Xem
Thứ 5 16/06/2022 18/05/2022 Xem
Chủ Nhật 19/06/2022 21/05/2022 Xem
Thứ 5 23/06/2022 25/05/2022 Xem
Thứ 6 24/06/2022 26/05/2022 Xem
Thứ 3 28/06/2022 30/05/2022 Xem
Thứ 5 30/06/2022 02/06/2022 Xem

Tháng 7

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 6 01/07/2022 03/06/2022 Xem
Thứ 3 05/07/2022 07/06/2022 Xem
Thứ 5 07/07/2022 09/06/2022 Xem
Chủ Nhật 17/07/2022 19/06/2022 Xem
Thứ 6 22/07/2022 24/06/2022 Xem
Chủ Nhật 23/07/2022 25/06/2022 Xem
Thứ 5 28/07/2022 30/06/2022 Xem
Thứ 6 29/07/2022 01/07/2022 Xem
Thứ 7 30/07/2022 02/07/2022 Xem

Tháng 8

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Chủ Nhật 06/08/2022 09/07/2022 Xem
Chủ Nhật 07/08/2022 10/07/2022 Xem
Thứ 4 10/08/2022 13/07/2022 Xem
Thứ 2 15/08/2022 18/07/2022 Xem
Thứ 5 18/08/2022 21/07/2022 Xem
Thứ 2 22/08/2022 25/07/2022 Xem
Thứ 3 23/08/2022 26/07/2022 Xem
Chủ Nhật 27/08/2022 01/08/2022 Xem
Thứ 2 29/08/2022 03/08/2022 Xem
Thứ 3 30/08/2022 04/08/2022 Xem

Tháng 9

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Chủ Nhật 03/09/2022 08/08/2022 Xem
Thứ 2 05/09/2022 10/08/2022 Xem
Thứ 6 15/09/2022 20/08/2022 Xem
Thứ 2 20/09/2022 25/08/2022 Xem
Thứ 3 21/09/2022 26/08/2022 Xem
Thứ 2 26/09/2022 01/09/2022 Xem
Thứ 3 27/09/2022 02/09/2022 Xem
Thứ 4 28/09/2022 03/09/2022 Xem

Tháng 10

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 4 05/10/2022 10/09/2022 Xem
Thứ 5 06/10/2022 11/09/2022 Xem
Chủ Nhật 09/10/2022 14/09/2022 Xem
Thứ 6 14/10/2022 19/09/2022 Xem
Thứ 2 17/10/2022 22/09/2022 Xem
Thứ 6 21/10/2022 26/09/2022 Xem
Chủ Nhật 22/10/2022 27/09/2022 Xem
Thứ 4 26/10/2022 02/10/2022 Xem
Thứ 6 28/10/2022 04/10/2022 Xem
Chủ Nhật 29/10/2022 05/10/2022 Xem

Tháng 11

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Thứ 4 02/11/2022 09/10/2022 Xem
Thứ 6 04/11/2022 11/10/2022 Xem
Thứ 2 14/11/2022 21/10/2022 Xem
Chủ Nhật 19/11/2022 26/10/2022 Xem
Thứ 7 20/11/2022 27/10/2022 Xem
Thứ 6 25/11/2022 02/11/2022 Xem
Thứ 7 26/11/2022 03/11/2022 Xem
Chủ Nhật 27/11/2022 04/11/2022 Xem
Xem thêm  Người Sinh Mệnh Mộc Nên Mua Xe Màu Nào

Tháng 12

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Chủ Nhật 04/12/2022 11/11/2022 Xem
Thứ 2 05/12/2022 12/11/2022 Xem
Thứ 5 08/12/2022 15/11/2022 Xem
Thứ 3 13/12/2022 20/11/2022 Xem
Thứ 6 16/12/2022 23/11/2022 Xem
Thứ 3 20/12/2022 27/11/2022 Xem
Thứ 4 21/12/2022 28/11/2022 Xem
Chủ Nhật 25/12/2022 03/12/2022 Xem
Thứ 3 27/12/2022 05/12/2022 Xem
Thứ 4 28/12/2022 06/12/2022 Xem

Vì sao cần xem ngày mua nhà?

xem ngay mua nha

Mua nhà không chỉ đơn giản là mua một nơi ở, mà nó còn mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng. Nhà là nơi chứa đựng những kỷ niệm, tổ ấm của mỗi người. Mọi người thường xem ngày mua nhà để đảm bảo việc này diễn ra thuận lợi:

  • Ngày đẹp là ngày có sao tốt, đảm bảo âm dương hài hòa và mang đến may mắn, thuận lợi.
  • Mua nhà vào ngày đẹp giúp gia tăng vượng khí cho ngôi nhà, thu hút tài lộc và công việc bàn giao nhà diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.
  • Ngôi nhà có vượng khí tốt giúp gia đình hòa thuận, gặp may mắn và những điều tốt đẹp. Đồng thời, tạo điều kiện tốt để con cái thành đạt, vợ chồng hòa thuận và ấm êm.
  • Một gia đình sống trong ngôi nhà có vượng khí tốt thường có tinh thần thoải mái, vui vẻ và lạc quan hơn.

Kinh nghiệm xem ngày mua nhà

kinh nghiem xem ngay mua nha

Khi xem ngày mua nhà, có một số kinh nghiệm để “đại cát đại lợi”:

Tránh ngày xấu

Hãy tránh những ngày bị sao xấu chiếu, không thuận lợi để tiến hành các công việc quan trọng như mua nhà. Các ngày xấu bao gồm ngày Tam nương, Thọ tử, ngày Kim Thần Thất Sát, ngày Sát Chủ,…

Lựa chọn ngày đẹp hợp tuổi gia chủ

Besides, you need to select a date that is suitable for the age and destiny of the homeowner. If the chosen date does not match, you should choose another day.

Xem thêm  Tuổi Bính Tý Mua Xe, Hãy Chọn Màu Gì?

Choosing a date that is suitable for the age and destiny of the homeowner requires knowledge of yin and yang, the mutual generation and conquest of the five elements. However, this analysis takes time and can be confusing for many people who lack expertise.

Therefore, Khám Phá Lịch Sử provides a feature to help you find a good day for buying a house. You just need to select the month you want to buy the house, and then look up the specific days in that month. Click to see the specific date to find detailed information about that day, including auspicious hours, inauspicious hours, five elements, twenty-eight constellations, etc.