Xem Ngày Tốt Tháng 12

Ngày đẹp tháng 12 năm 2022: Ngày tốt tháng 12 năm 2022 là ngày nào?

Biết được những ngày tốt hoặc xấu trong tháng 12 năm 2022 sẽ giúp chúng ta có thể tự do hơn trong công việc hàng ngày và tạo ra một tâm lý thoải mái nhất để cải thiện công việc. Để biết thêm thông tin về ngày tốt trong tháng 12 năm 2022, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Ngày tốt tháng 12 theo lịch Dương là ngày nào?

Ngày đẹp tháng 12 Dương lịch

Tháng 12 Dương lịch năm 2022 có tổng cộng 31 ngày, bắt đầu từ thứ Năm, ngày 1/12 và kết thúc vào thứ Bảy, ngày 31/12. Vậy trong tháng 12, ngày nào là ngày tốt? Theo lịch truyền thống, những ngày đẹp (còn được gọi là ngày hoàng đạo) trong tháng 12 Dương lịch bao gồm:

 • Thứ Năm, ngày 1/12/2022 (tức ngày 8/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Sáu, ngày 2/12/2022 (tức ngày 9/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Chủ Nhật, ngày 4/12/2022 (tức ngày 11/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Tư, ngày 7/12/2022 (tức ngày 14/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Sáu, ngày 9/12/2022 (tức ngày 16/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Bảy, ngày 10/12/2022 (tức ngày 17/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Ba, ngày 13/12/2022 (tức ngày 20/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Tư, ngày 14/12/2022 (tức ngày 21/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Sáu, ngày 16/12/2022 (tức ngày 23/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Hai, ngày 19/12/2022 (tức ngày 26/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Tư, ngày 21/12/2022 (tức ngày 28/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Năm, ngày 22/12/2022 (tức ngày 29/11/2022 Âm lịch)

  • Ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Sáu, ngày 23/12/2022 (tức ngày 1/12/2022 Âm lịch)

  • Ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Tư, ngày 24/12/2022 (tức ngày 2/12/2022 Âm lịch)

  • Ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Ba, ngày 27/12/2022 (tức ngày 5/12/2022 Âm lịch)

  • Ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Tư, ngày 28/12/2022 (tức ngày 6/12/2022 Âm lịch)

  • Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Sáu, ngày 30/12/2022 (tức ngày 8/12/2022 Âm lịch)

  • Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
Xem thêm  Chiều Cao Bếp Phong Thủy

Ngày tốt tháng 12 Dương lịch để khai trương, cưới hỏi, mua xe

 • Ngày tốt mua xe tháng 12 Dương lịch: Ngày 1/12; ngày 2/12; ngày 7/12; ngày 9/12; ngày 10/12; ngày 13/12; ngày 19/12; ngày 22/12; ngày 23/12; ngày 24/12; ngày 27/12; ngày 28/12; ngày 29/12.

 • Ngày tốt khai trương tháng 12 Dương lịch: Ngày 1/12/2022; ngày 9/12/2022; ngày 13/12/2022; ngày 21/12/2022; ngày 24/12/2022; ngày 28/12/2022.

 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 12 Dương lịch: Ngày 4/12, ngày 7/12, ngày 9/12, ngày 13/12, ngày 14/12, ngày 16/12, ngày 19/12, ngày 21/12, ngày 28/12.

Ngày tốt tháng 12 theo lịch Âm là ngày nào?

Ngày đẹp tháng 12 Âm lịch

Tháng 12 Âm lịch là tháng cuối cùng trong năm Nhâm Dần, thời gian diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Tết Nguyên Đán. Dưới đây là danh sách những ngày tốt trong tháng 12 Âm lịch năm 2022:

 • Thứ Sáu, ngày 1/12/2022 (tức ngày 23/12/2022 Dương lịch)

  • Ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Tư, ngày 2/12/2022 (tức ngày 24/12/2022 Dương lịch)

  • Ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Ba, ngày 5/12/2022 (tức ngày 27/12/2022 Dương lịch)

  • Ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Tư, ngày 6/12/2022 (tức ngày 28/12/2022 Dương lịch)

  • Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Sáu, ngày 8/12/2022 (tức ngày 30/12/2022 Dương lịch)

  • Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Hai, ngày 11/12/2022 (tức ngày 2/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Tư, ngày 13/12/2022 (tức ngày 4/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Năm, ngày 14/12/2022 (tức ngày 5/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Chủ Nhật, ngày 17/12/2022 (tức ngày 8/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Hai, ngày 18/12/2022 (tức ngày 9/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Thứ Tư, ngày 20/12/2022 (tức ngày 11/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Bảy, ngày 23/12/2022 (tức ngày 14/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Hai, ngày 25/12/2022 (tức ngày 16/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Ba, ngày 26/12/2022 (tức ngày 17/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Thứ Sáu, ngày 29/12/2022 (tức ngày 20/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
 • Thứ Bảy, ngày 30/12/2022 (tức ngày 21/1/2023 Dương lịch)

  • Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần.
  • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo.
  • Giờ hoàng đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
Xem thêm  Cây Kim Ngân: Ý Nghĩa Phong Thủy Và Cách Chăm Sóc

Ngày tốt tháng 12 Âm lịch để khai trương, cưới gả, mua xe

 • Ngày tốt khai trương tháng 12 Âm lịch: Ngày 5/12; ngày 11/12; ngày 13/12; ngày 14/12; ngày 23/12; ngày 26/12.

 • Ngày tốt cưới gả tháng 12 Âm lịch: Ngày 6/12, ngày 13/12, ngày 14/12, ngày 17/12, ngày 20/12, ngày 23/12, ngày 29/12.

 • Ngày tốt mua xe tháng 12 Âm lịch: Ngày 1/12; ngày 2/12; ngày 5/12; ngày 6/12; ngày 8/12; ngày 14/12; ngày 17/12; ngày 20/12; ngày 23/12; ngày 25/12; ngày 26/12; ngày 29/12.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được những ngày đẹp trong tháng 12 năm 2022 và ngày tốt trong tháng 12 năm 2022 là ngày nào. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Chuyên mục Tổng hợp trên Khám Phá Lịch Sử với nhiều bài viết thú vị về mọi chủ đề trong cuộc sống chờ bạn ghé thăm mỗi ngày!

Khám Phá Lịch Sử – Nắm Bắt Quá Khứ, Hiểu Rõ Hiện Tại!