Khám Phá Ngày Tốt Trong Tháng 3

Người Việt thường có quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, do vậy, mọi người thường xem xét các ngày tốt trong tháng trước khi tiến hành một việc quan trọng nào đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những ngày đẹp, ngày tốt trong tháng 3 năm 2023. Hãy cùng xem nhé!

Ngày Tốt Trong Tháng 3 Dương Lịch Năm 2023

Dưới đây là danh sách các ngày tốt trong tháng 3 Dương lịch năm 2023 mà bạn có thể tham khảo:

Thứ Tư, ngày 1/3/2023

 • Nhằm ngày 10/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Vũ Thủy, trực Định
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Thời Đức, Thời Âm, Dân Nhật, Thiên Mã, Tam Hợp, Lâm Nhật.

Thứ Năm, ngày 2/3/2023

 • Nhằm ngày 11/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Vũ Thủy, trực Chấp
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)
 • Sao tốt: Ngọc Đường, Kính An.
Xem thêm  Phong Thủy Khi Mua Nhà

>> Xem thêm: Ngày 3 tháng 3 Dương lịch có gì đặc biệt?

Thứ Bảy, ngày 4/3/2023

 • Nhằm ngày 13/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Vũ Thủy, trực Nguy
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Minh Phệ, Âm Đức, Trừ Thần, Phúc Sinh.

Thứ Ba, ngày 7/3/2023

 • Nhằm ngày 16/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Thu
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Nguyệt Đức, Tư Mệnh, Thiên Ân, Dương Đức, Mẫu Thương.

Thứ Năm, ngày 9/3/2023

 • Nhằm ngày 18/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Bế
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Minh Phệ, Tứ Tương, Thanh Long, Vương Nhật, Ngũ Hợp, Ngũ Phú, Bất Tương.

Thứ Sáu, ngày 10/3/2023

 • Nhằm ngày 19/2/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Kiến
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Minh Phệ, Nguyệt Ân, Minh Đường, Tứ Tương, Ngũ Hợp, Quan Nhật, Phúc Sinh, Lục Nghi.

Thứ Hai, ngày 13/3/2023

 • Nhằm ngày 22/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Bình
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Nguyệt Không, Minh Phệ, Thời Đức, Kim Quỹ, Dân Nhật.
Xem thêm  Đá Phong Thủy cho Mệnh Kim

Thứ Ba, ngày 14/3/2023

 • Nhằm ngày 23/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Định
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)
 • Sao tốt: Âm Đức, Bảo Quang, Tam Hợp, Tục Thế, Thời Âm.

Thứ Năm, ngày 16/3/2023

 • Nhằm ngày 25/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Phá
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Ngọc Vũ, Minh Phệ, Trừ Thần, Ngọc Đường.

Chủ Nhật, ngày 19/3/2023

 • Nhằm ngày 28/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Kinh Trập, trực Thu
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Mẫu Thương, Minh Phệ, Tứ Tương, Tư Mệnh, Dương Đức, Bất Tương.

Thứ Ba, ngày 21/3/2023

 • Nhằm ngày 30/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Xuân Phân, trực Bế
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)
 • Sao tốt: Thiên Xá, Thanh Long, Vương Nhật, Ngũ Hợp, Ngũ Phú, Phổ Hộ.

Thứ Tư, ngày 22/3/2023

 • Nhằm ngày 1/2/2023 Âm lịch (tháng 2 nhuận)
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Xuân Phân, trực Kiến
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Minh Phệ, Nguyệt Ân, Minh Đường, Tứ Tương, Ngũ Hợp, Quan Nhật, Phúc Sinh, Lục Nghi.
Xem thêm  Tặng Quà Sinh Nhật Cho Nam Thiên Bình

Thứ Bảy, ngày 25/3/2023

 • Nhằm ngày 4/2/2023 Âm lịch (tháng 2 nhuận)
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Xuân Phân, trực Bình
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Minh Phệ, Thời Đức, Kim Quỹ, Dân Nhật.

Chủ Nhật, ngày 26/3/2023

 • Nhằm ngày 5/2/2023 Âm lịch (tháng 2 nhuận)
 • Bát tự: Ngày Quí Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Xuân Phân, trực Định
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Bảo Quang, Âm Đức, Tục Thế, Tam Hợp, Thời Âm.

Thứ Ba, ngày 28/3/2023

 • Nhằm ngày 7/2/2023 Âm lịch (tháng 2 nhuận)
 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Xuân Phân, trực Phá
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Ngọc Vũ, Minh Phệ, Trừ Thần, Ngọc Đường.

Thứ Sáu, ngày 31/3/2023

 • Là ngày 10/2/2023 Âm lịch (tháng 2 nhuận)
 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Tiết Xuân Phân, trực Thu
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Mẫu Thương, Tư Mệnh, Dương Đức.

Kết luận:

 • Ngày tốt mua xe tháng 3 Dương lịch năm 2023: Ngày 1/3, 2/3, 4/3, 9/3, 13/3, 14/3, 21/3, 22/3, 26/3, 28/3.
 • Ngày tốt nhập trạch tháng 3 Dương lịch năm 2023: Ngày 7/3, 9/3, 13/3, 21/3.
 • Ngày tốt cưới hỏi tháng 3 Dương lịch năm 2023: Ngày 1/3, 9/3, 10/3, 13/3, 19/3, 21/3, 22/3, 25/3, 31/3.
 • Ngày tốt động thổ tháng 3 Dương lịch năm 2023: Ngày 2/3, 9/3, 14/3, 21/3, 26/3.
 • Ngày tốt khai trương tháng 3 Dương lịch năm 2023: Ngày 7/3, 9/3, 10/3, 19/3, 21/3, 22/3, 31/3.
Xem thêm  Tình Yêu Đôi Song Tử

Lưu ý: Khi lựa chọn ngày tốt để mua xe, nhập trạch về nhà mới, động thổ xây nhà hoặc cưới hỏi… bạn cần quan tâm đến yếu tố tuổi của gia chủ, tuổi của cô dâu, chú rể để có thể chọn được ngày đẹp nhất trong số những ngày tốt đã nêu ở trên.

>> Xem thêm: Chọn ngày tốt mua xe: Mua xe vào ngày nào là tốt nhất?

Ngày Tốt Trong Tháng 3 Âm Lịch Năm 2023

Ngày tốt trong tháng 3 Âm lịch năm 2023 là những ngày nào? Sau đây là danh sách các ngày tốt, ngày đẹp trong tháng 3 Âm lịch năm 2023 mà bạn có thể tham khảo:

Thứ Năm, ngày 1/3/2023

 • Nhằm ngày 20/4/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Tiết Cốc Vũ, trực Định
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)
 • Sao tốt: Tam Hợp, Kim Quỹ, Lâm Nhật, Trừ Thần, Thời Âm, Kính An.

Thứ Sáu, ngày 2/3/2023

 • Nhằm ngày 21/4/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Chấp
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Bảo Quang, Lục Hợp, Minh Phệ, Bất Tương, Trừ Thần, Phổ Hộ.

Chủ Nhật, ngày 4/3/2023

 • Nhằm ngày 23/4/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Hợi, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Nguy
 • Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)
 • Sao tốt: Thiên Ân, Ngọc Đường, Mẫu Thương.
Xem thêm  Bảo Bình và Song Ngư

Thứ Tư, ngày 7/3/2023

 • Nhằm ngày 26/4/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Khai
 • Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)
 • Sao tốt: Dương Đức, Tư Mệnh, Vương Nhật, Ngũ Hợp, Dịch Mã, Tục Thế, Thiên Hậu, Lục Nghi, Thời Dương, Sinh Khí.

Thứ Sáu, ngày 9/3/2023

 • Nhằm ngày 28/4/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Bính Thìn, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Kiến
 • Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Dần (3h-5h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h), giờ Hợi (21h-23h)
 • Sao tốt: Nguyệt Không, Thanh Long, Tứ Tương, Ngọc Vũ, Thủ Nhật.

Thứ Bảy, ngày 10/3/2023

 • Nhằm ngày 29/4/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Trừ
 • Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h), giờ Hợi (21h-23h)
 • Sao tốt: Thiên Đức Hợp, Minh Đường, Nguyệt Đức Hợp, Kim Đường, Tứ Tương, Ngũ Phú, Âm Đức, Cát Kỳ, Tướng Nhật.

Thứ Ba, ngày 13/3/2023

 • Nhằm ngày 2/5/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Định
 • Là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Sửu (1h-3h), giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h)
 • Sao tốt: Nguyệt Ân, Minh Phệ, Tam Hợp, Kim Quỹ, Lâm Nhật, Trừ Thần, Thời Âm, Kính An.

Thứ Tư, ngày 14/3/2023

 • Nhằm ngày 3/5/2023 Dương lịch
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Tiết Cốc Vũ, trực Chấp
 • Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giờ Tý (23h-1h), giờ Dần (3h-5h), giờ Mão (5h-7h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Dậu (17h-19h)
 • Sao tốt: Lục Hợp, Minh Phệ, Phổ Hộ, Bảo Quang, Trừ Thần.

Thứ Sáu, ngày 16/3/2023

 • Nhằm ngày 5/5/2023 Dương lịch</