Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot

Một bộ bài Tarot bao gồm tổng cộng 78 lá, và mỗi lá Tarot mang trong mình ý nghĩa đặc biệt. Bộ bài này được chia thành 22 lá Major Arcana và 56 lá Minor Arcana được phân thành 4 suit (Cups, Pentacles, Swords và Wands). Các lá bài Tarot không chỉ có ý nghĩa theo một hướng mà còn có ý nghĩa đảo ngược.

Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về Ý Nghĩa 78 Lá Bài Tarot từ cơ sở dữ liệu trang Biddy Tarot. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và giải thích các lá bài Tarot, bao gồm cả các ý nghĩa theo hướng xuôi và đảo ngược.

Xin lưu ý rằng ý nghĩa các lá bài Tarot ở đây chỉ mang tính chất hướng dẫn. Việc giải bài Tarot đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu về Tarot. Mỗi người giải bài (reader) có thể có cách giải nghĩa riêng cho từng lá bài Tarot dựa trên phong cách cá nhân của họ.

Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Major Arcana

Bộ Ẩn Chính Major Arcana gồm 22 lá, và mỗi lá này thể hiện một nguyên mẫu hay một bài học tinh thần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng lá bài Tarot trong Major Arcana.

Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Minor Arcana

Bộ Bổ Ẩn Phụ Minor Arcana bao gồm bốn suit, mỗi suit gồm 14 lá. Những lá bài này mô tả những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Dưới đây là ý nghĩa của từng suit cùng với các lá bài Tarot trong đó:

 • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Cups
 • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Pentacles
 • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Swords
 • Tìm hiểu Ý Nghĩa Các Lá Bài Tarot Suit of Wands
Xem thêm  Mơ Thấy Cá Sấu

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa từng lá bài Tarot, hãy click vào tên mỗi lá bên dưới.

Bộ Ẩn Chính (Major Arcana)

 • cảm nhận the Fool 0 – The Fool
 • cảm nhận the Magician 1 – The Magician
 • cảm nhận the High Priestess 2 – The High Priestess
 • cảm nhận Empress 3 – The Empress
 • cảm nhận the Emperor 4 – The Emperor
 • cảm nhận the Hierophant 5 – The Hierophant
 • cảm nhận the Lovers 6 – The Lovers
 • cảm nhận Chariot 7 – The Chariot
 • cảm nhận Strength 8 – Strength
 • cảm nhận Hermit 9 – The Hermit
 • cảm nhận Wheel of Fortune 10 – Wheel of Fortune
 • cảm nhận Justice 11 – Justice
 • cảm nhận Hanged Man 12 – The Hanged Man
 • cảm nhận Death 13 – Death
 • cảm nhận Temperance 14 – Temperance
 • cảm nhận Devil 15 – The Devil
 • cam nhận Tower 16 – The Tower
 • cảm nhận Star 17 – The Star
 • cảm nhận the Moon 18 – The Moon
 • cảm nhận the Sun 19 – The Sun
 • cảm nhận Judgement 20 – Judgement
 • cảm nhận the World 21 – The World

Bộ Cups (Suit of Cups)

 • cảm nhận ace of cups Ace of Cups
 • cảm nhận two of cups Two of Cups
 • cảm nhận Three of Cups Three of Cups
 • cảm nhận Four of Cups Four of Cups
 • cảm nhận Five of Cups Five of Cups
 • cảm nhận Six of Cups Six of Cups
 • cảm nhận Seven of Cups Seven of Cups
 • cảm nhận Eight of Cups Eight of Cups
 • cảm nhận Nine of Cups Nine of Cups
 • cảm nhận Ten of Cups Ten of Cups
 • cảm nhận Page of Cups Page of Cups
 • cảm nhận Knight of Cups Knight of Cups
 • cảm nhận Queen of Cups Queen of Cups
 • cảm nhận King of Cups King of Cups

Bộ Pentacles (Suit of Pentacles)

 • Cảm nhận Ace of Pentacles Ace of Pentacles
 • Cảm nhận Two of Pentacles Two of Pentacles
 • Cảm nhận Three of Pentacles Three of Pentacles
 • Cảm nhận Four of Pentacles Four of Pentacles
 • Cảm nhận Five of Pentacles Five of Pentacles
 • Cảm nhận Six of Pentacles Six of Pentacles
 • Cảm nhận Seven of Pentacles Seven of Pentacles
 • Cảm nhận Eight of Pentacles Eight of Pentacles
 • Cảm nhận Nine of Pentacles Nine of Pentacles
 • Cảm nhận Ten of Pentacles Ten of Pentacles
 • Cảm nhận Page of Pentacles Page of Pentacles
 • Cảm nhận Knight of Pentacles Knight of Pentacles
 • Cảm nhận Queen of Pentacles Queen of Pentacles
 • Cảm nhận King of Pentacles King of Pentacles

Bộ Swords (Suit of Swords)

 • cảm nhận Ace of Swords Ace of Swords
 • Cảm nhận Two of Swords Two of Swords
 • Cảm nhận Three of Swords Three of Swords
 • Cảm nhận Four of Swords Four of Swords
 • Cảm nhận Five of Swords Five of Swords
 • Cảm nhận Six of Swords Six of Swords
 • Cảm nhận Seven of Swords Seven of Swords
 • Cảm nhận Eight of Swords Eight of Swords
 • Cảm nhận Nine of Swords Nine of Swords
 • Cảm nhận Ten of Swords Ten of Swords
 • Cảm nhận Page of Swords Page of Swords
 • Cảm nhận Knight of Swords Knight of Swords
 • Cảm nhận Queen of Swords Queen of Swords
 • Cảm nhận King of Swords King of Swords

Bộ Wands (Suit of Wands)

 • cảm nhận Ace of Wands Ace of Wands
 • cảm nhận Two of Wands Two of Wands
 • cảm nhận Three of Wands Three of Wands
 • cảm nhận Four of Wands Four of Wands
 • cảm nhận Five of Wands Five of Wands
 • cảm nhận Six of Wands Six of Wands
 • cảm nhận Seven of Wands Seven of Wands
 • cảm nhận Eight of Wands Eight of Wands
 • cảm nhận Nine of Wands Nine of Wands
 • cảm nhận Ten of Wands Ten of Wands
 • cảm nhận Page of Wands Page of Wands
 • cảm nhận Knight of Wands Knight of Wands
 • cảm nhận Queen of Wands Queen of Wands
 • cảm nhận King of Wands King of Wands

Nếu bạn cảm thấy khó kết nối ý nghĩa các lá bài Tarot để giải thích một câu chuyện, hãy xem xét việc tham gia khóa học Tarot trực tuyến để có thêm kiến thức.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan