Khởi nghĩa Lam Sơn: Từ Nghệ An - Tốt Động đến Xương Giang

Khởi nghĩa Lam Sơn là một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nó đánh dấu thời kỳ chúng ta giành lại quyền tự chủ từ tay nhà Minh sau tận 20 năm trời ròng rã, với những đứt gãy và phá hoại về văn hóa và lịch sử.

20/10/2020 07h:55

88

Bài viết mới