Điều khoản

Giới thiệu

Website https://khamphalichsu.com thuộc quyền sở hữu của “Khám Phá Lịch Sử”. Chúng tôi cung cấp các bài viết, dữ liệu, video, audio, hình ảnh về lịch sử và văn hóa của Việt Nam và thế giới.

Người dùng

Website chúng tôi mở cửa cho mọi người, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác.

Thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập cookie và lịch sử trình duyệt để nâng cao trải nghiệm người dùng và nắm bắt xu hướng truy cập của khách hàng, giúp cải thiện nội dung và dịch vụ của mình.

Sử dụng nội dung

Tất cả nội dung trên website, video, audio, hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của “Khám Phá Lịch Sử”. Vui lòng ghi nguồn khi sao chép, tái sản xuất hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào của chúng tôi.

Liên hệ và hỗ trợ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về website, xin vui lòng liên hệ:

  • Địa chỉ: 216 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 033 439 0000

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật hay thay đổi điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website.